399
Kohtla-Järve Linnavalitsus
Tehnovõrkude peaspetsialist
Kohtla-Järve Linnavalitsus
Kohtla-Järve Linnavalitsus

Tehnovõrkude peaspetsialist

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Ootused kandidaadile

 • Bakalaureuse- või magistrikraad. Soovitavalt ehituse valdkonnas.
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele ja inglise keele oskus suhtlustasandil;
 •  teksti- ja tabeltöötlusprogrammide (MS Word, Excel, PowerPoint) ja dokumendihaldussüsteemi WebDesktop kasutamise oskus

 
 
Kasuks tuleb:
 • varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas.
 • B kategooria juhiloa olemasolu.

Tööülesannete kirjeldus


 •  tehnovõrke ja rajatisi puudutavate rajatiste jaoks projekteerimistingimuste koostamine ja menetlemine     
 • ehituslubade, ehitusteatiste, kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine ja eelnõude koostamine ja väljastamine
 • kaeve- ja sulgemislubade kontrollimine, vormistamine ja väljastamine
 • kinnisasja sundvõõrandamine ja kinnisasjale sundvalduse seadmine
 • ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga seotud ülesannete täitmine
 • valdkonnaalase dokumentatsiooni koostamine
 • dokumentide vormistamine ja allkirjastamine

Omalt poolt pakume

sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, põhipalka summas 2000-2200 eurot (bruto), puhkust 35 kalendripäeva ning STEBBY platvormi kasutamise kompensatsiooni.

Kandideerimise informatsioon

Kandideerimiseks palume saata, kasutades märksõna Tehnovõrkude peaspetsialist CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee Dokumentide esitamise viimane päev on 2. juuli 2024. a (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).


Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal. Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

 • Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
 • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
 • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
 • kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
 • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
Monthly gross salaryGross/mo  € 2000 - 2200

Location

  Ida-Virumaa, Estonia
  Keskallee 19, Kohtla-Järve

Time of work

 • Full-time

Skills

 Tehniline taiplikkus oled vilunud arvutikasutaja oskad hästi eesti ja vene keelt Ehitus

Languages

 •  English
 •  Estonian
 •  Russian
Contact person
Maie Kiik

Similar job ads:

Ennetustöö peaspetsialist
Kohtla-Järve Linnavalitsus
Kohtla-Järve
€ 2000 – 2000
Deadline: 28.07.2024
AML Specialist (Transaction Monitoring)
Spectro Finance, UAB
Tallinn
€ 1500 – 3000
Deadline: 18.07.2024
Laooperaator
DPD Eesti AS
Harjumaa
€ 6.79
Deadline: 20.07.2024