1837
Saku Vallavalitsus
Kurtna Kooli direktor
Saku Vallavalitsus
Saku Vallavalitsus

Kurtna Kooli direktor

Saku Vallavalitsus

Ootused kandidaadile

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
 •  juhtimiskompetentsus ja -kogemus
 • teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ning kooli kui õppiva organisatsiooni põhimõtetest
 • eelarve koostamise ja eelarvelise asutuse majandamise oskus
 •  head analüüsivõimet, kohusetundlikkust ning oskuslikku aja-ja tööprotsesside planeerimist
 • väga head eneseväljendus-, suhtlemis- ja koostööoskus
 • C1 tasemel eesti keele oskust ja vähemalt ühe võõrkeele oskust B1 tasemel

Tööülesannete kirjeldus

Kurtna Kooli direktori peamisteks ülesanneteks on kindlustada haridusasutuse tulemuslik töö, juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös kooli meeskonna, hoolekogu ja Saku Vallaga ning korraldada haridusasutuses vaimselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt turvaline õpi- ja töökeskkond koostöös huvigruppidega.

Omalt poolt pakume

 • tähendusrikast ja mitmekesist tööd looduskaunis kohas
 • professionaalse arengu toetamist, vajalikke koolitusi
 •  innustavat meeskonda
 • võimalust luua unelmate töökeskkond
 • tasustatud energiapäevi ja haigushüvitist alates esimesest päevast
 • tervise edendamise kulude hüvitamist

Lisainfo

Konkursil osalemiseks esitage CV, motivatsioonikiri ja essee teemal Kurtna Kool kui ennastjuhtivat õppijat toetav kool (kuni 2 A4) ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad. Töö sisu kohta annab lisainfot haridus- ja kultuuriteenistuse juht Katrin Parve, tel 5425 0650, katrin.parve@sakuvald.ee
Selle ametikoha keskmise palga info leiad aadressilt palgad.ee.

Asukoht

  Saku, Harjumaa, Eesti
  Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

Tööaeg

 • Täistööaeg
Kontaktisik
Ilona Juht
54301114
Mesi peitub igas õies!
Kurtna Kool (Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald) on Saku valla lasteaed-põhikool, mis asub looduskaunis kohas 25 km kaugusel Tallinna keskklinnast, kus tegutseb 7 lasteaiarühma 130 lapsega ning põhikoolis õpib 250 õpilast.
Kooli põhiväärtusteks on sõbralikkus, tarkus, ühistunne. Kooli igapäevategevuse põhivaldkonnad on: lapse arengu ja huvide toetamine, meeskonna professionaalne arendamine ja toetamine, kogukonnatunde loomine ja arendamine. Kurtna Kool on kiusamisvaba kool ning toimib tihe rahvusvaheline koostöö.


Ettevõtte kodulehthttps://kurtnakool.ee/

Sarnased töökuulutused:

Õppealajuhataja
Harkujärve Lasteaed
Harjumaa
€ 1900 – 2000
Tähtaeg: 20.06.2024
Õppealajuhataja
Tallinna Reaalkool
Tallinn

Tähtaeg: 30.06.2024
Juhtumikorraldaja
Eesti Töötukassa
Tallinn
€ 1850
Tähtaeg: 25.06.2024