Hankespetsialist
Saaremaa Vallavalitsus

HankespetsialistSaaremaa Vallavalitsus

Ootused kandidaadile

Muud nõuded:
• keskharidus;
• eesti keele valdamine kõrgtasemel;
• asjaajamise põhimõtete ning dokumentide ja õigusaktide vorminõuete tundmine, oskus koostada dokumente ning oma töövaldkonna üksikakte;
• arvuti kasutamise oskus;
• teadmised kohaliku omavalitsuse toimimisest.

Tööülesannete kirjeldus

Saaremaa Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste hankemenetlusega seotud dokumentatsiooni ettevalmistamine ja hankemenetluse läbiviimine.

Tööülesannete kirjeldus on leitav Saaremaa valla veebilehel https://www.saaremaavald.ee/tookohad

Kasuks tuleb eelnev töökogemus teenistuskoha töövaldkonnas, hankeõiguse valdkonna tundmine ja riigihangete registri kasutamise kogemus.

Omalt poolt pakume

• motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
• erialast täiendkoolitust;
• 35 kalendripäeva puhkust.

Kandideerimise dokumendid:

• CV;
• motivatsioonikiri;
• haridust ja erialast ettevalmistust tõendavate dokumentide koopia;
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt 16. maiks 2021, e-posti aadressil konkurss@saaremaavald.ee või Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Lossi 1, 93819 Kuressaare, märgusõna „Hankespetsialist".