996
Põltsamaa Halduse juhataja
Põltsamaa Halduse juhataja
PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS
Põltsamaa Halduse juhataja

Põltsamaa Halduse juhatajaPÕLTSAMAA VALLAVALITSUS

Lisainformatsioon

Põltsamaa Haldus on Põltsamaa Vallavalitsuse hallatav asutus, mille tegevuse eesmärgiks on Põltsamaa valla ameti- ja hallatavatele asutustele tingimuste loomine nende põhifunktsioonide täitmiseks ja vallavara efektiivne ning säästlik kasutamine.

Juhataja ülesandeks on Põltsamaa Halduse tegevuse korraldamine ning asutuse majandus- ja finantstegevuse eest vastutamine.

Tööülesannete täpsem kirjeldus on Põltsamaa Halduse juhataja ametijuhendis Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.

Ametikoha asukoht: Põltsamaa valla haldusterritoorium

Ametikoha koormus ja tähtaeg: täiskoormus, tähtajatu

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Nõudmised kandidaadile:

- kõrgharidus või keskharidus ja vähemalt 5-aastane ametikoha valdkonnas töötamise kogemus;
- asutuse tegevust reguleerivate õigusaktide tundmine ning nendes orienteerumine;
- juhtimiskogemus, organisatsiooniteooria tundmine, teadmised personalitööst, teadmised asjaajamisest, teadmised finantsjuhtimisest, kvaliteedijuhtimise süsteemi väljatöötamisest ja juurutamisest;
- arvutikasutamise oskus tavakasutaja tasemel (MS Windows töökeskkond, internet);
- hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
- analüüsi- ja planeerimisoskus, juhtimisoskus, esinemisoskus, meeskonnatöö oskus, probleemide lahendamisoskus;
- kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.

Kasuks tuleb:
- insener-tehniline kõrgharidus;
- varasem töökogemus avalikus sektoris.

Omalt poolt pakume:

- huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
- paindlikku tööaega.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

- kandideerimisavaldus;
- elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
- motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk A4 formaadis);
- palgasoov;
- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 10. detsembril 2022 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Põltsamaa Halduse juhataja konkurss“. 

Sarnased töökuulutused:

Teenusejuht
OMNIVA
Eesti

Tähtaeg: 31.01.2023
Projektijuht
Eesti Ajaloomuuseum SA
Tallinn

Tähtaeg: 30.01.2023
Ehituse spetsialist
Rae vallavalitsus
Jüri

Tähtaeg: 15.02.2023