653
Ehituse spetsialist
Ehituse spetsialist
Ehituse spetsialist
Rae vallavalitsus
Ehituse spetsialist
Ehituse spetsialist

Ehituse spetsialistRae vallavalitsus

Ootused kandidaadile

 • ametikoha ülesandeid toetav kõrgharidus (võib olla omandamisel)
 • eelnev töökogemus ametikoha ülesannetega seonduvas valdkonnas
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide käsitlemise oskus
 • valdkondlike õigusaktide tundmine
 • väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil
 • hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus
 • hea pingetaluvus, kohuse- ja vastutustunne, otsustusvõime

Tööülesannete kirjeldus

 • hoonete ja kinnistusiseste rajatiste ehituslubade menetlemine;
 • ehitiste kasutusloa taotluste menetlemine, valminud ehitiste ülevaatus ning dokumentatsiooni kogumine ja arhiveerimine
 • hoonejaotusplaanide kinnitamine ja projektimuudatuse kooskõlastamine;
 • ehitusvaldkonna tegevusplaanide, eelarvete, õigusaktide ja töökorralduslike dokumentide ettevalmistamisel osalemine
 • vallavalitsuse ja volikogu eelnõude ning muude oma töövaldkonda puudutavate dokumentide väljatöötamine ja vormistamine
 • planeerimis- ja maakorralduskomisjoni töös ning üldplaneeringu töörühmas osalemine
 • nõustamine oma töövaldkonnaga seotud küsimustes

Omalt poolt pakume

 • kogemusi, õppimis- ja arenguvõimalusi
 • iseseisvat ja vastutusrikast tööd
 • tegusat ja sõbralikku kollektiivi, meeleolukaid ühisüritusi
 • 35-päevast põhipuhkust ja 3-e tasustatud tervisepäeva

Kui Sa tunned, et kirjeldatud töö on Sinu jaoks, siis ootame CV-d ja motivatsioonikirja meiliaadressile cv@rae.ee 15. veebruariks 2023 märgusõnaga "ehituse spetsialist".

Sarnased töökuulutused:

EHITUSEKSPERTIISIDE NOOREMPROJEKTIJUHT
Projektibüroo OÜ
Tallinn

Tähtaeg: 06.04.2023
EHITUSJUHT
Tripod Grupp OÜ
Tallinn

Tähtaeg: 26.03.2023
Operatiiv- ja planeerimisjaoskonna ülem
Kaitseressursside Amet
Paldiski
€ 3050
Tähtaeg: 10.04.2023