406
Kaitseressursside Amet
Operatiiv- ja väljaõppejaoskonna staabiohvitser
Kaitseressursside Amet
Kaitseressursside Amet

Operatiiv- ja väljaõppejaoskonna staabiohvitser

Kaitseressursside Amet

BrutokuupalkBruto kuus Kuni € 2850

Asukoht

    Tartumaa, Eesti
    Luunja

Tööaeg

  • Täistööaeg
Kontaktisik
Geitlin Täht
2. jalaväebrigaad on kergejalaväeüksus, mille kõik struktuuriüksused koosnevad peamiselt reservväelastest v.a staabid, mis on valdavalt mehitatud tegevväelastega. Brigaadi koosseisu kuulub ligikaudu 5000 inimest, keda koolitatakse välja eelkõige Lõuna-Eesti kaitsmiseks. 2JVBr suudab tagada enda pioneeri-, õhutõrje-, luure-, tankitõrjevõimekuse ja logistilise teenindamise.
Brigaadi allüksustest on alaliselt tegevväelaste ja tsiviiltöötajatega mehitatud Kuperjanovi jalaväepataljon, lahinguteeninduspataljon ja staabi- ja sidekompanii Võrus Taara linnakus ja brigaadi staap Luunjas. Kuperjanovi jalaväepataljonis ning staabi- ja sidekompaniis saab Võrus läbida ka ajateenistuse, ülejäänud brigaadi koosseisu kuuluvate üksuste reservväelased koolitatakse välja 1. jalaväebrigaadis.

Sarnased töökuulutused:

Peaspetsialist (asenduskoht)
Maaelu Teadmuskeskus
Tartu

Tähtaeg: 19.07.2024
Peaspetsialist
Maaelu Teadmuskeskus
Tartu

Tähtaeg: 22.07.2024
Direktor
Töötukassa vahendatud pakkumised
Tartumaa
€ 1700
Tähtaeg: 24.07.2024