JURIST

Raplamaa, Kohila vald
Avaldati: 13.06.2018 Tähtaeg: 27.06.2018

Tööd saab:

JURIST

Ametikoha põhiülesanded:
 • Omavalitsuse haldus- ja õigusaktide eelnõude ning lepingute jt dokumentide projektide koostamine kooskõlas seaduse ja valla huvidega.
 • Sissetulevate dokumentide ja nende projektide seadusele ja valla huvidele vastavuse tagamine.
 • Vallavalitsuse ning hallatavate asutuste teenistujate ja volikogu liikmete õigusalane nõustamine.
 • Notariaalset tõestamist vajavate tehingute ettevalmistamine ja valla esindamine nende tegemisel.
 • Vallavara arvestuse pidamine ja valitsemise korraldamine.
 • Valla kasuks piiratud asjaõiguste ja sundvalduse seadmine ning sundvõõrandamise läbiviimine.
 • Vara hõivamise ja munitsipaliseerimise korraldamine.
 • Pärimistoimingute tegemine.
 • Vallavara kindlustamine ja kahjujuhtumite menetlemine.
 • Riigihangete ning enampakkumiste läbiviimine.
 • Personalitöö korraldamine.
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalase töö korraldamine.
 • Omavalitsuse töö avalikustamise korraldamine, teabenõuetele ja selgitustaotlustele vastamine.
 • Müügipiletite ja avaliku ürituse lubade menetlemine ja väljastamine.
 • Valla esindamine ühistute koosolekutel.
 • Vajadusel majanduslike huvide deklaratsioonide registri haldamine.
 • Rahvastikuregistri toimingute ja kannete tegemine.
 • Vajadusel teiste vallavalitsuse kantselei teenistujate asendamine.
 
Nõudmised kandidaadile:
 • erialane kõrgharidus
 • vastamine avaliku teenistuse seaduses ametnikule kehtestatud nõuetele
 • hea arvuti kasutamise oskus (MS Office, Outlook, dokumendihaldustarkvara jt)
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega (soovitavalt vene keel)
 • üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist.
   
  Kasuks tuleb: eelnev töökogemus ja B-kategooria juhilubade olemasolu
   
  Töö eeldab: head suhtlemisoskust, koostöövalmidust, algatusvõimet, pingetaluvust
   
  Omalt poolt pakume:
 • huvitavat tööd ja võimalust eneseteostuseks
 • head töökeskkonda
 • sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda
   
  CV ja lühike motivatsioonikiri koos palgasoovi ning võimaliku tööle asumise ajaga palume saata 28. juuniks 2018 e-postiga vallavalitsus@kohila.ee või kirjaga Vabaduse 1, Kohila 79804, Raplamaa.
   
  Lisainfo: Anu Suviste, tel 489 4766, 5660 6911, e-post anu.suviste@kohila.ee.

Kandideerimiseks täida väljad:

Logi sisse