454
Avalike suhete juht
Töötukassa vahendatud pakkumised

Tööandja nimi

Türi Vallavalitsus

Tööülesanded

Avalike suhete juht:
• kogub, analüüsib ning edastab hallatavate asutuste ja nende tegevuse kohta informatsiooni, koostab nendega koostöös Türi valla sündmuste kalenderplaani ja tagab selle aktuaalsuse valla veebilehel;
• aitab kaasa valla ja vallavalitsuse maine kujundamisele, külaliste vastuvõttude ja planeeritud ürituste korraldamisele;
• osaleb erinevate Türi valla sündmuste ja ettevõtmiste korraldamisel koostöös hallatavate asutuste ja kodanike ühendustega;
• tegeleb valla sümboolika ja kinkemeenete hankimisega ning infomaterjalide koostamisega koostöös ametiasutuse osakondadega;
• kogub ja analüüsib erinevatest meediakanalitest Türi valla kohta käivat infot;
• korraldab ja jälgib vallavalitsuse ning hallatavate asutuste meediasuhtlust;
• teavitab avalikkust vallavolikogu ja vallavalitsuse tegevusest (nõupidamiste, istungite
• seisukohade osas), saadab välja pressiteated ja uudised;
• teeb koostööd Türi Arengu Sihtasutusega Türi valla raadiosaate ettevalmistamisel ning Türi Rahvalehe väljaandmisel;
• teeb koostööd teiste spetsialistidega Türi valla veebilehe haldamisel;
• korraldab kroonikate koostamise, auraamatute, tunnustuste, kogumise ja säilitamise;
• osaleb Türi valla mainekujundusega seotud ettevõtmistes, infomaterjalide ja trükiste materjalide toimetamises;
• korraldab reklaamiga tellimisega seonduva (materjali kogumine, kooskõlastused);
• vormistab vallavalitsuse tänukirju ja kaarte ning peab nende kohta elektroonilist arvestust;
• vaatab üle avaliku ürituse korraldajate teatisi ja kannab üritused sündmuste kalendrisse;
• kujundab koostöös vallavanema ja osakonnajuhatajatega Türi vallavalitsuse avalike suhete üldpõhimõtted ja koostab vajadusel meediaplaani;
• täidab vallavanema antud ühekordseid ülesandeid.

Haridustase

rakenduskõrgharidus

Nõutud keeleoskus

  • EN, kõne: B2, kiri: B2, kohustuslik
  • ET, kõne: C1, kiri: C1, kohustuslik

Muud nõuded

Erialane kõrgharidus ja/või eelnev töökogemus;
väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
enesejuhtimise oskus.

Omalt poolt pakume

• Võimalust eneseteostuseks;
• arenguvõimalusi pakkuvat tööd;
• häid töötingimusi.

Kandideerimise info

Dokumendid esitada Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele digiallkirjastatult e-postile vallavalitsus@tyri.ee. Töökohale kandideerimisel tuleb koostada pressiteate näidis avalike suhete juhi tööle asumisest ja edastada see koos kandideerimisdokumentidega.

Tähtaeg: 01.06.2024

Töösuhte kestus: tähtajatu

Vajalikud dokumendid

  • CV
  • kaaskiri
  • muu
BrutokuupalkBruto kuus  € 1200 - 2600

Asukoht

    Türi, Järvamaa, Eesti
    Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Hariduse tn 3

Tööaeg

  • Täistööaeg
Kontaktisik
Sulo Särkinen

Sarnased töökuulutused:

Turundusspetsialist
KSA Medica OÜ
Tallinn

Tähtaeg: 23.06.2024
Business Data Analyst
Eleving Group
Tallinn
€ 2200 – 3200
Tähtaeg: 10.07.2024
Müügiassistent, müügisekretär
Töötukassa vahendatud pakkumised
Tallinn
€ 900
Tähtaeg: 28.06.2024