LASTEKAITSE SPETSIALIST

Tabasalu
Avaldati: 06.06.2018 Tähtaeg: 27.06.2018

LASTEKAITSE SPETSIALIST

Sinu tööülesandeks on:

 • eestkostel või hooldusel olevate laste üle arvestuse pidamine, eestkoste või hoolduse korraldamine ja hooldajate kohustuste täitmise kontroll. Eestkostel oleva ning eestkostet vajava lapse kasvatamise korraldamine, isiklike ja varaliste huvide ning õiguste kaitsmine;
 • vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, vanemlike õiguste äravõtmise ja taastamise algatamine. Lapsesse puutuva vaidluse lahendamine seaduses ettenähtud juhtudel. Hoolekandeasutusse või perekonda hooldamisele suunatava lapse dokumentide vormistamine;
 • paljulapselistele perekondadele ja lastega peredele sotsiaalteenuste ning hoolekande korraldamine. Programmi STAR juhtumite ja andmete sisestamine;
 • koolikohustuse mittetäitjate üle arvestuse pidamine;
 • koostöövõrgustiku loomine teiste ametkondade ja organisatsioonide spetsialistidega, lastekaitsealane preventiivne töö;
 • hooldusperede ja pereabiliste võrgu loomine, nende ettevalmistus, koolitusele suunamine ning nõustamine;
 • lapsevanemate nõustamine ja vajadusel abivajajate probleemide lahendamine;
 • laste hoolekandealaste projektide koostamine ja juhtimine;
 • lapsi ja lastega perekondade hoolekannet puudutavate vallavalitsuse ja volikogu õigusaktide ning eelnõude ettevalmistamine;
 • lastekaitsealaste kohtudokumentide ettevalmistamine.

Tule meie meeskonda, kui Sul on:

 • erialane kõrgharidus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele (vene keel) oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • hea suhtlemis- ja väljendusoskus, koostöövalmidus, algatusvõime, loovus, kõrge vastutustunne, analüütiline mõtlemine.

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus;
 • B-kategooria autojuhiload.

Pakume Sulle:

 • huvitavat tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja –arenguks;
 • kaasaegseid töövahendeid ja keskkonda;
 • erialast täiendkoolitust;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • puhkust 35 kalendripäeva;
 • soodsaid sportimisvõimalusi.

Sinu motivatsioonikirja ja CV-d ootame hiljemalt 27. juuniks 2018 portaali CV Online vahendusel või meiliaadressile personal@harku.ee. 

Kandideerimiseks täida väljad:

Logi sisse