1286
Finantsjuht
MTÜ Eesti Pagulasabi
Finantsjuht
MTÜ Eesti Pagulasabi

Tööülesannete kirjeldus

Finantsjuht asukohaga Tallinnas või Tartus vastutab Eesti Pagulasabis kõikide finantsjuhtimisega seotud valdkondade eest. Ta tagab, et finantstegevused ja dokumentatsioon on nõuetekohaselt välja arendatud, eelarvet (sh palkasid) planeeritakse ja hallatakse efektiivselt ning läbipaistvalt ja finantsraportid esitatakse doonoritele ja maksuametile õigeaegselt. Lisaks juhib ta meeskonda Eestis ning toetab teiste esinduste finantsmeeskondasid. Finantsjuht on osa laiendatud juhatusest. Tema ülesannete hulka kuulub ka Eesti Pagulasabi finantsotsuste ja -soovide esindamine doonorite ees ning organisatsiooni tehtavate kulupõhimõtete eetiline kujundamine.

Ülesanded: 
Finantsjuhtimise ülesanded (60% tööajast):
 • Tagada, et raamatupidamis- ja finantshaldussüsteem toimib täielikult ning finantstehingud viiakse tõhusalt läbi.
 • Veenduda, et finantsaruanded koostatakse vastavalt aruandluskohustustele ja doonorite nõuetele.
 • Toetada asjakohaseid programmi- ja tugimeeskondi toetuse taotlemise protsessis, pakkudes sisendit projektide finants- ja eelarvealaste vajaduste kohta.
 • Jälgida ja ajakohastada finantsprognoose projekti-, programmi- ja üldiste eelarvete jaoks.
 • Hallata sisemist finantsplaneerimissüsteemi kõikide Eesti Pagulasabi projektide, toetuste ja muude sissetulekuallikate kohta. Hallata töötajate töökoormuse jaotumist projektide ja programmide vahel ja planeerida palkasid.
 • Nõustada Ukraina, Gruusia, Armeenia, Eesti, Jordaania ja Türgi esinduste finantsmeeskondasid parimate praktikate kujundamiseks.
Juhtimis- ja arendusülesanded (40% tööajast):
 • Juhtida Eesti Pagulasabi finantsmeeskonda ja seal töötavaid töötajaid.
 • Arendada Eesti Pagulasabi finantspoliitikat ja -protseduure.
 • Tagada Eesti Pagulasabi vastavus doonorite finantsnõuetele ja Eesti Pagulasabi õiguslikele kohustustele seoses finantsaruandlusega Eestis.
 • Regulaarselt üle vaadata palgaastmestik ja hüvitissüsteemid koostöös juhtkonna ja personalijuhiga.
 • Anda sisendit teistesse Eesti Pagulasabi sise-eeskirjade kujundamisse ja läbivaatamisse, kui need puudutavad finantsvaldkonda.

Ootused kandidaadile

 • Vähemalt magistrikraad asjakohasel erialal.
 • Vähemalt 3-aastane eelnev kogemus finantsvaldkonnas. Vähemalt 1-aastane eelnev kogemus juhtival ametikohal.
 • Kõrgtasemel keeleoskus nii inglise kui ka eesti keeles.
 • Keeleoskus nendes keeltes, milles Eesti Pagulasabi tegutseb (näiteks ukraina, vene, araabia), on eeliseks.
 • Kõrgtasemel finantsprognoosimise ja arvutioskused.
 • Kõrgtasemel teadmised raamatupidamise ja finantshalduse seadustest.
 • Võime käsitleda stressirohkeid olukordi ja keskkondi.
 • Selgete eetiliste põhimõtete olemasolu vabaühenduste finantskäitumise osas.
 • Võime luua ja säilitada turvalist töökeskkonda kooskõlas Eesti Pagulasabi eetikakoodeksiga.

Omalt poolt pakume

 • Võimalus end tõestada rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioonis. 
 • Toetavat ja sõbralikku tiimi.
 • Väärtuspõhist ja tähendusega täistööajaga tööd.
 • Spordi- ja prillikompensatsioone, regulaarseid supervisioone ja 32-päevast põhipuhkust.
 • Mõnusat töökeskkonda Tallinnas või Tartus, kuid ka distantsilt ja paindlikult töötamise võimalust.

Kandideerimiseks

Kandideerimiseks registreeri ennast Eesti Pauglasabi HR-süsteemis, kus saad luua profiili ja lisada CV: https://hr.pagulasabi.ee/et/finantsjuht

Lisaküsimustele vastab personalispetsialist Kristi Juurik, personal@pagulasabi.ee 
BrutokuupalkBruto kuus  € 3000 - 3600

Lisahüved: Spordi- ja prillikompensatsioone, regulaarseid supervisioone ja 32-päevast põhipuhkust. Mõnusat töökeskkonda Tallinnas või Tartus, kuid ka distantsilt ja paindlikult töötamise võimalust.

Asukoht

  Tartu, Tartumaa, Eesti

Tööaeg

 • Täistööaeg

Oskused

 Finantsaruandlus finantsanalüüs palgaplaneerimine juhtimiskogemus

Keeled

 •  Inglise
 •  Eesti
Kontaktisik
Kristi Juurik
Eesti Pagulasabi (ERC) on rahvusvaheline humanitaarorganisatsioon. Oleme Eestis tegutsenud juba üle 20 aasta ning väljaspool Eestit oleme oma abiprogrammidega kohal mitmes kriiside poolt mõjutatud riigis (Armeenia, Gruusia, Jordaania, Türgi, Ukraina). Oleme tunnustatud ja Euroopa Liidu poolt sertifitseeritud humanitaarabi pakkuv organisatsioon. Meie missiooniks on seista pagulaste ja teiste kriiside tõttu kannatanud inimeste õiguste ja heaolu eest Eestis ja väljaspool.

Ettevõtte kodulehthttp://www.pagulasabi.ee

Sarnased töökuulutused:

TM Quality Expert
Nordea Estonia
Tallinn

Tähtaeg: 26.06.2024
Packaging Purchasing & Product Specialist
Antalis OÜ
Tallinn

Tähtaeg: 21.06.2024
Key Account Manager (Coffee and Nutrition)
Nestlē Baltics
Tallinn
€ 2400 – 3000
Tähtaeg: 07.07.2024