320
Setomaa Hooldekodu juhataja
Töötukassa vahendatud pakkumised

Setomaa Hooldekodu juhataja

Töötukassa vahendatud pakkumised

Tööandja nimi

Setomaa Vallavalitsus

Tööülesanded

Setomaa Hooldekodu juhataja ülesandeks on asutuse juhtimine ja vastutamine asutuse üldseisundi, arengu, eelarve täitmise ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. Juhataja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja asutuse põhimäärusest.

Peamiste tööülesannete kirjeldus:
- hooldekodu juhtimine ja töö korraldamine;
- koostöö kliendi ja tema pereliikmetega ning perearstiga;
- koostöö tegemine erinevate järelvalvet teostavate asutustega;
- hooldajate ja muu personali igapäevatöö korraldamine ning nende töö kvaliteedi kontrollimine;
- hooldekodu valduses oleva vara heaperemeheliku kasutamise ja säilimise tagamine;
- väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kvaliteedijuhisest kinnipidamine.

Muud nõuded

- erialane kõrgharidus (bakalaureus);
- kasuks tuleb eelnev töökogemus samas valdkonnas;
- eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
- arvuti kasutamise oskus;
- suhtlemisoskus ja koostöövalmidus;
- positiivne ellusuhtumine ja empaatiavõime;
- tunned sotsiaalvaldkonda ja omad teadmisi hooldustööst;
- omad teadmisi eelarve planeerimisest ja vahendite kasutamisest;
- orienteerud oma töövaldkonda puudutavas seadusandluses;
- pead oluliseks meeskonna- ja võrgustikutööd.

Omalt poolt pakume

- võimalust eneseteostuseks ning põnevat ja vastutusrikast tööd Setomaal;
- sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
- võimalust enesetäiendamiseks;
- stabiilset töötasu;
- võimalust kaasa rääkida asutuse arengus;
- tööks vajalikke vahendeid ja koolitusi.

Kandideerimise info

Avaldus ja elulookirjeldus (CV) koos haridust tõendavate dokumentide koopiatega palume saata hiljemalt 10. juuniks 2024 aadressile: Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond või e-posti aadressile: vald@setomaa.ee Kontakt: vallavanem Raul Kudre, tel 5256 695, e-post raul.kudre@setomaa.ee

Tähtaeg: 10.06.2024

Töösuhte kestus: tähtajatu

Selle ametikoha keskmise palga info leiad aadressilt palgad.ee.

Asukoht

    Võrumaa, Eesti
    Võru maakond, Setomaa vald, Mikitamäe küla

Tööaeg

  • Täistööaeg
Kontaktisik
Raul Kudre
5256695

Sarnased töökuulutused:

Ostuspetsialist
Neiser Group AS
Tallinn

Tähtaeg: 27.06.2024
Toimepidevuse koordinaator-assistent
Eesti Pank
Tallinn

Tähtaeg: 30.06.2024
LOODUSVAHT
Kadrioru Park
Tallinn

Tähtaeg: 30.06.2024