201
Kaitseressursside Amet
SÕJALISE JUHTIMISE ÕPPESUUNA JUHT
Kaitseressursside Amet
Kaitseressursside Amet

SÕJALISE JUHTIMISE ÕPPESUUNA JUHT

Kaitseressursside Amet

BrutokuupalkBruto kuusAlates  € 2500

Asukoht

    Raplamaa, Eesti
    Alu

Tööaeg

  • Täistööaeg
Kontaktisik
Kalle Ots
Kool pakub Kaitseliidu eri tasandi juhtidele oma ülesannete täitmiseks vajalike sõjaliste erialapädevuste, sotsiaalsete oskuste ja õpetamisoskuste alast baas- ja täiendõpet. Õppetöö korraldus lähtub Kaitseliidu ülesannetest ning vabatahtliku organisatsiooni liikmete vajadustest ja võimalustest. Koolitus on reeglina üles ehitatud modulaarsete kursustena, mis sisaldavad endas valdavalt nädalavahetustel toimuvaid kontaktõppe tunde ning ka kaugõpet. Kursused viiakse läbi Kaitseliidu ülema poolt kinnitatud õppekavade alusel.

Kaitseliidu koolis õpetavad nii oma valdkonna professionaalid kui vastava ettevalmistuse saanud KL vabatahtlikud liikmed.

Ettevõtte kodulehthttp://Kaitseliit.ee