1540
Psühholoog
Kohtla-Järve Järve Kool
Psühholoog
Kohtla-Järve Järve Kool

Ootused kandidaadile

Omad psühholoogi kvalifikatsiooni ja oled elukestva õppimise usku. 

Tööülesannete kirjeldus

Kui omad psühholoogi kvalifikatsiooni siis on sul juba selge ettekujutus tööülesannetest :) 

Omalt poolt pakume üllatusi igas koolipäevas.


Oled valmis enesetäienduseks ja erinevateks arenguvõimalusteks?
Oled Sa uudishimulik?
Ei karda digivahendeid ega mängulisi keskkondi?
Oskad 2 kuud puhkusel olles korralikult akusid laadida?
Terviseedenduse paketti - treeni koos kooli meeskonnaga ja väärtuspõhist juhtimist
 
Siis me otsime Sind.
Monthly gross salaryGross/mo  € 3000 - 3300

Additional information:  Terviseedenduse paketti - treeni koos kooli meeskonnaga ja väärtuspõhist juhtimist

Location

    Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, Estonia
    Katse 2

Time of work

  • Full-time

Skills

 õpetamine Lastega töötamine Suhtlemisoskus õppimisvõime

Languages

  •  Estonian
Contact person
Tarmo Post
+372 522 5144

Järve Kool on Kohtla-Järvel asuv eesti kool, mis tähistas 2022. aastal 100. sünnipäeva.
Kool muutus alates 2019. aasta septembrist põhikooliks, alates 01.09.2022 riigikooliks. 

Sellel õppeaastal alustasime kogupäevakooliga 1. klasside õpilastele. Kogupäevakooli eesmärk on mitmekesistada õppetööd, luua paremad võimalused õpilaste õpimotivatsiooni suurendamiseks ja õpitulemuste parandamiseks. Pärast koolitunde on õpilastel võimalus päeva jätkata oma koolis. Kogupäevakoolis ühendatakse õppekavajärgne õppimine ja huvitegevus üheks tervikuks. 

Kogupäevakooli sidusime Eesti Olümpiakomitee projektiga Sport koolis. Lisaks meie õpetajate poolt antavatele kehalise kasvatuse tundidele jagavad sellel aastal õpilastele liikumisrõõmu ja tutvustavad erinevaid spordialasid BC Hito ja jalgpalliklubi Noova.  

I klassides hakkasime rakendama üldõpetuse metoodikat: koolipäevas ei eristata ainetunde, keskendutakse teemadele, mida tavapäraselt õpetatakse erinevates õppeainetes ja mille ümber lõimitakse kogu õppetegevus. Üldõpetusliku tööviisi eesmärk on õpetada õpilast seostama erinevaid teadmisi, oskusi ja väärtusi, õppimine on elulähedasem, mitmekesisem praktilisem. 

Sel õppeaastal käivitasime valikainete süsteemi. 2.- 7. klassi õpilastel ja 9.klassi õpilastel on lisaks riikliku õppekava kohustuslikele tundidele valida endale õppeaineid, mis neid huvitab. Valikute tegemise oskus ja sellega kaasneva vastutuse kogemine on oluline noore inimese edasistes õpingutes. Samuti annab erinevate valikainete õppimine võimaluse proovida oma võimeid ja huvisid erinevate valdkondades, mis on oluline õpitee jätkamisel pärast põhikooli õpinguid. Ühes õppeaastas saab õpilane valida kaks valikainet.

Teise võõrkeelena on nüüd võimalik õppida ka saksa keelt. Liiklusõpetus ja loovtöö kirjutamise kursus on nüüdsest kohustuslikud õppeained. 

Koolil on head sportimistingimused: meil on oma staadion, suusavarustus ning ka jalgrattapark, oleme liitunud Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikuga. Kõikides klassides on interaktiivsed tahvlid, meil on kaks arvutiklassi, kodunduse klass sai uue sisustuse ning loodud sai ka keraamikaklass. 

Koolil on suurepärased tingimused mitmekesiseks õppetööks!

Company websitehttp://www.jarve.edu.ee/

Similar job ads:

Tsiviilvaldkonna kohtujurist või konsultant
Kohtud
Estonia
€ 2527 – 2847
Deadline: 05.08.2024
Assistent Narva kunstiresidentuuris
Eesti Kunstiakadeemia Sihtasutus
Narva
€ 800 – 800
Deadline: 15.07.2024
Noorte heaolu spetsialist
Töötukassa vahendatud pakkumised
Kohtla-Järve
€ 1900 – 1900
Deadline: 28.07.2024