ANDMEHALDUSE SPETSIALIST
ANDMEHALDUSE SPETSIALIST
Onninen AS
ANDMEHALDUSE SPETSIALIST

ANDMEHALDUSE SPETSIALISTOnninen AS

Peamised tööülesanded on

seotud toote- ja tarnijaandmebaasi haldamisega (mh toote tehniline dokumentatsioon, tooteinfo, pildid, karakteristikud, lepingud) ning vajaliku laadimisele mineva korrektse andmekogu tagamisega.

Ootame liituma inimest kes

tunneb end huvitatuna ja mugavalt erinevate tehniliste materjalide ja tööstuslike toodete spetsifikatsioonide ja karakteristikute kokkupanemisel, on info hankimisel järjepidev ja kompleksne, orienteeritud tooteandmete rikastamisele ja täiustamisele, kontrollides järjepidevalt, et tooteandmed oleksid kvaliteetsed.
Sulle on loomuomane informatsioonile struktuurselt läheneda, oled innukas andmekorjes ja soovid saadud infohulka korrektselt esitleda, laadida ja jagada. Oled justkui uute toodete sisulooja, osaled arendustes ja testimistes, juhendad oma valdkonnas teisi ning lood tooteuudiseid.
Oled analüüsivõimeline ja tugeva loogilise mõtlemisega, sul on head teadmised ja oskused, kuidas andmeid töödelda ja analüüsida kasutades tabeltöötlusprogrammi (nt Excel), sinu tööviljana valmivad kokkulepitud raportid korrektselt ja õigeaegselt.
Tööülesannete täitmiseks on möödapääsmatu inglise keele oskus

Kasuks tulevad

kogemused töötamisel andmemassiividega ja tarkvaraprogrammiga SAP ning soome keele oskus suhtlustasandil.

Väärtustame oma inimesi:

• Pakume professionaalset, sõbralikku ja abivalmis meeskonna tuge
• Töötame kaasaegses ja arendavas töökeskkonnas
• Toetame enesearengut sise- ja väliskoolitustega
• Panustame hea tervise nimel.

Tööle asumise aeg ja koht

Tule rakenda oma teadmisi ja oskusi Eesti ühes suurimas tehnilisi tooteid ja lahendusi pakkuvas ettevõttes. Ootame sind Tallinnas, Betooni 6/2.