600
RIIGIHANGETE PEASPETSIALIST
RIIGIHANGETE PEASPETSIALIST
Välisministeerium
RIIGIHANGETE PEASPETSIALIST

RIIGIHANGETE PEASPETSIALISTVälisministeerium

EL taaste- ja vastupidavuskava (Recovery and Resilience Facility, RRF) on 750 miljardi euro suuruse EL-i taasterahastu "NextGenerationEU" peamine osa. Taastekava eesmärk on toetada koroonaviiruse pandeemia järgselt Euroopa liikmesriikide majanduste taastumist ja tugevdamist, panustades kestlikumale majandusmudelile üleminekusse. Eesti taastekava, sh. Välisministeeriumi elluviidavate alareformide kohta saab lugeda siit: https://rrf.ee/eesti-taastekava/; https://rtk.ee/toetusfondid-ja-programmid/euroopa-liidu-valisvahendid/2021-2027-planeerimine. Seoses eelseisva taasterahastu tegevuse laienemisega on Välisministeeriumi haldusosakonda oodatud Eesti ettevõtteid toetama 

RIIGIHANGETE PEASPETSIALIST

Riigihangete peaspetsialisti peamiseks ülesandeks on taasterahastu reformidega seotud riigihangete läbiviimine ning taasterahastu reformide vastavuse tagamine riigihangete ja riigiabi reeglistikule. Detailsemalt on tööülesanneteks:
- riigihangete hankeplaani koostamine, riigihankedokumentide ettevalmistamine ja haldamine,
- riigihangete korraldamisega seotud toimingute teostamine,
- riigiabi ja vähese tähtsusega abi hindamine,
- lepingute ettevalmistamine,
- muud vajalikud tööd taasterahastu reformide elluviimiseks.

Mida pakume

• mitmekülgseid väljakutseid riigihangete ettevalmistamisel ning korraldamises taasterahastu reformide elluviimisel;
• koostööd teiste avaliku, era- ja kolmanda sektori esindajatega;
• võimalust osaleda taasterahastu reformide elluviimisel;
• öelda sõna sekka protsesside ja tegevuste eelarve juhtimises;
• tähtajalist töölepingut kuni 31.12.2024, mida saab kokkuleppel pikendada kuni 31.07.2026.

Meie ootused Sinule

• kõrgharidus;
• head teadmised ja praktilised kogemused riigihangete valdkonnast;
• EL vahendite rakendamise kogemus, riigihangete korraldamise kogemus;
• meeskonnatöö kogemus, tulemusele orienteeritus, oskus vajadusel kiiresti ja eesmärgist lähtuvalt loovalt lahendusi pakkuda;
• teadmine, kuidas oma tööd tulemuslikult teha, julgus küsida ja soov saada asjadest sisuliselt aru;
• eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel (C1), soovitavalt teiste võõrkeelte oskus.

Kandideerimiseks palume

saata CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga kandideerin@mfa.ee hiljemalt 20.12.2022. Motivatsioonikirjas palun kirjuta, millised on sinu kogemused ja tugevad küljed, mis teevad just sinust parima kandidaadi nende ülesannete täitmiseks, ja miks peaksime just sinu kui parima eksperdi oma ridadesse kutsuma.

Lisainfo: Liis Kasemets, 637 7211

Sarnased töökuulutused:

Eelarvestaja
NOCC Solutions OÜ
Tallinn
€ 2000 – 3300
Tähtaeg: 27.02.2023
Finantsspetsialist
Rahandusministeerium
Tallinn

Tähtaeg: 31.01.2023
Projektijuht
Eesti Ajaloomuuseum SA
Tallinn

Tähtaeg: 30.01.2023