Samm 4.23 CV (Curriculum Vitae)

Karjääri planeerimise etapid Samm 3. TÖÖ otsingul Samm 4.2 Dokumendid Samm 4.23 CV (Curriculum Vitae)

Samm 4.23 CV (Curriculum Vitae)

CV eesmärk

Koostades oma CV-d on Sinu eesmärgiks veenda tulevast tööandjat selles, et just Sina oled sobiv kandidaat antud ametikohale. Seetõttu analüüsi, millised on just antud ametikohale esitatavad nõudmised. Lisaks konkreetsele kuulutusele või informatsiooniallikale on kasulik otsida täiendavat informatsiooni antud firma kohta kas interneti vahendusel, ajakirjandusest või muudest allikatest. Järgmise sammuna analüüsi enda senist kogemust, omandatud teadmisi ja oskusi ning hinda, millised Sinu omadused vastavad kõige paremini esitatud nõudmistele.

CV põhilised alajaotused on:

ISIKUANDMED

 • Nimi
 • Sünniaeg ja –koht
 • Rahvus
 • Aadress, telefoninumbrid – märgi need telefoninumbrid, millelt Sind on kõige lihtsam ja kiirem kätte saada (soovitav on lisada ka e-maili aadress)
 • Perekonnaseis, laste arv ja soovitavalt ka nende vanus.

HARIDUS

 • Hariduskäik (keskharidus, kõrgkoolid, omandatud erialad/kraadid, aastaarvud) - soovitav on alustada viimati lõpetatud õppeasutusega.
 • Täienduskoolitus/Kursused – soovitav on nimetada just need kursused, mis on antud ametikohale kandideerimisel olulised.

TÖÖKOGEMUS

Soovitav on alustada praegusest/viimasest ametikohast ning liikuda siis kronoloogiliselt esimese töökohani. Oluline on märkida ametikohtadel töötamise aeg ning lisaks aastaarvule ka kuud. Töökohti iseloomustades too välja järgmised alajaotused:
 • firma nimi, soovitavalt ka firma tegevusala või lühiiseloomustus;
 • ametikoht;
 • peamised tööülesanded, alluvate arv.

KEELTEOSKUS

Oma keelteoskust analüüsides hinda, kas saaksid aru Sulle esitatavatest tööülesannetest ja kas suudaksid ennast arusaadavalt väljendada.

ARVUTIOSKUS – märgi need arvutiprogrammid, mida oskad kasutada.

MUU INFORMATSIOON
 • Hobid – kuulumine liitudesse, ühendustesse, klubidesse, vaba aja harrastused (sport, muusika, lugemine, fotograafia jne). Hobid näitavad Sinu üldist aktiivsust ja huve ka väljaspool tööd.
 • Autojuhtimisoskus
 • Lisaks täiendav informatsioon kui soovid ise midagi täpsustavat välja tuua.

SOOVITAJAD


Kui oled alles oma karjääri alguses (nt. üliõpilane või äsja kõrgkooli lõpetanu) palu oma juhendajat, et ta kirjutaks Sulle soovituskirja. See peab sisaldama nii Sinu kohustusi ja ülesandeid kui saavutusi - faktid on alati usaldusväärsemad kui üldised hinnangud. See nõuanne on kehtiv ka juba karjääriteinud spetsialistidele, kuna üha enam mõjutavad hea töökoha saamist eduka intervjuu kõrval ka eelmiste tööandjate positiivsed soovitused.

Võiksid lisada vähemalt kaks soovitajat, kellega võib ühendust võtta ja Sinu kohta täiendavat informatsiooni küsida. Oluline on, et Sa oled nende inimestega koos töötanud või nad on olnud Sinu juhendajad koolis/kursustel ja oskavad hinnata Sind töösituatsioonis. Samuti oleks hea, kui oled eelnevalt küsinud nende nõusolekut Sinu kohta soovituse andmiseks.


Soovitused CV koostamiseks

 • Jälgi, et Sinu poolt esitatud informatsioon oleks hästi struktureeritud. Sinu CV-d on siis lihtsam lugeda.
 • Mahuta oma CV maksimaalselt kahele leheküljele.
 • Kasuta lihtsat stiili nii ülesehituses kui kujunduses.
 • Jälgi, et CV ei sisaldaks fakti- või kirjavigu.
 • Kontrolli üle firma ja ametikoha nimetus, kuhu kandideerid, samuti kõik CV-s sisalduvad aastaarvud, telefoninumbrid ning aadressid.
 • Ära kirjuta CV-sse üleliigset informatsiooni, mis ei ole otseselt seotud Sinu kandideerimisega.

Dokumendi koostas konsultatsioonifirma Mercuri Urval.


CV näidis, CV koostamine, CV kirjutamise nõuanded

Iga 4,7 minuti järel leiab üks inimene endale CV-Online'i kaudu töö

Vaata töökuulutust