378
Ehitus- ja planeeringuspetsialist
Ehitus- ja planeeringuspetsialist
PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS
Ehitus- ja planeeringuspetsialist

Ehitus- ja planeeringuspetsialistPÕLTSAMAA VALLAVALITSUS

Kandidaadile esitatavad nõuded:

- valdkondlik kõrgharidus (omandamisel);
- valdkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
- kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
- haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
- väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
- eesti keele oskus C1-tasemel (väga hea);
- arvuti kasutamise oskus heal tasemel;
- kohusetundlikkus, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus;
- kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.

Kasuks tuleb:
- töökogemus kohalikus omavalitsuses ametikoha valdkonnas.

Teenistusülesannete lühikirjeldus:

Ehitus- ja planeeringuspetsialisti teenistusülesanneteks on:
ehitus- ja planeerimisalaste õigusaktide eelnõude koostamine, arengu- ja strateegiliste dokumentide ning teemaplaneeringute koostamise protsessis osalemine, projekteerimistingimuste taotluste menetlemine ja projekteerimistingimuste koostamine, detailplaneeringu algatamise ja menetlemise protsessis vajalike toimingute korraldamine ning vajalike dokumentide koostamine jms.

Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on ehitus- ja planeeringuspetsialisti ametijuhendis Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.

Omalt poolt pakume:

- huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
- 35 kalendripäeva põhipuhkust;
- erialast täiendkoolitust;
- osaliselt kaugtöö tegemise võimalust.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

- kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
- elulookirjeldus (CV) koos palgasooviga, sh töö- või teenistuskäik;
- motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk);
- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Ehitus- ja planeeinguspetsialisti konkurss“.

Lisainfo: majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, e-post mark.liivamagi@poltsamaa.ee, telefon 5308 1082.

Sarnased töökuulutused:

Ehitusteenistuse juht
Viimsi Vallavalitsus
Viimsi

Tähtaeg: 04.12.2022
Palkmaja paigaldaja
TENDER EHITUS OÜ
Eesti
€ 1700
Tähtaeg: 01.12.2022
Avatud valitsemise partnerluse projektijuht
Riigikantselei
Tallinn

Tähtaeg: 05.12.2022