959
PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS
Kultuurispetsialist
PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS
PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS

KultuurispetsialistPÕLTSAMAA VALLAVALITSUS

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus;
 • teadmised kultuurikorraldusest ning seda reguleerivatest õigusaktidest;
 • riigi põhikorda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • eesti keele valdamine C 1-tasemel;
 • inglise keele valdamine B 2-tasemel;
 • hea analüüsi- ja planeerimisvõime, suhtlemis- ja väljendusoskus, täpsus, hea stressi- ja pingetaluvus;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu.

Teenistusülesannete lühikirjeldus:

Kultuurispetsialist:

 • osaleb kultuurivaldkonna arendamises ning tegevuste kavandamises;
 • tagab valla kultuurialase töökalendri info kogumise ja ajakohasuse;
 • korraldab kogukonnaühenduste koostööd ja hallatavate asutuste ning kogukondade koostööd;
 • menetleb kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse taotlusi infosüsteemis SPOKU, valmistab ette mittetulundustegevuse toetuse lepinguid ning lepingute muudatusi ja koordineerib ning korraldab vastava komisjoni tööd;
 • nõustab taotlejaid kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetusega seotud küsimustes;
 • kontrollib kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuste sihipärast kasutamist, sh toetuse lepingute täitmist ja aruannete esitamist;
 • jälgib kultuuri- ja seltsimajade optimaalset rakendust;
 • korraldab vallavalitsuse üritusi ja vastuvõtte;
 • täidab muid ametijuhendist tulenevaid või ametikoha eesmärgiga seonduvad ühekordsed ülesandeid.
  Teenistusülesanded on täpsemalt kirjeldatud kultuurispetsialisti ametijuhendis Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • toetavat meeskonda ja töökeskkonda;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • paindlikku tööaega;
 • 3 tasustatud tervisepäeva aastas.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus koos motivatsioonikirjaga ning kinnitusega, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • elulookirjeldus (CV);
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad, muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks kultuurispetsialisti konkurss".

Selle ametikoha keskmise palga info leiad aadressilt palgad.ee.

Lisahüved: 35 kalendripäeva põhipuhkust, 3 tasustatud tervisepäeva aastas.

Asukoht

  Põltsamaa, Jõgevamaa, Eesti
  Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald

Tööaeg

 • Täistööaeg
 • Paindlik tööaeg

Keeled

 •  Inglise
 •  Eesti
Kontaktisik
Silja Peters
+372 510 5889

Ettevõtte kodulehthttp://poltsamaa.ee/

Sarnased töökuulutused:

Turundusdirektor
Textmagic AS
Tallinn
€ 7000
Tähtaeg: 28.09.2023
Turundusassistent
Lidl Eesti OÜ
Tallinn

Tähtaeg: 08.10.2023
Kliendikogemuse juht
TalentFinder OÜ
Tallinn

Tähtaeg: 15.10.2023