267
Sotsiaaltöö spetsialist
Töötukassa vahendatud pakkumised

Sotsiaaltöö spetsialist

Töötukassa vahendatud pakkumised

Lisakirjeldus

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi sotsiaaltöö spetsialisti leidmiseks Risti ja Oru piirkonnas.

Tööandja nimi

Lääne-Nigula Vallavalitsus

Tööülesanded

Sotsiaalosakonna sotsiaaltöö spetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on elanike seadusega tagatud õiguste kaitse ja heaolu kindlustamine toetamise ning mõjutamise kaudu. Põhilisteks tööülesanneteks on sotsiaaltoetuste määramise ettepaneku tegemine, sotsiaalteenuste osutamise korraldamine, riiklike ja kohalike sotsiaalabiprogrammide välja töötamisele ja teostamisele kaasa aitamine, elanike informeerimine sotsiaalküsimustes, eestkosteasutuste ülesannete täitmine ja juhtumitöö.

Haridustase

rakenduskõrgharidus

Nõutud keeleoskus

  • ET, kõne: C1, kiri: C1, kohustuslik

Muud nõuded

* töövaldkonnaga seotud seadusandluse tundmine ja oskus töötada vajalike andmebaasidega
* vastavus avaliku teenistuse seaduse nõuetele
* hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus
* hea pingetaluvus, iseseisvus ja analüüsivõime
* empaatiavõime, kohusetunne, organiseerimis- ja algatusvõime, meeskonnatöö oskused

Kasuks tuleb varasem töökogemus sotsiaalhoolekande valdkonnas.

Omalt poolt pakume

* mitmekülgset ja vastutusrikast tööd
* kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid
* sõbralikku ja toetavat meeskonda
* 35 kalendripäeva puhkust
* 3 tasustatud lisa vaba päeva aastas

Kandideerimise info

CV ja motivatsioonikiri palume saata e-postile vv@laanenigula.ee Täiendav info: Tuuli Varik, tuuli.varik@laanenigula.ee või 5919 4936

Tähtaeg: 2024-07-05

Töösuhte kestus: tähtajatu

Vajalikud dokumendid

  • motivatsioonikiri
  • CV
You can find average salaries for this postition at palgad.ee.

Location

    Läänemaa, Estonia
    Lääne maakond, Lääne-Nigula vald

Time of work

  • Full-time
Contact person
Kairi Seiton
+37253076824
Lääne-Nigula kui pindalalt kolmas omavalitsus Eestis hõlmab endast nii kauneid liivarandu, soomassiive kui ka ulatuslikke põllumaid ning kus igal paikkonnal on oma lugu ja traditsioonid. Tunnuslauset toetavad neli eesmärki arengukavast: 1. Lääne-Nigula vald on atraktiivne elu- ja töökeskkond luues eeldusi elanike arvu suurenemiseks 2. Ettevõtjasõbalik, kõrge tööhõive ja tasuvate töökohtadega omavalitsus 3. Hästi toimivad ning vajadustele vastavad taristud 4. Avatud, innovaatiline ja kogukonda kaasav juhtimine.

Similar job ads:

Keskkonnakaitseinspektor
Keskkonnaamet
Harjumaa

Deadline: 04.08.2024
assistent-kommunikatsioonispetsialist
Vääna Mõisakool
Harjumaa

Deadline: 26.07.2024
Karjääriinfo spetsialist (Harjumaa)
Eesti Töötukassa
Harjumaa
€ 1750
Deadline: 21.07.2024