218
Vastseliina Muusikooli direktor
Töötukassa vahendatud pakkumised

Vastseliina Muusikooli direktor

Töötukassa vahendatud pakkumised

Tööandja nimi

Võru Vallavalitsus

Tööülesanded

• Kooli arengu planeerimine ja kinnitatud arengukava elluviimine – kooli strateegiline juhtimine
• Õppe- ja kasvatustegevuse arendamine, planeerimine ja juhtimine
• Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alane sisehindamine
• Kooli sisekontrolli süsteemi väljaarendamine
• Koolile vajalike tehingute sõlmimine seadustes sätestatud ülesannete täitmiseks
• Eelarveliste vahendite planeerimine ja kasutamine
• Kooli avalike suhete ja koostöö juhtimine
• Kooli komplekteerimine kvalifikatsiooninõuetele vastava personaliga
• Kooli töötajate tasakaalustatud arendamine ja motiveerimine
• Kooli pedagoogilise ja administratiivse personali arvestus
• Asjaajamise ja arhiivitöö korralduse planeerimine, organiseerimine, kontrollimine ja arendamine
• Toimingud varaga
• Muud pädevusvaldkonda kuuluvad tegevused

Haridustase

kutseharidus keskharidusega

Nõutud keeleoskus

  • EN, kõne: A2, kiri: A2
  • ET, kõne: C1, kiri: C1, kohustuslik

Omalt poolt pakume

• huvitavat ja vastutusrikast tööd
• toredaid ja toetavaid kolleege
• kaasaegset töökeskkonda
• enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi

Kandideerimise info

Dokumendid palume esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 28. juuliks 2024 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või Võru Vallavalitsuse aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605 Võru maakond, märgusõnaga Vastseliina Muusikakooli direktori konkurss. Lisainformatsioon: Piret Otsatalu, piret.otsatalu@voruvald.ee, tel +372 520 3908 Ametijuhend on leitav Võru Vallavalitsuse kodulehelt: www.voruvald.ee

Tähtaeg: 2024-07-28

Töösuhte kestus: tähtajatu

Vajalikud dokumendid

  • motivatsioonikiri
  • muu
  • CV
You can find average salaries for this postition at palgad.ee.

Location

    Võrumaa, Estonia
    Võru maakond, Võru vald, Vastseliina alevik, Petseri tn 6

Time of work

  • Full-time
Contact person
Piret Otsatalu
+372 520 3908