589
Õpetaja
Tallinna Lasteaed Männimudila
Õpetaja
Tallinna Lasteaed Männimudila

Ootused kandidaadile

 • Vastavus Haridus- ja Teadusministeeriumi määrusega sätestatud pedagoogi kvalifikatsiooninõuetele, sh eesti keele oskus kõrgtasemel.
 • Põhjalikud teadmised pedagoogikas, suhtlemiseetikas ning tööks vajalike haridusalaste õigusaktide põhjalik tundmine.
 • Lapse psühholoogia tundmine, kasuks tulevad läbitud erialased haridusuuenduslikud täiendkoolitused.
 • Arvutikasutamise oskus ametikohal kasutatavate programmide ja andmebaaside ulatuses.
 • Soovitav võõrkeele(te), näiteks oskus suhtlustasemel.
 • Iseseisev töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning suutlikkus efektiivselt kasutada aega.
 • Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest.
 • Algatusvõime ja koostöövalmidus.
 • Puudub lastega töötamise piirang (puuduv väär- ja kuriteo sissekanne karistusregistris).

Tööülesannete kirjeldus

 • Lapse individuaalset arenguteed toetavate tingimuste loomine rühmas;
 • Rühma õppe- ja kasvatustöö läbiviimine ning lasteaia õppekava täitmine õppekava ja päevakava rakendamise kaudu;
 • Laste elu, tervise ja turvalisuse eest vastutamine nende lasteaias viibimise ajal;
 • Tööplaanide, aruannete (õppeaasta kokkuvõte, laste arengukaart, koolivalmiduskaart jm) ja päeva analüüsi ja tagasiside fikseerimine e-päevikus Eliis;
 • Igapäevase tagasiside andmine lapsevanemale lapse tervise, emotsionaalse seisundi ning päevaste tegevuste kohta;
 • Pedagoogilistes ja lapse arengut puudutavates küsimustes lapsevanemate nõustamine;
 • Lasteaia arendustegevuses osalemine;
 • Erialane enesetäiendamine pedagoogikas, lapse psühholoogias, digipädevuses, kaasaaegset õpikäsitust hõlmavates valdkondades.

Omalt poolt pakume

 • Toetavat meeskonda.
 • Kaasaaegseid töötingimusi.
 • Rutiinivaba õpetajaelu ja arenguvõimalusi koolituste ja ühisürituse näol.
 • Hoolivaid lapsevanemaid.

Kandideerimine on avatud kogu suve vältel, kuni sobiva töötaja leidmiseni!
Tutvu oma uue töökeskkonnaga: https://drive.google.com/file/d/1zAXcGxkZT2H_2hYe06Rb_iT4gSHn-h42/view?usp=drivesdk
BrutokuupalkBruto kuusAlates  € 1820

Lisahüved: Suveperioodil võimalus töötada pikkade päevadega. Võimalus rääkida kaasa töögraafiku planeerimisel. Mentori tugi. Ümbritsev keskkond võimaldab planeerida palju õuesõpet ja liikumist ning keskenduda tervislikele eluviisidele.

Asukoht

  Tallinn, Harjumaa, Eesti
  Saha 19, Nõmme linnaosa, 10 921

Tööaeg

 • Täistööaeg

Oskused

 meeskonnatöö õpetamine Pingetaluvus Algatusvõimelisus Arvuti kasutamine planeerimine Suhtlemisoskus Arengu dokumenteerimine Lastega töötamine

Keeled

 •  Eesti
Kontaktisik
Pille Roosiorg
6 777 518
Tallinna Lasteaed Männimudila on eesti õppekeelega munitsipaallasteaed ning kuulub Tallinna Haridusameti haldusalasse. Männimudila asub Tallinna kõige rohelisemas linnaosas, looduskaunis kohas ning linnakärast eemal. Maja ümbritseb mändidega haljastatud õueala, mis loob eelduse puhtale elukeskkonnale ning annab hea võimaluse keskenduda aktiivsele liikumisele, tervise edendamisele, õues õppimisele ja keskkonnakasvatusele. Lähedal asub Pääsküla raba, kool, huvikool, ujula, raamatukogu, rongi ja bussipeatus jm.
Uue hoone rekonstrueerimise tõttu paikneb lasteaed nelja rühmaga asenduspindadel 2024. aasta lõpuni. Uude, moodsasse ning innovaatilise CLT liimpuitkonstruktsiooniga hoonesse on plaanitud kolida 2025. aasta alguses. Kaheksa rühmaga, kaasaegse õpikeskkonnaga lasteaed omab potentsiaali kujuneda piirkondlikuks kompetentsikeskuseks. Seetõttu ootame kandideerima säravaid ja tegusaid töötajaid!Ettevõtte kodulehthttp://mannimudila.ee

Sarnased töökuulutused:

Inglise keele õpetaja
Töötukassa vahendatud pakkumised
Võrumaa
€ 1820
Tähtaeg: 09.08.2024
Klassiõpetaja
Töötukassa vahendatud pakkumised
Sillamäe
€ 1803 – 2700
Tähtaeg: 05.08.2024
Muusikaõpetaja
Tallinna 32. Keskkool.
Tallinn

Tähtaeg: 01.08.2024