Ehituse projektijuht
Ehituse projektijuht
Saarte Liinid AS
Ehituse projektijuht

Ehituse projektijuhtSaarte Liinid AS

Ootused kandidaadile


• Ehitusalane kõrg- või rakenduslik kõrgharidus, soovituslik ehitusinseneri kutse sadamaehituse ja/või hoonete ehituse allerialal.
• Vähemalt 3-aastane töökogemus ehituse tegevusvaldkonnas ja projektijuhtimise kogemus.
• Meeskonnatöö oskus, hea suhtlemisoskus, pingetaluvus, koosolekute läbiviimise oskus.
• Arvuti kasutamise oskus (Microsoft 365 (Excel, Word, Outlook), AutoCad).
• B-kategooria juhilubade olemasolu.
• Riigikeeleoskus (tase B2), inglise keel (tase B1).
• Ausus, hoolsus ja lojaalsus.
• Kasuks tuleb kogemus tööst ehitusinformatsiooni modelleerimise (BIM) süsteemidega.

Tööülesannete kirjeldus

Põhilised tööülesanded:
• Osalemine ettevõtte arengukavade ja investeeringute kavade ning hankeplaanide ettevalmistamise ja täitmise protsessides.
• Osalemine projekteerimise lähteülesannete ja detailplaneeringute koostamises.
• Sadamarajatiste ja -hoonete ehitamise või rekonstrueerimise ettevalmistamine ja läbiviimine.
• Ehitushangete dokumentatsiooni ettevalmistamine hanke läbiviimiseks, osalemine hangete korraldamisel.
• Objektide õigeaegse valmimise tagamine.
• Tööde teostamise kontrollimine vastavalt lepingu tingimustele, kehtivatele normidele, eeskirjadele, projektidele ja heale ehitustavale.
• Töökoosolekute korraldamine ja dokumenteerimine, üksuste vahelise koostöö koordineerimine.
• Omaniku järelevalve tegevuse koordineerimine.
• Tehnilise dokumentatsiooni haldamine, nõutava aruandluse esitamine. Ehitamis- ja rekonstrueerimisprotsessi nõuetekohane dokumenteerimine, dokumentatsiooni operatiivne süstematiseerimine ja säilitamine.

Omalt poolt pakume

Omalt poolt pakume:
• Head töökeskkonda, sõbralikku kollektiivi.
• Püsivat tööd, tööalase enesetäiendamise võimalust.
• Töötasu fikseeritud kuupalgana.

Töökoht

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Tööaeg: täistööaeg
Töötamise koht: tööruum Kuressaares, ehitusobjektid sadamates üle Eesti. Töö iseloom võimaldab kombineerida töötamist ettevõtte kontoris ja kodukontoris.