209
Sotsiaalpedagoog
Töötukassa vahendatud pakkumised

Lisakirjeldus

Lääne-Nigula haridusosakonna Tugiteenuste Keskuses

Tööandja nimi

Lääne-Nigula Vallavalitsus

Tööülesanded

Ametikoht asub Lääne-Nigula haridusosakonna Tugiteenuste Keskuses, mis koondab valla koolides ja lasteaedades töötavaid tugispetsialiste ning toetab hariduslike ja arenduslike erivajadustega laste arengut.
Tööülesanded
• õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine;
• õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine;
• koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus-ja lahendustegevuste koordineerimine;
• laste, noorukite, lapsevanemate ja kooli personali nõustamine lähtuvalt esile kerkinud probleemidest.

Haridustase

bakalaureus

Nõutud keeleoskus

  • ET, kõne: C1, kiri: C1, kohustuslik

Muud nõuded

• erialane kõrgharidus või sellele vastav sotsiaalpedagoogi kutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus ning pingetaluvus;
• oskus analüüsida ja planeerida oma tegevusi.

Omalt poolt pakume

• erialaselt huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
• toetavat ja professionaalset meeskonda;
• võimalust erialaselt areneda;
• konkurentsivõimelist palka;
• puhkust 56 kalendripäeva aastas.

Kandideerimise info

Ootame Sinu CV-d hiljemalt 26.06.2024 aadressile vv@laanenigula.ee Kontakt: haridusosakonna juhataja Solveig Edasi (tel 5668 1667 või solveig.edasi@laanenigula.ee).

Tähtaeg: 26.06.2024

Töösuhte kestus: tähtajatu

Vajalikud dokumendid

  • CV
  • muu
You can find average salaries for this postition at palgad.ee.

Location

    Läänemaa, Estonia
    Lääne maakond, Lääne-Nigula vald

Time of work

  • Full-time
  • Part-time
Contact person
Kairi Seiton
+37253076824
Lääne-Nigula kui pindalalt kolmas omavalitsus Eestis hõlmab endast nii kauneid liivarandu, soomassiive kui ka ulatuslikke põllumaid ning kus igal paikkonnal on oma lugu ja traditsioonid. Tunnuslauset toetavad neli eesmärki arengukavast: 1. Lääne-Nigula vald on atraktiivne elu- ja töökeskkond luues eeldusi elanike arvu suurenemiseks 2. Ettevõtjasõbalik, kõrge tööhõive ja tasuvate töökohtadega omavalitsus 3. Hästi toimivad ning vajadustele vastavad taristud 4. Avatud, innovaatiline ja kogukonda kaasav juhtimine.

Similar job ads:

Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli direktor
Töötukassa vahendatud pakkumised
Harjumaa

Deadline: 05.08.2024
Rahvatervise nõunik
Harjumaa Omavalitsuste Liit
Tallinn

Deadline: 29.07.2024
Koolitusspetsialist
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
Tallinn

Deadline: 20.07.2024