908
Sotsiaalosakonna juhataja
Sotsiaalosakonna juhataja
PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS
Sotsiaalosakonna juhataja

Sotsiaalosakonna juhatajaPÕLTSAMAA VALLAVALITSUS

Kandidaadile esitatavad nõuded

• kõrgharidus;
• sotsiaaltööalane ja õigusalane ettevalmistus ja pidev enesetäiendamine;
• eelnev töökogemus sarnasel ametikohal;
• põhjalikud teadmised kohaliku omavalitsuse sotsiaalvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
• kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskust tavakasutaja tasemel;
• riigi põhikorda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
• eesti keele valdamine C 1-tasemel;
• hea analüüsi- ja planeerimisvõime, suhtlemis- ja väljendusoskus, täpsus, hea stressi- ja pingetaluvus;
• kehtiva autojuhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses.

Ametiülesannete kirjeldus

Sotsiaalosakonna juhataja ametiülesanneteks on sotsiaalosakonna töö juhtimine, vallavalitsuse pädevuses olevate sotsiaalhoolekandeliste ülesannete täitmise koordineerimine ning töö järjepidevuse tagamine, valla sotsiaalpoliitika väljatöötamisel osalemine, sotsiaalvaldkonna õigusaktide eelnõude ettevalmistamise tagamine jpm.

Ametiülesannete täpsem kirjeldus on sotsiaalosakonna juhataja ametijuhendis Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.

Omalt poolt pakume

• huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
• 35 kalendripäeva põhipuhkust;
• osaliselt kaugtöö tegemise võimalust;
• paindlikku tööaega;
• erialast täiendkoolitust.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid

• kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
• motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk);
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „sotsiaalosakonna juhataja konkurss“.
Lisainfo: vallavanem Karro Külanurm, e-post karro.kulanurm@poltsamaa.ee tel. 505 7909.

Sarnased töökuulutused:

Personalipartner
Tallinna Strateegiakeskus
Tallinn

Tähtaeg: 06.02.2023
Kasutajatoe spetsialist
OÜ Kaughaldus
Tartu

Tähtaeg: 11.02.2023
ADVOKAAT
Advokaadibüroo Pallo&Partnerid OÜ
Tartu

Tähtaeg: 02.03.2023