132
Logopeed
Töötukassa vahendatud pakkumised

Lisakirjeldus

Lääne-Nigula haridusosakonna Tugiteenuste Keskuses

Tööandja nimi

Lääne-Nigula Vallavalitsus

Tööülesanded

Lääne-Nigula haridusosakonna Tugiteenuste Keskus koondab valla koolides ja lasteaedades töötavaid tugispetsialiste ning toetab hariduslike ja arenduslike erivajadustega laste arengut.
Logopeedina on Sinu ülesanneteks logopeedilist tuge vajavate laste väljaselgitamine, individuaalsete ja vajadusel grupi kõneravitundide ettevalmistamine ja läbiviimine ning lapsevanemate ja õpetajate nõustamine lapse arengu toetamiseks. Tööülesannete täitmine toimub Lääne-Nigula vallas. Võimalik töötada nii osalise kui täistööajaga.

Haridustase

magister

Nõutud keeleoskus

  • ET, kõne: C1, kiri: C1, kohustuslik

Muud nõuded

Meie meeskonna liikmel on:
• erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus ning pingetaluvus;
• oskus analüüsida ja planeerida oma tegevusi;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume

erialaselt huvitavat ja vastutusrikast tööd;
toetavat ja professionaalset meeskonda;
võimalust erialaselt areneda;
võimalust osa saada uue rühma loomise protsessist;
konkurentsivõimelist palka;
puhkust 56 kalendripäeva aastas.

Kandideerimise info

Meie meeskonna liikmel on: erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse; väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus ning pingetaluvus; oskus analüüsida ja planeerida oma tegevusi; CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 26.06.2024 e-posti aadressile vv@laanenigula.ee. Kontakt: haridusosakonna juhataja Solveig Edasi (tel 5668 1667 või solveig.edasi@laanenigula.ee).

Tähtaeg: 26.06.2024

Töösuhte kestus: tähtajatu

Vajalikud dokumendid

  • CV
  • muu
Monthly gross salaryGross/moFrom  € 1900

Location

    Läänemaa, Estonia
    Lääne maakond, Lääne-Nigula vald

Time of work

  • Full-time
  • Part-time
Contact person
Kairi Seiton
+37253076824
Lääne-Nigula kui pindalalt kolmas omavalitsus Eestis hõlmab endast nii kauneid liivarandu, soomassiive kui ka ulatuslikke põllumaid ning kus igal paikkonnal on oma lugu ja traditsioonid. Tunnuslauset toetavad neli eesmärki arengukavast: 1. Lääne-Nigula vald on atraktiivne elu- ja töökeskkond luues eeldusi elanike arvu suurenemiseks 2. Ettevõtjasõbalik, kõrge tööhõive ja tasuvate töökohtadega omavalitsus 3. Hästi toimivad ning vajadustele vastavad taristud 4. Avatud, innovaatiline ja kogukonda kaasav juhtimine.