1165
Logopeed
Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool
Logopeed
Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool

Ootame pikisilmi oma meeskonda logopeedi, kellel on:

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse;
 • oskus analüüsida ja planeerida oma tegevusi;
 • hea pingetaluvus ja tasakaalukus, rõõmsameelsus;
 • suurepärane koostöö, suhtlemise ja eneseväljenduse oskus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel (C1 tase);
 • hea arvuti kasutamise oskus.
Lisaks tuleb kasuks eelnev töö- või elukogemus psüühilise erivajadusega laste ja noortega ning laitmatu huumorimeel.

Peamisteks ülesanneteks meie majas on:

 • kõnearendust vajavate õpilaste väljaselgitamine koostöös teiste spetsialistide ja õpetajatega;
 • individuaalsete ja vajadusel grupi kõneravitundide ettevalmistamine, vajalike materjalide koostamine ja tundide läbiviimine;
 • lapsevanemate ja õpetajate nõustamine lapse kõnearengu toetamiseks;
 • erialase dokumentastiooni ja aruandluse täitmine (diagnostilised ja arengu kokkuvõtted jms).

Omalt poolt pakume:

 • kaasaegset õpikeskkonda looduskaunis kohas;
 • töö- ja loominguvabadust (eeldame, et Sina ise tead, kuidas on kõige parem jõuda püstitatud eesmärkideni);
 • toetavaid ja koviseerivaid kolleege ning toimivat tugispetsialistide süsteemi;
 • enesearengule ning –täiendamisele suunatud tegevusi, sh supervisiooni;
 • väga põnevaid ja eriilmelisi tööpäevi, mis annavad suurepärase võimaluse eneseteostuseks;
 • võimalust panustada eriliste laste ja noorte toimetulekusse elus;
 • tervisliku eluviisi ja sporditegevuste toetamist.
Monthly gross salaryGross/moFrom  € 2000

Additional information:  Sportimisvõimalused ja toitlustus koolis, täiendkoolitused, super- ja kovisioon, sporditegevuse kompensatsioon

Location

  Tallinn, Harjumaa, Estonia
  Vabaõhukooli tee 7

Time of work

 • Part-time
 • Flexible schedule

Languages

 •  Estonian
Contact person
Erle Kuusik
5520355
Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli asutas riigivanema Konstantin Pätsi initsiatiivil 1938. aastal Eesti Punase Risti Peavalitsus.

Vabaõhukool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi põhikool psüühikahäirest tingitud haridusliku erivajadusega õpilastele. Kooli võetakse vähimaks vajalikuks ajaks vastu õpilased, kes tulenevalt nende puudest või muust häirest vajavad spetsiifilist eriõppekorraldust ja ressursimahukate tugimeetmete rakendamist.

Kooli õppekeel on eesti keel. Õpingute alusdokumendiks on Põhikooli riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava.

Company websitehttp://www.vabakool.edu.ee

Similar job ads:

Account Manager North Estonia
Hilti
Rakvere
€ 1800 – 2400
Deadline: 16.12.2023
Office Assistant
Azolver Eesti OÜ
Tallinn
€ 1700 – 1900
Deadline: 10.12.2023
Personalispetsialist