887
Laienemisjuht / müügijuht, Expansion Manager / Sales Manager
Unique Concepts GmbH

Laienemisjuht / müügijuht, Expansion Manager / Sales Manager

Unique Concepts GmbH

Otsime fitness-, tervise- ja treeningstuudiote laienemisjuhti / müügijuhti Eestisse. Teil on võimalus koos meiega kujundada Eesti fitnessitööstuse tulevikku.
 
Ideaalis peaksite elama Eestis, sest tunnete riigi geograafiat ja peate uurima kinnisvara. Meiega suhtlemiseks on oluline, et te räägiksite vabalt saksa keelt.
Töö oleks võimalik vabakutselisena tunnitasu alusel, aga ka alalise ametikohana. Kui kavandatav laienemine on edukas, on võimalik hilisem töölevõtmine osakonnajuhina.
 
Meie kohta
Unique Concepts GmbH on noor, innovatiivne ettevõte Berliinist. Me ei ole juba aastaid keskendunud ainult digitaalprojektidele, vaid investeerime ka idufirmadesse. Me anname alati uutele ideedele võimaluse. Viimasel ajal oleme end teostanud e-mobiilsuse ja Euroopa värbamise valdkonnas.
 
Teie ülesanded
-         Laienemisjuhina vastutate uute asukohtade süstemaatilise hankimise eest meie tervise- ja treeningstuudiotele.
-         Aktiivse sõelumise ja eelkontrollimisega annate märkimisväärse panuse meie ettevõtte laienemisse.
-         Te teostate põhjalikku konkurentsianalüüsi.
-         Te vastutate teabe kogumise, aruannete ja projektiandmike koostamise ning administratiivse järeltöö eest.
-         Sa hoiad tihedat kontakti juhtkonnaga ja annad regulaarselt aru projektide arengust. Selleks on oluline, et te räägiksite saksa keelt.
-         Lisaks üksikute projektide järelevalvele ja elluviimisele vastutate ka kontaktide hoidmise ja uute asukohtade jälgimise eest. Te vastutate suulise ja kirjaliku kirjavahetuse eest.
-         Te vastutate ka meie müügikampaaniate planeerimise, koordineerimise ja lähetamise eest.
 
Teie profiil
-         Olete läbinud kaubandusliku praktika
-         Soovitavalt oled juba omandanud kogemuse müügi ja/või projektijuhtimise valdkonnas.
-         Analüütiline ja kontseptuaalne mõtlemine kuuluvad Sinu tugevate külgede hulka.
-         Sul on tugev suhtlemisoskus
-         Sa räägid vabalt saksa keelt
-         Valmisolek reisida kogu riigis
-         Oskus töötada iseseisvalt ja vastutustundlikult ning suure isikliku vastutusega
-         hea üldine MS Office'i kasutamise oskus
 
Pakume teile
-         Paindlik tööaeg
-         Töötamine kodust
-         Töötasu vabakutselisena tunnitasu alusel või võimalik ka alaline töökoht
 
Kui oleme äratanud teie huvi, siis palun saatke meile oma lühike avaldus, milles on märgitud teie palgaootused / tunnipalk. Avaldusi võetakse vastu ainult e-posti teel.  
 
Unique Concpets GmbH
Wrangelstraße 22
10997 Berlin

About us
Unique Concepts GmbH is a young, innovative company from Berlin. For years, we have not only focussed on digital projects, but also invest in start-ups. We always give new ideas a chance. Most recently, we have realised ourselves in the field of e-mobility and European recruitment.
 
We are looking for an Expansion Manager / Sales Manager for the area of fitness, health and exercise studios in Lithuania, Latvia and Estonia. You have the opportunity to shape the future of the fitness industry in Lithuania, Latvia and Estonia with us.
 
Ideally, you should live in Lithuania, Latvia or Estonia, as you will need to be geographically familiar with the country and research property. For communication with us, it is essential that you speak German fluently.
 
Employment would be possible as a freelancer on an hourly basis, but also as a permanent position. If the planned expansion is successful, subsequent employment as a division manager is possible.
 
 Expansion Manager / Sales Manager
  
Your tasks
-         As an expansion manager, you will be responsible for systematically acquiring new locations for our health and exercise studios.
-         By actively screening and pre-checking property locations, you will make a significant contribution to the expansion of our company.
-         You will carry out a comprehensive analysis of the competition.
-         You will be responsible for gathering information and preparing reports and project data sheets as well as administrative follow-up work.
-         You will be in close contact with the management and report on project development at regular intervals. For this, it is essential that you speak German
-         In addition to supervising and implementing individual projects, you will also be responsible for maintaining contacts and following up on new locations. You will be responsible for verbal and written correspondence.
-         You will also be responsible for the planning, coordination and dispatch of our sales campaigns.
 
Your profile
-         You have completed a commercial apprenticeship
-         Preferably you have already gained experience in sales and / or project management
-         Analytical and conceptual thinking are among your strengths
-         You have strong communication skills
-         You speak German fluently
-         Willingness to travel throughout the country
-         Ability to work independently and responsibly with a high level of personal responsibility
-         Good general MS Office skills
 
We offer you
-         Flexible working hours
-         Work from home
-         Remuneration as a freelancer on an hourly basis or as a permanent position possible
 
If we have aroused your interest, please apply by sending us your brief application stating your salary expectations / hourly wage and in which Baltic country you live.
 
Unique Concpets GmbH
Wrangelstraße 22
10997 Berlin

BrutokuupalkBruto kuus  € 1500 - 3000

Asukoht

    Eesti

Tööaeg

  • Täistööaeg
Kontaktisik
Sophie Drägert

Sarnased töökuulutused:

Müügikonsultant
Cleveron AS
Tallinn

Tähtaeg: 21.04.2024
Kliendihaldur
Sixt
Tallinn
€ 2000
Tähtaeg: 19.05.2024
Konsultant
Sotsiaalkindlustusamet
Tallinn
€ 2000
Tähtaeg: 21.04.2024