227
Tehnovõrkude peaspetsialist
Töötukassa vahendatud pakkumised

Tehnovõrkude peaspetsialist

Töötukassa vahendatud pakkumised

Tööandja nimi

Transpordiamet

Tööülesanded

• Transpordiameti halduses olevale riigimaale tehnovõrkude ja -rajatiste paigaldamiseks riigimaa kasutamiseks andmise taotluste menetlemine.
• Riigile vajalike maade kasutamiseks võtmise menetlemine.
• Tehnovõrkude ja -rajatiste paigaldamiseks maa kasutamiseks andmise ja kasutamiseks võtmise otsuse eelnõude ettevalmistamine.
• Riigimaa kasutusse andmise ja kasutamiseks võtmise notariaalsete tehingute teostamine.
• Vajalike andmete kandmine ja menetluste kinnitamine riigi kinnisvararegistrisse ja muudesse registritesse.

Haridustase

kutseharidus keskharidusega

Nõutud keeleoskus

  • ET, kõne: C1, kiri: C1, kohustuslik

Muud nõuded

• kutse- või kõrgharidus, soovitavalt maakorralduse, projekteerimise või õigusteaduse erialal;
• praktiline kogemus ning oskus tehnorajatiste vms projektide lugemisel;
• väga hea eneseväljendus- ja suhtlemisoskus ning oskus tulemuslikult läbi rääkida;
• head teadmised riigivaraseaduse ning asjaõigusseaduse põhialustest;
• väga hea rutiinitaluvus ja korrektsus dokumentide koostamisel.

Omalt poolt pakume

• osaline kaugtöö võimalus, töötingimused lepitakse vahetu juhiga täpsemalt kokku;
• 35-päevane põhipuhkus, lisaks 3 heaolupäeva aastas;
• kaasaegsed töötingimused stabiilse ja usaldusväärse tööandja juures;
• erialased täiendkoolitused;
• oma ala ekspertidest koosnev toetav tiim;
• meeleolukad ühisüritused;
• igakuine sporditoetus.

Kandideerimise info

Ootame Sinu CV-d hiljemalt 11.06.2024 aadressile konkurss@transpordiamet.ee, kandideerida saad ka värbamisportaalide CV Keskus ja CV Online kaudu.

Tähtaeg: 11.06.2024

Töösuhte kestus: tähtajatu

Vajalikud dokumendid

  • CV
Selle ametikoha keskmise palga info leiad aadressilt palgad.ee.

Asukoht

    Eesti
    Eesti

Tööaeg

  • Täistööaeg
Kontaktisik
Siiri Saar
Transpordiamet on Kliimaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kus tipptegijad juhivad merenduse, lennunduse ja maanteehoiu arengut ning tagavad ohutust maal, vees ja õhus. Ameti eesmärk on kujundada ohutut, mugavat ja säästvat terviklikku liiklemiskeskkonda ning arendada nutikaid ja liikuvust soodustavaid ja omavahel ühendatud transpordiliike. Transpordiameti olulised valdkonnad jaotuvad kuue teenistuse vahel: strateegilise planeerimise teenistus, tugiteenuste teenistus, lennundus- , teehoiu- , merendus- ja liiklusteenistus. Ametis töötab üle 700 teenistuja ning meie tegevus puudutab iga eestimaalast 200 sadama, 200 õhusõiduki, 16 600 km riigiteede või 1,1 miljoni arvele võetud sõiduki kaudu.

Ettevõtte kodulehthttp://www.transpordiamet.ee

Sarnased töökuulutused:

PROJEKTIJUHT
Rail Baltic Estonia OÜ
Eesti

Tähtaeg: 28.06.2024
Tootmistööline
Töötukassa vahendatud pakkumised
Harjumaa

Tähtaeg: 19.06.2024
Kinnisvarahaldur
Töötukassa vahendatud pakkumised
Tartu
€ 1909
Tähtaeg: 30.06.2024