VIRTUAALNE TÖÖINTERVJUU SIMULAATOR
Tööintervjuud peetakse kõige suuremaks komistuskiviks töökoha saamisel.
Kui nii CV - d, avaldusi, motivatsioonikirju esitades, aga ka teste tehes on kandidaadil võimalik suhelda teatud puhvriga, siis silmast silma tööintervjuu eeldab perfektset sooritust ja ootuspärast käitumist.

Kui puudub kogemus ja eelteadmine, mis meid ees ootab, on ka ebaõnnestumine tõenäolisem.

Sul on hea võimalus ennast intervjuu situatsioonis testida!

CV-Online virtuaalne intervjuu simulaator annab Sulle ka soovituslikke vihjeid õigema käitumismustri omandamiseks.

Käesolev intervjuu keskendub müügivaldkonna inimeste värbamissituatsioonile, aga sobib üldpildi saamiseks ka teistele, kes vähegi oma töös klienditeeninduse või müügiga kokku puutuvad.

Harjuta siin ikka ja jälle, sest harjutamine teeb meistriks või vähemalt harjutajaks.

EDU SULLE!