614
Psühholoog
Töötukassa vahendatud pakkumised

Lisakirjeldus

Hiiumaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi psühholoogi ametikoha täitmiseks (osalise koormusega), kelle peamiseks ülesandeks on Hiiumaa haridusasutustes psühholoogiteenuse osutamine.

Tööandja nimi

Hiiumaa Vallavalitsus

Tööülesanded

• hindab ja dokumenteerib lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut;
• kavandab, juhib ja viib läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes sealjuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega ning kaasates vajadusel teisi spetsialiste;
• nõustab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes;
• nõustab ja toetab haridusasutuste personali lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel;
• toetab ja nõustab last isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel;
• toetab ja nõustab last, lapsevanemat ja haridusasutuse personali psühhosotsiaalse kriisisekkumise erinevates etappides (kriisiennetus ja kriisijärgne tegevus);
• osaleb erinevates arendustegevustes;
• teeb kogukonna sees erialast teavitustööd, korraldab vajadusel ennetustegevusi (projektid, tugirühmad, vestlused, teemapäevad jm), lähtudes sihtgrupi vajadusest.

Haridustase

magister

Nõutud keeleoskus

  • ET, kõne: C1, kiri: C1, kohustuslik

Muud nõuded

• erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse;
• eelnev kogemus noortega töötamisel.

Omalt poolt pakume

• osalise koormusega mitmekesist ja vaheldusrikast tööd
• töötasu 1,0 ametikohal 2200 eurot
• puhkust 56 kalendripäeva
• erialaseid koolitusi
• toetavat kollektiivi
• tervise- ja spordikuluhüvitist

Kandideerimise info

Kandideerimiseks esita motiveeritud sooviavaldus, elulookirjeldus ning ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 14. juuliks 2024. a digitaalselt allkirjastatuna valitsus@hiiumaa.ee. Lisainfo kontaktid: Hiiumaa abivallavanem Liisi Mäeumbaed: liisi.maeumbaed@hiiumaa.ee, 5749 5414.

Tähtaeg: 2024-07-14

Töösuhte kestus: tähtajatu

Vajalikud dokumendid

  • CV
  • motivatsioonikiri
  • muu
You can find average salaries for this postition at palgad.ee.

Location

    Hiiumaa, Estonia
    Hiiu maakond, Hiiumaa vald

Time of work

  • Part-time
Contact person
Hanna Demus
4636084

Company websitehttp://www.vald.hiiumaa.ee

Similar job ads:

Müügi- ja ostuspetsialist (ACO Nordic OÜ)
Ariko Reserv OÜ
Tallinn

Deadline: 22.07.2024
Koolipsühholoog/õpilasnõustaja
Järveküla kool
Tallinn

Deadline: 18.07.2024
Psühholoog
Jakob Westholmi Gümnaasium
Tallinn

Deadline: 18.07.2024