Värbamisteenused

OSALINE EELVALIK

Osaline Eelvalik on teenus, mis on lahenduseks lihtsamate ametikohtade täitmiseks, kus üldjuhul kandideerib palju töösoovijaid. Antud teenus hoiab kokku Sinu tööaega, sest CV-de töökuulutuse koostamise ja CV-de selekteerimise võtame enda kanda, mis on üldjuhul ajamahukad tegevused.

Loe edasi

EELVALIK

Eelvaliku teenus võimaldab teil leida sobiva töötaja avaliku konkursi, konkurssi esile tõstvate tugitegevuste ning täiendava detailse otsingu tulemusena CV-Online`i andmebaasist.

Värbamisprotsess ametiprofiili täpsustamisest ja töökuulutuse koostamisest kuni eelvaliku läbinud kandidaatide presenteerimiseni kliendile teostatakse CV-Online`i värbamisspetsialisti poolt.

Otsingu protsess:

 • täpsustame kliendiga vakantse ametikoha üksikasjad (konkreetsed nõudmised haridusele, töökogemusele, keeleoskusele)
 • koostame ja avaldame töökuulutuse vastavalt kliendi poolt nõutud kriteeriumitele ja täidetud ametiprofiilile ühe kuu jooksul (vajadusel pikendame kaks lisanädalat)
 • tõstame avaldatud kuulutuse esile meie esilehel nädala tööpakkumiste rubriigis vähemalt ühe nädala jooksul
 • tõstame avaldatud kuulutuse esile Premium Listis kuulutusega sobivas kategoorias vähemalt ühe nädala jooksul
 • jagame töökuulutust kõikides CV-Online`i sotsiaalmeedia kanalites (Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn)
 • vajadusel otsime sobivaid kandidaate oma andmebaasist, saadame neile tööpakkumise e-maili teel
 • sisestame vajadusel online-intervjuu küsimused. Online-intervjuu küsimuste koostamisel arvestame tööandja poolt eelistatud kompetentse (online-intervjuule saab tööandja ka ise küsimusi lisada)
 • võtame vastu CV-d ja avaldused, jaotame kandidaadid sobivateks, tõenäoliselt sobivateks ja mittesobivateks
 • vastame otsingu perioodi vältel kandidaatidelt saabuvatele küsimustele nii ametikoha kui ka otsinguprotsessi kohta
 • helistame läbi konkursile laekunud potentsiaalselt sobivad kandidaadid ning selgitame välja nende motivatsiooni konkursil osalemiseks
 • presenteerime kliendile konkursi raames laekunud parimaid kandidaate koos online-intervjuu tulemuste ja omapoolsete kommentaaridega vähemalt kaks korda perioodi jooksul. Ettevõttel jääb üle ainult kandidaatidega kohtuda ja teha lõplik valik
 • soovi korral lepime kandidaatidega kokku ka intervjuude ajad ettevõtte esindajatega
 • äraütlemiskirjad mittevalituks osutunud kandidaatidele võtame samuti enda kanda
 • Üks ametiprofiil: 890 EUR + KM

Lisateenused:


LÕPPKANDIDAADI / KANDIDAATIDE TESTID

Vaimse võimekuse + NEO TRI testi korraldamine CV-Online`i värbamisspetsialisti poolt.

Teenuse hind: 149 EUR + KM (kaks testi ühe kandidaadi kohta)

Vaimse võimekuse testi lühikirjeldus:

VVS-N annab ülevaate, kuidas inimene tuleb toime erinevate elus aset leidvate sündmuste ja kohustustega laiemalt. Vaimne võimekus on oluline abiline nii tööl kui ka väljaspool seda ning enda eelduste kaardistamine võrdluses teistega võimaldab end teadlikumalt analüüsida. Testiga saab hinnata sõnalist ja matemaatilist võimekust, loogilist mõtlemist ja ruumilist kujutlusvõimet. Lisaks esitatakse testis ka üldise vaimse võimekuse näitaja.

NEO-TRI isiksusetesti lühikirjeldus:

Test kirjeldab testitäitjat viie peamise isiksuseomaduse kaudu. Need on emotsionaalne stabiilsus, ekstravertsus, sotsiaalsus, meelekindlus ja avatus. Lisaks hinnatakse veel hulka nende omadustega seotud kitsamaid isiksuslikke aspekte.


UUE TÖÖTAJA KATSEAJA TAGASISIDE 360˚ MEETODIL

Koostöös enda partneriga Upsteem.com pakume klientidele katseaja tagasiside teenust. Katseaja keskel teostatav tagasisideuuring värskelt värvatud töötajale aitab parandada organisatsiooni tulemuslikkust, uue töötaja sisseelamist ning minimeerida erinevaid riske. Uuring teostatakse 360˚ tagasiside meetodil keskkonnas Upsteem.com. Miks on oluline teha tagasisideuuringut, loe täpsemalt siit.

Teenuse hind: 59 EUR + KM (üks tagasiside uuring)

Loe edasi

EELVALIK+

Eelvalik+ teenus võimaldab teil leida sobiva töötaja avaliku konkursi, täiendava detailse otsingu tulemusena CV-Online andmebaasist. Lisaks sisaldab teenus ka lühiintervjuud telefoni teel või kohapeal (ca 15 minutit).

Värbamisprotsess ametiprofiili täpsustamisest ja töökuulutuse koostamisest kuni eelvaliku läbinud kandidaatide presenteerimiseni kliendile teostatakse CV-Online värbamiskonsultandi poolt.

Loe edasi

TÄISVALIK

Täisvalik võimaldab leida sobiv töötaja avaliku konkursi ning täiendava detailse otsingu tulemusena CV-Online andmebaasist.

Kogu värbamisprotsess ametiprofiili täpsustamisest ja töökuulutuse koostamisest kuni lõppkandidaatide presenteerimiseni kliendile teostatakse CV-Online värbamiskonsultandi poolt.

Otsingu protsess:

 • täpsustame kliendiga vakantse ametikoha üksikasjad (konkreetsed nõudmised haridusele, töökogemusele, keeleoskusele ning kandidaadi isikuomadustele)
 • Vakantse ametikoha põhjaliku ametiprofiili koostamine koostöös kliendiga (keskendume nõutud võtmekompetentsidele, varasemale töökogemusele, haridusele, keeleoskusele ning oodatavatele isikuomadustele)
 • Ametiprofiilis sisalduvate andmete põhjal töökuulutuse koostamine ja avaldamine CV- Online`is kuni 1 kuuks
 • Täiendava detailse otsingu teostamine CV-Online andmebaasist ning leitud potentsiaalselt sobivatele kandidaatidele tööpakkumist tutvustava ning konkursil osalema kutsuva e-kirja saatmine
 • Laekunud kandidaatide hulgas eelvaliku tegemine (sobivad, varukandidaadid, mittesobivad kandidaadid). Eelvalik teostatakse kandidaadi CV-põhise hindamise ning võimalusel täiendava telefoniintervjuu põhjal
 • Eelvaliku läbinud kandidaatidest ülevaatliku raporti esitamine kliendile
 • Eelvaliku läbinud ning kliendi poolt ootustele vastavaks tunnistatud kuni viie kandidaadiga CV põhise intervjuu läbiviimine
 • Tripodi isiksusetesti läbiviimine kuni kolme lõppkandidaadiga (isiksuseküsimustik NEO TRI)
 • Kuni viie kandidaadi taustauuring
 • Lõppkandidaatide esitamine kliendile
 • Klient kohtub lõppkandidaatidega ja teeb lõpliku valiku
 • Tagasiside andmine mittevalituks osutunud lõppkandidaatidele telefoni teel
 • Tagasiside andmine ülejäänud mittevalituks osutunud kandidaatidele e-kirja teel.
 • Teenus sisaldab 4-kuulist garantiid leitud uuele töötajale ehk kui nelja kuu jooksul pärast töölepingu sõlmimist selgub, et töötaja antud ametikohale ei sobi (Tööleping lõpetatakse Tööandja algatusel), teostame samale ametikohale teistkordse otsingu tasuta.

Hind: Kokkuleppel

Loe edasi

SIHTOTSING ANDMEBAASIST

Sihtotsing võimaldab leida sobiva töötaja detailse otsingu tulemusena CV-Online'i andmebaasist. Teenus sobib neile, kes ei soovi avalikku konkurssi korraldada ja/või soovivad kasutada otsepakkumiste tegemist kriteeriumite järgi sobivatele kandidaatidele CV-Online'i andmebaasist.

Loe edasi

PERSONAALNE KIIROTSING ANDMEBAASIST

 • Personaalne kiirotsing andmebaasist koos kliendiga CV.ee kontoris (kuni 2 h kohtumine/ üks profiil).
 • Leiame Teile aja kohtumiseks kuni viie tööpäeva jooksul.
 • Teenus kohapeal sisaldab: profiili täpsustamine kliendiga, andmebaasi otsing ja tulemuste analüüs koos CV.ee värbajaga.
 • Sobivate kandidaatidega kohapeal kontakteerumine ja nende motivatsiooni välja selgitamine kandideerimaks vabale ametikohale.
 • Klient saab otsingu tulemusena kandidaadid, kellega juba edasi vestelda, tööpakkumist tuvustada ja sobivusel kohtuda.

Teenus ei sisalda tööpakkumise edastamist ja põhjalikumat tutvustamist baasist leitud kandidaadile, kohtumiste kokkuleppimist jms. Soovi korral saab juurde osta kohtumiste kokkuleppimise või telefoniintervjuud.

Teenuse sobivus soovitud ametikohale selgitatakse välja CV.ee värbamise projektijuhi poolt.

Teenuse hind: 590 EUR + KM

Loe edasi

Telli

Iga 4,7 minuti järel leiab üks inimene endale CV-Online'i kaudu töö

Vaata töökuulutust