748
Klassiõpetaja
Klassiõpetaja
Lasnamäe Gümnaasium
Klassiõpetaja

Klassiõpetaja

Lasnamäe Gümnaasium

Ootused kandidaadile

• kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus või selle omandamine;
• hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus eesti keeles;
• soov töötada laste ja noorte ja õpetajatega;
• orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele;
• korrektsus tööülesannete täitmisel;
• soov ja tahe toetada muukeelsete laste lõimumist eesti ühiskonda;
 • kaasaegsete õpetamismetoodikate kasutamine töös lastega;
 • soovi arendada kooli
 •  huvi pedagoogika, haridusuuenduste, õppekava ja õppekorralduse vastu,
 • soovib teha koostööd, toetada meeskonna arengut.

Tööülesannete kirjeldus

Pakume tööd 1. kooliastme 1.klassi uuendusmeelsele ja aktiivsele klassiõpetajale. Soovitatav on eelnev kogemus, eesti keele C1 tase, magistrikraadi olemasolu. Kindlasti ootame ülesannete täitmist ametijuhendist lähtuvalt.  

Omalt poolt pakume

• tugi ja mentor sisseelamise toetamiseks;
• kaasaegne töökeskkond;
• ühtehoidev ja sõbralik kollektiiv;
• huvitav ja vaheldusrikas töö;
• professionaalse arengu võimalused;
• stabiilne sissetulek;
• sportimisvõimalused;
 • arenguvõimalused, tegutsemisvabadus ja põnevad väljakutsed haridusuuenduste ellukutsumisel;
 • uutele ideedele avatud ja toetav töökeskkond.
 
Monthly gross salaryGross/mo  € 2100 - 2400

Additional information:   • tugi ja mentor sisseelamise toetamiseks; • kaasaegne töökeskkond; • huvitav ja vaheldusrikas töö; • professionaalse arengu võimalused; • sportimisvõimalused; uutele ideedele avatud ja toetav töökeskkond.

Location

  Tallinn, Harjumaa, Estonia
  Pae 82

Time of work

 • Full-time

Skills

 Stressi taluvus Pingetaluvus õpetamine Arvuti kasutamine Suhtlemisoskus õppimisvõime Algatusvõimelisus meeskonnatöö Lastega töötamine planeerimine vastutustundlik
Contact person
Oksana Joganson
53233693
Lasnamäe Gümnaasium on munitsipaalkool, mis avati 1. septembril 1979. a.
2024. aasta aprilli seisuga õpib Lasnamäe Gümnaasiumis 1429 õpilast. Kool töötab ühes vahetuses.
Lasnamäe Gümnaasiumi prioriteediks on aastaid olnud õpilaste digipädevuse arendamine. 

Lasnamäe Gümnaasium pakub oma õpilastele mitmekesist klassivälist tegevust. Koolis töötab palju huviringe, pikapäevarühm ning on suurepärased tingimused sportimiseks. Koolil on ujula, kaks spordisaali ja tantsusaal. Lasnamäe Gümnaasiumi rahvatantsukollektiivid osalevad Eesti laulu- ja tantsupidudel.
Alates 2010. aastast töötavad esimeses kooliastmes varajase keelekümbluse klassid, üksikutes klassides on spordi ja tervise suund ja eestikeelse aineõpetusega klassid (oskusaineid õpetatakse eesti keeles).
1.-3. kooliastmes toimub õppetöö tava-, keelekümblus-. väikeklassides, samuti eesti keele süvaõppega klassides.
Gümnaasiumis on õpilastele tagatud eestikeelne aineõpe 60% ulatuses ning on võimalus valida mitmeid valikaineid, 95% ulatuses on valikkursused eestikeelsed. Gümnaasiumiastmes on lai valik võõrkeeli, lisaks inglise keelele saab õppida ka saksa, soome, prantsuse ja jaapani keelt. Koolil on mitme eesti kooliga head partnersuhted. Lasnamäe Gümnaasium osalem erasmus + ja NordPlus projektides, samuti on Lasnamäe Gümnaasium Liikuma Kutsuv Kool ja KiVa kool.

Similar job ads:

Lasteaiaõpetaja assistent
Töötukassa vahendatud pakkumised
Tallinn
€ 1347
Deadline: 31.07.2024
Lasteaiaõpetaja abi
Töötukassa vahendatud pakkumised
Tallinn
€ 1092
Deadline: 19.07.2024
Inglise keele õpetaja
Töötukassa vahendatud pakkumised
Võrumaa
€ 1820
Deadline: 09.08.2024