553
TAASTERAHASTU EKSPERT/ PEASPETSIALIST
TAASTERAHASTU EKSPERT/ PEASPETSIALIST
Välisministeerium
TAASTERAHASTU EKSPERT/ PEASPETSIALIST

TAASTERAHASTU EKSPERT/ PEASPETSIALISTVälisministeerium

EL taaste- ja vastupidavuskava (Recovery and Resilience Facility, RRF) on 750 miljardi euro suuruse EL-i taasterahastu "NextGenerationEU" peamine osa. Taastekava eesmärk on toetada koroonaviiruse pandeemia järgselt Euroopa liikmesriikide majanduste taastumist ja tugevdamist, panustades kestlikumale majandusmudelile üleminekusse. Eesti taastekava, sh. Välisministeeriumi elluviidavate alareformide kohta saab lugeda siit: https://rrf.ee/eesti-taastekava/; https://rtk.ee/toetusfondid-ja-programmid/euroopa-liidu-valisvahendid/2021-2027-planeerimine.
Välisministeeriumi äridiplomaatia meeskonda ootame Eesti ettevõtteid toetama

TAASTERAHASTU EKSPERTI / PEASPETSIALISTI

Eksperdi ülesandeks on taasterahastus Välisministeeriumi juhtimisel elluviidava alareformi raames riigi-ja regioonipõhiste strateegiate ja nendega seotud teiste tegevuste edukas kavandamine ja elluviimine, et tõsta ettevõtjate konkurentsivõimet välisturgudel. Eksperdi põhiülesanneteks on taasterahastu rakendamiseks:
- välisturgudel eri sektorites olemasolevaid ja avanevaid võimalusi detailselt kirjeldavate riigistrateegiate loomise eestvedamine, korraldamine, sh vajadusel hangete korraldamine jmt,;
- riigistrateegiate elluviimiseks sihtturgudele suunatud tegevuste väljatöötamine, elluviimise toetamine, koostöö eri partneritega nii era- kui avalikus sektoris;
- tegevuskava(de) koostamine, ressursside ja eelarve planeerimine, elluviimise koordineerimine, vajadusel juhtimine, lahenduste pakkumine, aruandlus jmt;
- teiste ülesannete täitmine, mis toetavad seatud sihtide saavutamist ja Eesti ettevõtete konkurentsivõime tugevdamist välisturgudel.

Mida pakume:
• taasterahastu meetmete ja äridiplomaatiaga seotud põnevaid väljakutseid;
• koostööd paljude avaliku, era- ja kolmanda sektori esindajatega;
• võimalust osaleda taasterahastu alareformide sisustamisel ja elluviimisel;
• öelda sõna sekka protsesside ja tegevuste eelarve juhtimises;
• seda kõike kuni kolmeaastase tähtajaga töölepingu raames.


Meie ootused Sinule:
• kõrgharidus;
• EL vahendite rakendamise kogemus, eelarvestamise ja protsesside /projektide juhtimise kogemus;
• Meeskonnatöö kogemus, tulemusele orienteeritus, oskus vajadusel kiiresti ja eesmärgist lähtuvalt loovalt lahendusi pakkuda;
• töökogemus uute meetmete ja koostöövõrgustike loomisel;
• kasuks tulevad ekspordi ja ettevõtlusega seotud teadmised;
• teadmine, kuidas oma tööd tulemuslikult teha, julgus küsida ja soov saada asjadest sisuliselt aru;
• eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel (C1), soovitavalt teiste võõrkeelte oskus.

Kandideerimiseks palume

saata CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga kandideerin@mfa.ee hiljemalt 19.12.2022.
Motivatsioonikirjas palun kirjuta, millised on sinu kogemused ja tugevad küljed, mis teevad just sinust parima kandidaadi nende ülesannete täitmiseks, ja miks peaksime just sinu kui parima eksperdi oma ridadesse kutsuma.

Lisainfo: Liis Kasemets 637 7211

Sarnased töökuulutused:

Piiriüleste teenuste nõunik
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tallinn

Tähtaeg: 30.01.2023
RFI Team Lead
Wise
Tallinn
€ 2875
Tähtaeg: 03.02.2023
Peaspetsialist (hankejurist)
Riigikogu Kantselei
Tallinn

Tähtaeg: 01.02.2023