578
Sotsiaalhoolekande peaspetsialist
Sotsiaalhoolekande peaspetsialist
Sotsiaalhoolekande peaspetsialist
Rae vallavalitsus
Sotsiaalhoolekande peaspetsialist
Sotsiaalhoolekande peaspetsialist

Sotsiaalhoolekande peaspetsialistRae vallavalitsus

Sinult ootame:

 • kõrgharidust (sotsiaaltöö);
 • varasemat töökogemust sotsiaaltöövaldkonnas;
 • orienteerumist oma teenistusvaldkonna ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivates õigusaktides;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskust;
 • empaatiavõimet, suhtlemisoskust, tasakaalukust; 
 • koostööoskust, otsustusvõimet, kohuse- ja vastutustunnet;
 • võimet algatada uusi lahendusi ja ettevõtlikkust nende elluviimisel.

Tööülesannete kirjeldus

 • sotsiaalteenuste arendamine ja korraldamine Rae vallas;
 • sotsiaalvaldkonna projektide koostamine ja koordineerimine;
 • valdkonna taotluste menetlemine, eelnõude koostamine, lepingute ja eelarveprojektide ettevalmistamine;
 • oma töövaldkonnas hallatavate asutuste ja organisatsioonide infovahetus ja nõustamine;
  komisjonides ja töörühmades osalemine;
 • valdkondlike analüüside ja aruannete koostamine, registrite pidamine;
 • valla eakate sünnipäeval õnnitlemise korraldamine;
 • omaste puudumisel matuste korraldamine;
 • oma valdkonna avalikustamiseks vajaliku teabe kogumine ja avalikustamise korraldamine.

Omalt poolt pakume

 • võimalust aidata kaasa turvalisema ja hoituma elukeskkonna arendamisele Rae vallas;
 • võimalust eneseteostuseks, erialaseid koolitusi, täiendõppe võimalusi;
 • iseseisvat ja vastutusrikast tööd;
 • ühiseid ettevõtmisi;
 • töötasu alates 1900 eurot;
 • 35-päevast põhipuhkust ja 3-e tasustatud tervisepäeva

Sarnased töökuulutused:

Tervise ja heaolu edendamise keskuse vanemspetsialist
Tervise Arengu Instituut
Tallinn

Tähtaeg: 09.12.2022
Perelepituse koordinaator
Sotsiaalkindlustusamet
Eesti
€ 1950 – 1950
Tähtaeg: 02.12.2022
CHIEF OPERATING OFFICER
Spordiklubi FC Levadia
Tallinn

Tähtaeg: 03.12.2022