Samm 5.1 Arenemine tööelus

Karjääri planeerimise etapid Samm 4. TÖÖKOHA saamine Samm 5.1 Arenemine tööelus

Samm 5.1 Arenemine tööelus


Kuidas kindlustada töökoht kauemaks kui katseajaks?

Kuigi tööle saamisega on enamasti suur võit tasku pistetud, on see alles jäämäe veepealne osa. Suured katsumused seisavad ees assimileerumise ja enesetõestamise osas. Neli kuud läheb lennates, kuid seda ei tohiks tähelepanuta jätta, et katseaja viimasel päeval siis nõutult käsi laiutada – teadmata, kas see on töö, mis eneseteostust ja rahuldust pakub.

Järgnevalt leiad klassikalised nipid, kuidas kohanemisprotsessi endale kasulikult läbida. Esimese paari kuu jooksul pead uuel töökohal läbima koolituse ja katseaja.

Sõltumata Sinu eelnevatest kogemustest, kipub iga uus töö olema alguses päris väsitav. Esiteks juba sellepärast, et lisaks oma otseste kohustuste täitmisele, pead Sa suhteliselt kiiresti kohanema uute inimeste, firmasiseste kommete ja traditsioonidega. Kõik on uus ja nii palju on asju, mida õppida!

Selleks perioodiks varu endale teadlikult piisavalt aega vaba aja sisustamiseks ja tervise eest hoolitsemiseks, kuna töömuutused võivad osutuda liiga järsuks ning avaldada mõju ka Sinu enesetundele.

Kui tunnetad tööle minnes end professionaalina, pead valmistuma pikemaks üleminekuperioodiks. Erialase töö saamine mitte ainult ei võimalda Sul rakendada koolis omandatud teoreetilisi teadmisi ja teenida raha, vaid ka toob kaasa paljusid väljakutseid ja elulaadi muudatusi. Ole valmis õppima juurde nii oma konkreetsest tööst, kui ka kogu firma strateegiatest, väärtustest ja eesmärkidest.

Järgnevate nõuannete abil saad arendada professionaalsust ja oma kogemusest õppida.

Professionalismi arendamine

Interpersonaalsed oskused

 • Tee endale eesmärgiks teistega hästi läbi saada, säilitades positiivset kontakti ülemuse ja töökaaslastega, väldi konflikte.
 • Ära kritiseeri tööd või teisi tööandjaid avalikult.
 • Ole salliv mitte ainult töökaaslaste ja ülemuse, vaid ka oma tööülesannete suhtes.
 • Õpi kuulama teisi, leia aega nende palvetega õigeaegseks tegelemiseks.
 • Ole teiste suhtes tundlik, ära võta endale tagarääkija rolli.
 • Säilita huumorimeelt, kuid ole kindel, et Sinu kasutatavad naljad on kõigile vastuvõetavad, väldi profaansust.
 • Suhtu teistesse ja nende kogemustesse lugupidamisega.

Pädevus

 • Sea endale ranged standardid.
 • Loo esimene positiivne mulje.
 • Paranda oma oskusi, eriti suulises ja kirjalikus kommunikatsioonis, sõltumata Sinu tegelikest töö ülesannetest.
 • Esita küsimusi, et mitte vigu teha.
 • Tunnista oma vigu, õpi neist ja aktsepteeri ettepanekuid.
 • Ole kindel, et Su koolitus on asjakohane ja piisavalt sügav, et vastata Sinu ametikohale esitatavate ootustele.
 • Koolita ennast oma vaba aja arvelt lisaks tööl korraldatud koolitustele.
 • Õpi selgeks tehnoloogia, hoia oma oskusi vajalikul tasemel.
 • Väljenda initsiatiivi.
 • Tee oma ettepanekuid lugupidavalt.
 • Tee kõvasti tööd.
 • Osale projektides ja organisatsioonides vabatahtlikult, et olla märgatud ja tähele pandud. Usaldusväärsus
 • Ära võta enda kanda rohkem, kui suudad täita. Tea oma piire.
 • Ole oma kohustuste täitmisel täpne, pea kinni tähtaegadest – vabandused ei ole vastuvõetavad.
 • Jõua tööle, kohtumistele või koosolekutele õigeaegselt.
 • Täida antud lubadusi (sh helistada, teha märkmed jne)

Aja planeerimine

 • Ära lükka asju edasi, sea endale prioriteedid.
 • Määra parim aeg projektide või väljakutseid pakkuvate ülesannete kallal töötamiseks.
 • Korrasta iga päev saadavat informatsiooni, süstematiseeri teadmised.
 • Kasuta eesmärkide püstitamise ja planeerimise oskusi.
 • Alati arvesta tähelepanu kõrvalejuhtivate asjadega – planeeri neid!

Kokkusobivus

 • Osale seltskondlikel üritustel, et teised saaksid Sind paremini tundma õppida, kuid säilita kontroll oma käitumise üle.
 • Väldi sisepoliitikat, kuigi see on reaalsus.
 • Ära pühenda liiga palju aega juttude rääkimiseks tööl.
 • Riietu vastavalt firma kultuurile ja tavadele.
 • Väärtusta ennast kui kasulikku meeskonna liiget.
 • Ära räägi liiga palju oma eelnevatest kogemustest või töödest.

Alati küsi nõu või abi, kui vajad seda! Ja vast kõige tähtsam on säilitada Sinu ametikohale esitatavad realistlikud ootused enne tööleasumist.

See kõik aitab Sul paremini kohaneda ning teha kõik endast sõltuv töökohta paremini integreerumiseks.

Iga 4,7 minuti järel leiab üks inimene endale CV-Online'i kaudu töö

Vaata töökuulutust