Arhitekt
Saaremaa Vallavalitsus

Ootused kandidaadile

Kandidaadilt eeldame:
• erialast kõrgharidust;
• vähemalt aastast töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas;
• oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja rakendamise oskust;
• meeskonnatööoskust;
• algatusvõimet, loovust, esinemis- ja suhtlemisoskust;
• arvuti kasutamise oskust (AutoCad, Word, Excel jt).

Tööülesannete kirjeldus

• töötab välja ruumialaseid kontseptsioone ja tingimusi;
• osaleb Saaremaa valla ruumilises planeerimises;
• ehituslubade, kasutuslubade, ehitusteatiste, kasutusteatiste menetlemine arhitektuurses osas;
• projekteerimistingimuste menetlemine;
• kodanike nõustamine arhitektuursetes küsimustes.

Ametijuhend on leitav Saaremaa valla kodulehel https://www.saaremaavald.ee/toopakkumised

Omalt poolt pakume

• eneseteostamise võimalust;
• arenguvõimalust;
• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• kindlat palka;

• spordikompensatsiooni.

Kandideerimise dokumendid:

Ametikohale kandideerijal palume esitada:
• avaldus koos motivatsioonikirjaga;
• CV;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• kandideerija poolt vajalikuks peetavad muud dokumendid.

Dokumendid esitada hiljemalt 31.maiks 2021 Saaremaa Vallavalitsusele e-posti aadressil konkurss@saaremaavald.ee või Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Lossi 1, 93819 Kuressaare, märgusõna „Arhitekt“.