3200
Huvikaitsejuht
MTÜ Eesti Pagulasabi
Huvikaitsejuht
MTÜ Eesti Pagulasabi
Huvikaitsejuht
MTÜ Eesti Pagulasabi

Huvikaitsejuht

MTÜ Eesti Pagulasabi

Tööülesannete kirjeldus


Otsime endaga liituma professionaalset ja võimekat kolleegi, kelle ülesandeks on juhtida Eesti Pagulasabi huvikaitsetööd. Huvikaitsejuht seisab pagulaste õiguste ja heaolu eest ning mängib olulist rolli organisatsiooni missiooni ja eesmärkide edendamisel. Ta loob ja hoiab häid suhteid erinevate asutuste ja organisatsioonidega, osaleb valdkondliku poliitika kujundamisel, pöörab tähelepanu kitsaskohtadele ja aitab neid Eesti Pagulasabi poolt ka lahendada. 

Peamised ülesanded:
 • Eesti Pagulasabi tegevusvaldkonnaga seotud huvikaitsetöö strateegiline planeerimine, korraldamine ning koordineerimine ja praktilise elluviimise protsessi juhtimine. 
 • Suhete loomine ja arendamine riigiasutuste, KOVide, rahvusvaheliste organisatsioonide, vabaühenduste ja teiste oluliste osapooltega.
 • Organisatsiooni esindamine riigiasutuste, KOVide, teiste organisatsioonide ja võrgustikega suheldes.
 • Partnerite teadlikkuse tõstmine sundrände ja pagulaste õiguste teemadel. 
 • Pagulaste kogemuste ja teenuselünkade kaardistamine ja analüüsimine.
 • Huvikaitseliste dokumentide raportite, seisukohtade, ettepanekute jms koostamine.
 • Huvikaitse teemadel meedias esinemine ja pagulaste huvide esindamine. 
 • Huvikaitse programmi meeskonna juhtimine ja tihe koostöö teiste programmide juhtidega.

Ootused kandidaadile

 • Sul on vähemalt kolmeaastane töökogemus poliitikakujundamise ja/või -analüüsi valdkonnas. Töökogemus sundrände ja/või lõimumise teemadega on suureks plussiks. 
 • Sul on kõrgharidus soovituslikult sotsiaalteaduste (politoloogia, sotsioloogia, kommunikatsioon vm) või mõnest lähedasest valdkonnast.
 • Sul on vähemalt kolm aastat juhtimiskogemust. 
 • Sul on väga hea suhtlus-, kirjutamis- ja analüüsioskus; sa suudad lugeda keerulisi tekste ning panna keerulised probleemid nii kirjas kui sõnas kõigile mõistetavasse keelde.
 • Sa oled valmis esinema huvikaitse teemadel avalikel üritustel ja meedias, tegema temaatilisi koolitusi ja pidama loenguid pagulastega töötavatele inimestele.
 • Sa valdad väga hästi eesti ja inglise keelt; vene või ukraina keele oskus on kandideerimisel suureks plussiks.
 • Sa oled oma töös iseseisev, täpne, initsiatiivikas ning sul on lahendustele suunatud suhtumine.
 • Sa oskad tulla toime stressirohkete olukordadega ning jääd ka nendel hetkedel iseseisevaks ja otsustusvõimeliseks.
 • Sul on avatud meel kultuuriliste erinevuste suhtes, tahe töötada Eestisse jõudnud pagulaste heaks ja soov kujundada Eesti rändepoliitikat. 
 • Sa oskad luua ja pakkuda produktiivset ja turvalist töökeskkonda, mis oleks vastavuses Eesti Pagulasabi eetikakoodeksiga. 

Omalt poolt pakume

 • Brutopalk vahemikus 2300-2600€.
 • Võimalus end tõestada rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioonis. 
 • Toetavat ja sõbralikku tiimi.
 • Väärtuspõhist ja tähendusega täistööajaga tööd.
 • Spordikompensatsiooni ja 32-päevast põhipuhkust.
 • Mõnusat töökeskkonda Tallinnas või Tartus, kuid ka distantsilt ja paindlikult töötamise võimalust.

Kandideerimiseks

Kandideerimiseks registreeri ennast Eesti Pauglasabi HR-süsteemis, kus saad luua profiili ja lisada CV. 
hr.pagulasabi.ee

Lisaküsimustele vastab personalispetsialist Liine Toomse, personal@pagulasabi.ee 
BrutokuupalkBruto kuus  € 2300 - 2600

Lisahüved: Spordikompensatsioon, supervisioon ja 32-päeva põhipuhkust.

Asukoht

  Tallinn, Harjumaa, Eesti

Tööaeg

 • Täistööaeg

Oskused

 Koostöö ja partnerlus Meeskonnatöö Suhtlemisoskus

Keeled

 •  Inglise
 •  Eesti
Kontaktisik
Liine Toomse
Eesti Pagulasabi (ERC) on rahvusvaheline humanitaarorganisatsioon. Oleme Eestis tegutsenud juba üle 20 aasta ning väljaspool Eestit oleme oma abiprogrammidega kohal mitmes kriiside poolt mõjutatud riigis (Armeenia, Gruusia, Jordaania, Türgi, Ukraina). Oleme tunnustatud ja Euroopa Liidu poolt sertifitseeritud humanitaarabi pakkuv organisatsioon. Meie missiooniks on seista pagulaste ja teiste kriiside tõttu kannatanud inimeste õiguste ja heaolu eest Eestis ja väljaspool.

Ettevõtte kodulehthttp://www.pagulasabi.ee

Sarnased töökuulutused:

Tootmisjuht
CV-Online klient
Maardu
€ 2500 – 3200
Tähtaeg: 02.06.2024
Autojuht
Töötukassa vahendatud pakkumised
Tallinn
€ 1700 – 1800
Tähtaeg: 31.05.2024
TÖÖOHUTUSSPETSIALIST (TÖÖSTUSÖKOLOOG)
BLRT Grupp AS
Tallinn

Tähtaeg: 14.06.2024