1087
Eripedagoog
Kohtla-Järve Järve Kool
Eripedagoog
Kohtla-Järve Järve Kool

Ootused kandidaadile

 • erialane haridus (magistrikraad)
 • soovi töötada õpilastega ja tahet panustada noorte haridusse
 • loovus ja digipädevused;
 • sisemist motivatsiooni, avatud meelt ja koostöö väärtustamist;
 • aktiivset osavõttu kooli üldtegevustest ning panustamist kooli arengusse,
 • leiad igale probleemile mitu lahendust, mitte igale lahendusele mitu probleemi

Tööülesannete kirjeldus


 • õppe/tööprotsessi planeerimine ja juhtimine;
 • õpilase juhendamine, arengu ja motivatsiooni toetamine;
 • õppe/tööprotsessi analüüsimine ja hindamine ning tagasiside andmine.

Omalt poolt pakume üllatusi igas koolipäevas.

Oled valmis enesetäienduseks ja erinevateks arenguvõimalusteks?
Oled Sa uudishimulik?
Viitsid läheneda oma ainele loovalt?
Hindad vabadust õppemeetodite valiku?
Ei karda digivahendeid ega mängulisi keskkondi?
Oskad 2 kuud puhkusel olles korralikult akusid laadida?
Terviseedenduse paketti - treeni koos kooli meeskonnaga ja väärtuspõhist juhtimist
Siis me otsime Sind.
Otsime väga töökasse koolimeeskonda uusi aktiivseid inimesi, kes tahavad anda põnevaid tunde, millest nad oma kooliajal puudust tundsid
BrutokuupalkBruto kuus  € 2807 - 3200

Lisahüved: Terviseedenduse paketti - treeni koos kooli meeskonnaga ja väärtuspõhist juhtimist

Asukoht

  Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, Eesti
  Katse 2

Tööaeg

 • Täistööaeg

Oskused

 õpetamine Lastega töötamine Suhtlemisoskus õppimisvõime

Keeled

 •  Eesti
Kontaktisik
Tarmo Post
+372 522 5144

Järve Kool on Kohtla-Järvel asuv eesti kool, mis tähistas 2022. aastal 100. sünnipäeva.
Kool muutus alates 2019. aasta septembrist põhikooliks, alates 01.09.2022 riigikooliks. 

Sellel õppeaastal alustasime kogupäevakooliga 1. klasside õpilastele. Kogupäevakooli eesmärk on mitmekesistada õppetööd, luua paremad võimalused õpilaste õpimotivatsiooni suurendamiseks ja õpitulemuste parandamiseks. Pärast koolitunde on õpilastel võimalus päeva jätkata oma koolis. Kogupäevakoolis ühendatakse õppekavajärgne õppimine ja huvitegevus üheks tervikuks. 

Kogupäevakooli sidusime Eesti Olümpiakomitee projektiga Sport koolis. Lisaks meie õpetajate poolt antavatele kehalise kasvatuse tundidele jagavad sellel aastal õpilastele liikumisrõõmu ja tutvustavad erinevaid spordialasid BC Hito ja jalgpalliklubi Noova.  

I klassides hakkasime rakendama üldõpetuse metoodikat: koolipäevas ei eristata ainetunde, keskendutakse teemadele, mida tavapäraselt õpetatakse erinevates õppeainetes ja mille ümber lõimitakse kogu õppetegevus. Üldõpetusliku tööviisi eesmärk on õpetada õpilast seostama erinevaid teadmisi, oskusi ja väärtusi, õppimine on elulähedasem, mitmekesisem praktilisem. 

Sel õppeaastal käivitasime valikainete süsteemi. 2.- 7. klassi õpilastel ja 9.klassi õpilastel on lisaks riikliku õppekava kohustuslikele tundidele valida endale õppeaineid, mis neid huvitab. Valikute tegemise oskus ja sellega kaasneva vastutuse kogemine on oluline noore inimese edasistes õpingutes. Samuti annab erinevate valikainete õppimine võimaluse proovida oma võimeid ja huvisid erinevate valdkondades, mis on oluline õpitee jätkamisel pärast põhikooli õpinguid. Ühes õppeaastas saab õpilane valida kaks valikainet.

Teise võõrkeelena on nüüd võimalik õppida ka saksa keelt. Liiklusõpetus ja loovtöö kirjutamise kursus on nüüdsest kohustuslikud õppeained. 

Koolil on head sportimistingimused: meil on oma staadion, suusavarustus ning ka jalgrattapark, oleme liitunud Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikuga. Kõikides klassides on interaktiivsed tahvlid, meil on kaks arvutiklassi, kodunduse klass sai uue sisustuse ning loodud sai ka keraamikaklass. 

Koolil on suurepärased tingimused mitmekesiseks õppetööks!

Ettevõtte kodulehthttp://www.jarve.edu.ee/

Sarnased töökuulutused:

Õppejuht
Töötukassa vahendatud pakkumised
Harjumaa
€ 2300 – 2500
Tähtaeg: 24.06.2024
Noorte- ja projektijuht
Töötukassa vahendatud pakkumised
Jõgeva

Tähtaeg: 30.06.2024
Personaliarvestuse spetsialist
Sisekaitseakadeemia
Eesti

Tähtaeg: 25.06.2024