2559
NGO Nelja Valla Kogu
Meetmete koordinaator
NGO Nelja Valla Kogu
NGO Nelja Valla Kogu

Meetmete koordinaator

NGO Nelja Valla Kogu

Ootused kandidaadile


Ootame, et Sinul on:

 • kõrgharidus
 • eesti keele vilunud kasutaja ja hea inglise keele oskus
 • teksti-, tabeltöötlus ja esitlusprogrammide kasutamise oskus
 • varasem projektitöö kogemus ja kokkupuude taotlejate nõustamisel
 • hea meeskonna- ja koostöö oskus, partnerite kaasamisvõime
 • oskus planeerida tööprotsesse ja suutlikkus töötada iseseisvalt
 • algatus-, otsustus- ja teostusvõime
 • omad B-kategooria juhiluba ja isikliku auto kasutamise võimalust
 • eelistame, kui elad Nelja Valla Kogu tegevuspiirkonnas (aga pole kohustuslik) ning oled teadlik piirkonna arenguvajadustest


Kasuks tuleb, kui Sinul on:

 • varasem kokkupuude sotsiaalvaldkonna temaatikaga;
 • tunned Leader temaatikat ja asjakohaseid õigusakte;

Tööülesannete kirjeldus


Meetmete koordinaatorina tegeled väga eripalgeliste teemadega:

 • Sotsiaalfondi toetusmeetme miniprojektide taotlusvoorude korraldamine, taotlejate nõustamine ja teavitamine, taotluste menetlemine, asjaajamine rakendusüksusega, dokumentatsiooni koostamine ja haldamine, aruandlus;
 • Koostöös Nelja Valla Kogu tegevjuhiga LEADER toetusmeetmete osas taotlejate nõustamine;
 • Toetatud projektide tegevuste ja investeeringute elluviimise seire ja nõustamine;
 • Koostöös tegevjuhiga Nelja Valla Kogu liikmetele ja tegevuspiirkonna kogukondadele ja ettevõtjatele võimestamistegevuste korraldamine;
 • Koostöös tegevjuhiga siseriiklike- ja piiriüleste koostööprojektide algatamine ja elluviimine;
 • Koostöös tegevjuhiga Nelja Valla Kogu nähtavuse ja turundamisega seotud tegevused (veebileht, sotsiaalmeedia, uudiskirjad);
 • Muud tegevjuhilt saadud ülesanded.

Omalt poolt pakume


Mida me ise pakume ja võimaldame:

 • pakume võimalust kaasa rääkida piirkonna arendamisel
 • meil on toimekas ja toetav juhatus
 • pakume põhjalikku sisseelamisprogrammi ja tuge katseajal
 • võimaldame areneda ja ennast teostada
 • osalemist riigisisestel ja rahvusvahelistel seminaridel, koolitustel ja õppereisidel lähtuvalt töö iseloomust ja vajadustest
 • meil on paindlik tööaeg ja -koht, sh osaline kaugtöövõimalus
 • kompenseerime isikliku auto kasutuse kulud ametisõitudeks
 • meil on inspireeriv töökeskkond Vaela Külakojas

Tööle asumise aeg on 1. august 2024
Töökoht Vaela Külakoda, Miku tee 7, Vaela küla, Kiili vald.
 
Kandideerimiseks saada oma CV koos kaaskirjaga, mis annab ülevaate sinu huvidest ja ootustest töökohale e-posti aadressil info@4kogu.ee hiljemalt 15. juuniks 2024.

Kui soovid saada rohkem infot, kirjuta või helista Nelja Valla Kogu tegevjuhile, Rando Lai, info@4kogu.ee, tel. 53682023.
BrutokuupalkBruto kuus  € 1800

Asukoht

  Harjumaa, Eesti
  Miku tee 7, Vaela küla, Kiili vald
 • Kaugtöö võimalus

Tööaeg

 • Täistööaeg
 • Paindlik tööaeg

Keeled

 •  Inglise
 •  Eesti
Kontaktisik
Rando Lai
53682023
MTÜ Nelja Valla Kogu (NVK) on LEADER-meetme kohalik tegevusrühm, mis asutati Harku, Saku, Saue ja Kiili kohalike omavalitsuste, nende piirkonnas tegutsevate ettevõtete ja mittetulundusühenduste poolt.

LEADER on Euroopa Liidu algatusprogramm, mille abil edendatakse elu maapiirkonnas. Programmi rakendatakse piirkonna arengustrateegia kaudu ning on ettevalmistatud kohalike inimeste algatusel ja koostöös. Programmi ülesehitus soosib kohalike inimeste algatusvõimet ja teotahet oma kodukoha arendamiseks läbi erinevate võimaluste ja koostöövõrgustike. 
NVK tegevuste fookuses on vaba aja veetmise võimalused, tugevad kogukonnad, aktiivne mikroettevõtlus ja külastajasõbralikkus. NVK liikmed on need määratlenud oluliste arengusuundadena, kujundamaks terviklikku elukeskkonda, kus on loodud heaks eluks vajalikud tingimused.

Ettevõtte kodulehthttps://4kogu.ee/

Sarnased töökuulutused:

Keeleõpet toetavate tegevuste spetsialist
Integratsiooni Sihtasutus
Eesti

Tähtaeg: 24.06.2024
Strateegia- ja arendusosakonna juht
Siseministeerium
Tallinn

Tähtaeg: 24.06.2024
STRATEEGIA- JA FINANTSOSAKONNA ARENDUSNÕUNIK
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
Tallinn

Tähtaeg: 21.06.2024