VANURITE HOOLDAJA

Iirimaal
Avaldati: 12.06.2018 Tähtaeg: 10.09.2018

VANURITE HOOLDAJA

                                                             

                                                    

 

Tööta vanurite hooldajana Iirimaaltöötasuga 1213 kuni 1460 eurot kuus 35 töötunni eest nädalas tasuta toidu  jamajutusega.

ALHomecare pakub tööd vanurite hooldajatele Iirimaal. Oleme Iirimaal registreeritudvärbamisettevõte ning meil töötab juba üle viiekümne hooldaja. Meil on suur rõõm pakkuda oma teenuseid nii hooldajatele kui ka Iiri perekondadele.

Meie pakume:

1. Teenistus 1, 213 kuni 1, 460 eurot kuus 35 tunni eest nädalas (oleneb inglisekeele oskuse tasemest ning eelnevast töökogemusest)    
2. Tasuta söök ning majutus vanuri elamises
3. Lennupilet Iirimaale kompenseeritakse esimese kuu lõpuks
4. Neli nädalat tasustatud puhkust aastas
5. Juriidiline tööleping, mis sõlmitakse enne Iirimaale tööle asumist
6. Tasuta vanurite hooldamise veebipõhine koolitusprogramm
7. Meie üldine toetav suhtumine
8. Leiame teile järgmise töökoha, kui teie tööaeg meie juures lõppeb

Teilt ootame:

1. Kogemust vanema sugulase, naabri või tuttava hooldajana või professionaalseltasemel vanainimese hooldajana (meditsiiniõde või hooldaja haiglas, hooldekodus)
2. Vähemalt keskmisel tasemel inglisekeele oskus
3. Peame kõige olulisemaks kannatlikkust, heatahtlikkust ning mõistlikku suhtumist ja seda, et teile on meelepärane kanda hoolt vanainimeste eest

Pole vaja muretseda kui sa arvad, et sinu inglisekeele oskus pole küllalt heal tasemel, piisab kui enne Iirimaale tulekut mõnest inglisekeele kursusest osa võtad. Meie ei kao kuhugi, ning oleme valmis sind vastu võtma siis, kui sina oled valmis tulema!


Kui sul tekkis küsimusi või soovid saata meile oma CV.

Külasta ka meie kodulehte:
www.alhomecare.ie

Lisaks on teil võimalik küsida juba Iirimaal töötavate hooldajate käest küsimusi veendumaks, et ALHomecare on igatiusaldusväärne ning meeldiv agentuur.  Anname meelsatsi nende kontaktandmed.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Работа с бесплатным проживаниеми питанием для опекуна/сиделки в Ирландии ( уход за пожилыми людьми). 1213-1460 евро в месяц за 35 рабочих часов в неделю.

ALHomecare предлагает работу по уходу за пожилыми людьми в Ирландии. Мы являемся зарегистрированным рекрутинговым агенством.У нас более 50 человек, которые уже работают в Ирландии.Мы гордимся нашим сервисом для лиц, осуществляющих уход, и ирландских семей.

Мы предлагаем:

1. Зарплату в размере 1213 евро до 1460 евро бруто в месяц (зависит от уровня английского языка и опыта),за 35 часов работы в неделю
2. Бесплатное проживание и питание в доме у пожилого лица
3. Стоимость рейса в Ирландию возвращается в конце первого месяца
4. 4 недели оплачиваемого отпуска в год
5. Договор о трудоустройстве, подписанный до вашего приезда
6. Бесплатная онлайн-программа обучения по уходу за пожилыми людьми
7. Наша поддержка во время вашего пребывания в Ирландии
8. Мы найдем вам следующую работу по истечению вашего первого размещения.


Вы должны иметь:

1. Опыт по уходу за престарелыми людьми, например, в больнице или доме престарелых или в частном порядке, например, по уходу за пожилым родственником, соседом или другом.
2. Достаточно хороший уровень английскогоязыка.
3. Самое главное чтобы вы были заботливы, терпеливы, проявляли понимание и вамнравилосьработать с пожилымилюдьми.

Если ваш английский плохой, не волнуйтесь … вы можете подучить английский язык, прежде чем приехать в Ирландию. Мы всегда здесь. Поэтому, когда вы будете готовы приехать в Ирландию, мы тоже будем готовы вас встретить!
Для получения дополнительной информации или если вы хотите отправить свой CV.

Посетите наш сайт www.alhomecare.ie

Примечание: Вы можете поговорить с некоторыми нашими опекунами, которые уже находятся в Ирландии ..., чтобы убедиться, что ALHomecare - хорошее и честное агентство. Мы дадим вам необходимые контактные данные.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Work as a Live-in Carer for the Elderly in Ireland. 1,213 to 1,460 euro gross per month for 35 hours work per week with free accommodation and free food

ALHomecare places carers with elderly people in Ireland. We are a registered recruitment business in Ireland. We have more than 50 carers already working in Ireland. We are proud of our service to carers and Irish families.

We offer:

1. A salary of 1,213 euro to 1,460 euro gross per month for 35 hours work per week
(depends on level of English and experience)
2. Free accommodation and food in the elderly person’s home
3. Your flight cost to Ireland is refunded at the end of the first month
4. 4 weeks paid holidays per year
5. Legal employment contract signed before you come
6. Free online training programme in elderly care
7. Our support throughout your placement
8. And we will find your next job(s) in Ireland if/when your first job placement finishes

You should have:

1. Experience taking care of an elderly relative, neighbour or friend or experience caring for the elderly professionally, for example in a hospital or nursing home
2. Reasonable to good level of English.
3. The most important thing is that you are caring and understanding and patient, and that you like working with elderly people.

If your English is not good, don't worry.... you could get some English lessons before you come to Ireland. We are always here. So, when you are ready to come to Ireland, we will be ready too!

For more information or if you want to send your cv.

Visit our website www.alhomecare.ie

Note: You can talk to some of our other carers who are already in Ireland….to reassure you that ALHomecare is a good and honest agency. We will give you their contact details.

 

                                     

Kandideerimiseks täida väljad:

Logi sisse