Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor
Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor
Rapla Vallavalitsus
Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor

Kabala Lasteaed-Põhikooli direktorRapla Vallavalitsus

Ootused kandidaadile

Kandidaadile esitatavad nõuded:
• kõrgharidus (magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon) ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid (sh organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas);
• algatus- ja otsustusvõime, muudatuste planeerimise ja elluviimise oskus;
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
• koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
• kiire õpivõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus;
• heal tasemel eesti keele oskus;
• sõiduki juhtimisoskus ja isikliku sõiduki kasutamise võimalus.

Meiega liitudes on Sul võimalus:
• teha tähendusrikast, huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd kiiresti arenevas maapiirkonna koolis;
• liita üheks kogu töökas koolipere;
• keskenduda kooli sisulisele arendamisele;
• luua innovatiivne ja koostöötav kaasaegse õpikeskkonnaga kool ning seejuures õppida ja juhina areneda.

Tööülesannete kirjeldus

Kooli juht juhib kooli igapäevast töökorraldust, planeerib muudatusi ja viib neid ellu, loob tugeva meeskonnatunde, eesmärgistab ja planeerib meeskonna arengut, korraldab ladusa ja piisava sise- ning väliskommunikatsiooni. Kogukonna koolina on oluline tunnetada kogukonna ootusi ja teha kooli arendamiseks avatud koostööd nii kohaliku piirkonna kui kooli pidajaga ning osaleda erinevates koolielu rikastavates kogukonna projektides ja algatustes. 

Pakume Sulle:

• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd Rapla valla maapiirkonna koolis;
• hästi töötavat kollektiivi;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• põhipuhkust 56 kalendripäeva;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast.

Konkursil osalemiseks esita:

• kirjalik avaldus koos palgasooviga;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• motivatsioonikiri (max 2 lk) või visioonivideo „Mina Kabala Lasteaed-Põhikooli direktorina“ (max 5 min), mis sisaldab visiooni ja lühikest tegevuskava haridusasutuse juhina;
• kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad, Google) kuni konkursi lõpptulemuseni;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.
Tööle asumise aeg: juuli-august 2021
Dokumendid märksõnaga „Konkurss Kabala Lasteaed-Põhikool“ palume esitada hiljemalt 18. juunil 2021 Rapla Vallavalitsuse aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressile rapla@rapla.ee. Lisainfo Jüri Morozov, juri.morozov@rapla.ee, telefon 5389 2441.