319
Haridus- ja noorsootööspetsialist
Töötukassa vahendatud pakkumised

Haridus- ja noorsootööspetsialist

Töötukassa vahendatud pakkumised

Tööandja nimi

Räpina Vallavalitsus

Tööülesanded

Haridus- ja noorsootööspetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on Räpina valla koolieelsete lasteasutuste, haridusasutuste ja avatud noortekeskuste töö koordineerimine ja järelevalve teostamine ning hariduspoliitika väljatöötamisele, edasiarendamisele ja elluviimisele kaasaaitamine.

Peamised teenistusülesanded:
• esindab valda alus-, põhi- ja keskhariduse ning noorsootöö küsimustes; osaleb haridus- ja noorsoopoliitika väljatöötamise protsessis;
• nõustab üldhariduskoolide direktoreid, õppejuhte, õpetajaid, õpilasi ja nende vanemaid hariduskorralduslikes ning õppe- ja kasvatustöö küsimustes;
• nõustab ja koordineerib koolieelsete lasteasutuste koostööd ja osaleb nende tegevuse analüüsimisel ning planeerimisel;
• kontrollib koolieelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolides õigusaktide ning riikliku järelevalve ettekirjutuste täitmist õppe- ja kasvatustöö küsimustes; teostab koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides ja avatud noortekeskustes teenistuslikku järelevalvet;
• koordineerib huvihariduse alast tööd; korraldab huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamise ning jälgib kava täitmist;
• valmistab ette haridus- ja noorsootööalastes küsimustes vallavalitsuse ja volikogu
õigusaktide eelnõud, on kursis oma vastutusala reguleerivate õigusaktidega, jälgib regulaarselt õigusaktide muudatusi ning teeb ettepanekuid kehtivatesse valla õigusaktidesse muudatuste ja paranduste sisseviimiseks;
• hariduse ja noorsootöö eelarve projektide kooskõlastamine koostöös finantsosakonna juhatajaga, eelarve täitmise ja eraldatud vahendite sihipärase kasutamise kontrollimine.

Haridustase

bakalaureus

Nõutud keeleoskus

  • ET, kõne: C1, kiri: C1, kohustuslik
  • EN, kõne: B1, kiri: B1

Muud nõuded

• kõrgharidus, kasuks tuleb eelnev töökogemus valdkonnas;
• ametialased teadmised ja oskused, kohaliku omavalitsuse tööd reguleerivate õigusaktide tundmine ja valdkonnaga seonduvate õigusaktide tundmine ja rakendamine;
• arvuti teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskus;
• autojuhilubade olemasolu;
• kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, koostöövalmidus ja hea suhtlemisoskus.

Omalt poolt pakume

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd toetavas kollektiivis;
• 35 kalendripäeva põhipuhkust;
• täiendkoolitusi;
• hüvitist teenistusülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest;
• kompensatsiooni nägemisteravust korrigeeriva vahendi soetamisel;
• 3 tasustatud tervisepäeva.

Kandideerimise info

• kirjalik avaldus; • elulookirjeldus (CV); • motivatsioonikiri; • haridust tõendavate dokumentide koopiad; • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks. Dokumendid palume esitada hiljemalt 03.märts 2024 e-posti aadressile: vald@rapina.ee või Räpina Vallavalitsus, Kooli 1, Räpina, 64504 Põlvamaa märksõnaga Haridus- ja noorsootööspetsialisti konkurss

Tähtaeg: 03.03.2024

Töösuhte kestus: tähtajatu

Selle ametikoha keskmise palga info leiad aadressilt palgad.ee.

Asukoht

    Räpina, Põlvamaa, Eesti
    Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Kooli tn 1

Tööaeg

  • Täistööaeg
Kontaktisik
Piret Rammo
525 7864

Sarnased töökuulutused:

Tootmisassistent
Töötukassa vahendatud pakkumised
Põlvamaa

Tähtaeg: 08.05.2024
Juhataja
Töötukassa vahendatud pakkumised
Tartu

Tähtaeg: 07.05.2024
Customer Support Specialist (Evening and night shifts)
Car Rental Gateway Limited Eesti filiaal
Tartu
€ 1150
Tähtaeg: 12.05.2024