542
Tallinna Lasteaed Mooniõied
Lasteaiaõpetaja
Tallinna Lasteaed Mooniõied

Ootused kandidaadile

Otsime enda sekka:
 • pühendunud õpetajat, kellel on kõrgharidus ja lastega tööks vajalikud kompetentsid ning oskus aidata igal lapsel parimal viisil areneda;
 • osavat suhtlejat, kes valdab eesti keelt vähemalt C1-tasemel ning leiab kõigiga ühise keele ja viisi tulemuslikuks koostööks;
 • digitarka ja loovat spetsialisti, kes rikastab laste õpiteed erinevate uuenduslike meetodite ja õppevahenditega ning panustab lasteaia arendamisse;
 • meeskonnaliiget, kes on positiivse suhtumisega ja kel on paindlik lähenemine õpetamisele

Tööülesannete kirjeldus

 • Õppe- ja kasvatustegevuste planeerimine ja läbiviimine lasteaiarühmas
 • Laste arenguks ja kasvamiseks soodsa keskkonna loomine vastavalt iga lapse individuaalsetele võimetele
 • Laste emotsionaalse ja füüsilise turvalisuse tagamine
 • Laste vaimse, füüsilise, sotsiaalse, emotsionaalse ja loova arengu soodustamine
 • Lastevanematega suhtlemine ja nõustamine
 • Aktiivne osavõtt ning panustamine lasteaia arengusse

Omalt poolt pakume

 • Kaasaegne ning looduslähedane töökeskkonda
 • Toetav ja sõbralik meeskond
 • Võimalus panustada lasteaia arengusse
 • Ametialane enesearengu võimalus
 • 42 kalendripäeva puhkust
 • Võimalust teostada ennast töögruppides

Palun saada oma motivatsioonikiri, CV, keeletaset ja haridust tõendavad dokumendid hiljemalt 18.06.2024 e-posti aadressile: moonioied@moonioied.edu.ee

Tööleasumine alates 12.08.2024.

BrutokuupalkBruto kuus Kuni € 1820

Lisahüved: Paindlik töögraafik, tasuta parkimine, puhkus suvel 42 kalendripäeva, vabadus (aga ka vastutus) rühmatöö korraldamisel.

Asukoht

  Tallinn, Harjumaa, Eesti
  Kiili 6

Tööaeg

 • Täistööaeg
 • Paindlik tööaeg

Oskused

 Lastega töötamine meeskonnatöö Suhtlemisoskus planeerimine Pedagoogika Arvuti kasutamine õpetamine

Keeled

 •  Eesti
Kontaktisik
Kristel Meristo
5276619
Lasteaed Mooniõied on koolieelne lasteasutus, mis loob koolieast noorematele lastele soodsad tingimused kasvamiseks ja arenemiseks ning toetab lapsevanemate tegevust lapsele alushariduse omandamise võimaldamisel.

Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.
Lasteaed on avatud 7.00-19.00.

Lasteaias on 11 rühma, nendest kolm sõimerühma lastele vanuses 1,5-3 aastat. Igas rühmas töötab kaks õpetajat ja üks õpetaja abi või üks õpetaja, õpetaja assistent ja õpetaja abi. Rühmaõpetaja tööd toetavad muusika- ja liikumisõpetaja ning eripedagoogid

Sarnased töökuulutused:

Lasteaiaõpetaja
Tallinna Tähekese Lasteaed
Tallinn
€ 1820
Tähtaeg: 02.08.2024
Lasteaiaõpetaja
Tallinna Lasteaed Sipsik
Tallinn
€ 1820
Tähtaeg: 29.07.2024
Lasteaiaõpetaja abi
Töötukassa vahendatud pakkumised
Tallinn

Tähtaeg: 21.07.2024