1402
TARKVARA TESTIJA
TARKVARA TESTIJA
TARKVARA TESTIJA
ASA Quality Services OÜ
TARKVARA TESTIJA
TARKVARA TESTIJA

TARKVARA TESTIJAASA Quality Services OÜ

Sinu eesmärk testijana on:

 • anda meeskonnale õigeaegset ja täpset infot tarkvara kvaliteedi kohta;
 • õppida tundma tellija ärivaldkonda, tarkvara eripärasid, et leida probleeme, millele keegi veel pole mõelnud;
 • aidata kliendil aru saada kas see, mida:
  •  arendajalt tellib, on see, mida ta tahab ja vajab;
  • arendaja talle tarnis, on see, mida ta tellis;
 • aidata koostöös arendus- ja tellijameeskonnaga tarkvara õigeaegselt ja kvaliteetselt toodangusse.

Sinu peamised tööülesanded on:

 • elada kiirelt projekti sisse, õppida tundma kliendi äriprotsessi, saada äripoolega ja arendustiimiga kiirelt sõbraks;
 • suhelda aktiivselt tellija ja arendusmeeskonnaga, et saada piisavalt infot testianalüüsi ja testide läbiviimiseks;
 • korraldada oma projektis töö selliselt, et kõik vajalik saaks testitud;
 • selgitada välja, mida ja kuidas tuleb testida;
 • teostada manuaalset testimist;
 • kirjutada väga häid vearaporteid;
 • rääkida kaasa testimise ja arendusprotsessi paremaks muutmisel;
 • õppida juurde tehnilisi oskuseid, mis on vajalikud sinu töö tegemiseks (SQL, REST/SOAP, XML, JSON jne);
 • õppida tundma uusi automatiseerimise vahendeid.

ASAs on hea töötada, sest meil on:

 • parimad võimalused tarkvara kvaliteedi valdkonnas karjääri tegemiseks;
 • olulised, huvitavad ja vaheldusrikkad projektid;
 • kokkuhoidev ja lõbus seltskond;
 • läbipaistev ja arvestav ettevõtte juhtimine;
 • täisväärtuslikud kontorid Tartus, Tallinnas ja igaühe kodus;
 • parim valik rahvusvahelisi erialaseid koolitusi lisaks hands-on õppele projektides;
 • lisahüved: ettevõtte kasumi jagamine; kodukontori sisustamise toetus; spordikompensatsioon või tervisekindlustus; tasustatud tervisepäevad.

Kandideerimisel oled edukas, kui:

 • omad vähemalt 2 aastast töökogemust tarkvara testija ametikohal;
 • oled lõpetamas või lõpetanud IT-alast rakendus- või kõrgharidust;
 • tunned testimise erinevaid tehnikaid ja oskad vastavalt olukorrale valida õige;
 • omad huvi testide automatiseerimise vastu;
 • oled hea ja avatud suhtleja;
 • üritad leida probleemidele iseseisvalt lahendusi kuid takerdudes julged küsida õigeagselt abi;
 • valdad heal tasemel eesti ja inglise keelt.

Kui tarkvara testija roll ASAs sind kõnetab, siis kandideeri kohe ja ära jää ootama konkursi lõppu. Värbame aastaringselt ja koguaeg.

Sarnased töökuulutused:

Inglise keele õppejõud
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Tartu

Tähtaeg: 01.03.2023
Kommunikatsioonispetsialist
Politsei- ja Piirivalveamet
Tartu

Tähtaeg: 30.01.2023
QA ENGINEER
Interactive Brokers Software Services Estonia
Tallinn
€ 1800
Tähtaeg: 24.02.2023