Job ads in total: 2

SA Innove
Show offers - 2
SA Innove (2)×

Job ads in total: 2

SA Innove

Job ads in total: 2

SA Innove

SA Innove on Vabariigi Valitsuse poolt 2003. aastal asutatud sihtasutus, mille asutajaõigusi teostab Haridus- ja Teadusministeerium. SA Innove tegevuse põhieesmärgiks on elukestva õppe arendustegevuste koordineerimine ning üld- ja kutsehariduse programmide ja projektide elluviimine ning Euroopa Liidu struktuuritoetuste sihipärane administreerimine ja rakendamine.

SA Innove visiooniks on olla tunnustatud kompetentsikeskus, mis toetab õppija hakkamasaamist elus ning oma tegevusega aitab kaasa paindliku ja tasakaalustatud haridussüsteemi toimimisele.

EKSAMIKORRALDUSE SPETSIALIST

  • 19 hours ago
  • Deadline 11/12/2017
To save a job ad log in
To save a job ad log in

New job ads notification

Order new job ads notification on e-mail, based on chosen criterias.