2388
Juhataja
Juhataja
Eesti Arhitektuurikeskus MTÜ

Ootused kandidaadile

• Organisatsiooni juhtimiskogemus;
• Head teadmised ehitus- ja planeerimisalasest seadusandlusest;
• Väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas;
• Väga hea inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas
• Esinemisekogemus ning meedias seisukohtade esitamise kogemus;
• Arendusprojektide juhtimise ja meeskonnatöö kogemus, s.h. kogemus EAS ja teiste rahastusfondidega suhtlemisel;
• Töötajate värbamise ja meeskonnatöö kogemus.

Kasuks tuleb:

• Lai silmaring arhitektuurivaldkonnas toimuva osas;
• Vene keele oskus nii kõnes kui kirjas;
• Finantsplaneerimise kogemus;
• Lai kontaktvõrgustik;
• Väga hea suhtlemisoskus ja hea analüüsi- ja sünteesivõime;
• Otsustus- ja vastutusvõime, hea pingetaluvus;
• Vähemalt 2 aastane praktilise töö kogemus arhitektuurivaldkonnas;
• Arhitektituuri magistrikraadi olemasolu.

Tööülesannete kirjeldus

• Arhitektuurikeskuse igapäevase töö juhtimine, meeskonna moodustamine ja eestvedamine;
• Arhitektuurikeskuse sisutegevuste kvaliteedi tagamine;
• Arhitektuurikeskuse strateegiline arendamine ja visiooni kujundamine;
• Arhitektuurikeskuse jätkusuutlikkuse tagamine läbi finantsplaneerimise ja finantsjuhtimise;
• Arhitektuurikeskuse koostöövõrgustiku laiendamine;
• Arhitektuurikeskuse esindamine siseriiklikult ja rahvusvaheliselt;
• Arhitektuurikeskuse tegevuste rahastamiseks vajalike projektide kirjutamise korraldamine.

Omalt poolt pakume

• Täiskoha koormusega juhatuse liikme kohta;
• Osaleda Eesti arhitektuurivaldkonna arengu suunamisel;
• Osaleda arhitektuurivaldkonna rahastamisotsuste tegemisel;
• Rääkida kaasa arhitektuurivaldkonna tähtsustamises;
• Osaleda arhitektuurivaldkonna ettevõtluse arendamises;
• Juhtida ja anda oma panus Eesti Arhitektuurikeskuse arengusse;
• Huvitavaid väljakutseid ja arenguvõimalusi;
• Konkurentsivõimelist töötasu.

Sarnased töökuulutused:

Merenduse konkurentsivõime peaspetsialist
Transpordiamet
Tallinn

Tähtaeg: 14.04.2023
Director Consulting Services (e-Government, product development)
AS CGI Eesti
Tallinn

Tähtaeg: 03.04.2023
EHITUSE PROJEKTIJUHT
Rail Baltic Estonia OÜ
Tallinn

Tähtaeg: 10.04.2023