D) - Hindamine ja valik

Kuidas kandideerida D) - Hindamine ja valik

D) - Hindamine ja valik


Sinu poolt värbamisprotsessis kogetav sôltub paljuski kohast, millele Sa kandideerid. Mainitud protseduuri vôib mitmeti läbi viia.

Kui saatsid avalduse vakantsele kohale, mille leidsid interneti kaudu on vôimalik, et Sinuga kontakteerutakse e-posti teel ning palutakse lisainfot, kutsutakse osalema hindamiskeskuses, palutakse läbida Online testimine vôi tulla intervjuule. Üha rohkem firmasid viib eelvaaliku faasis läbi vôrguintervjuusid. Kontrolli sageli oma postaksti ning ole valmis ennast esindama interneti kaudu, mil iganes tööandja seda soovib.

Kui vakantne ametikoht ei nôua spetsiifilist erialast ettevalmistust vôib firma oma kuulutuses paluda kontakteeruda telefonitsi värbamise eest vastutava spetsialistiga ning alles pärast edukat telefoniintervjuud palutakse Sul oma dokumendid läkitada. Seda meetodit kutsutakse telefonintervjuuks.

Kui läbisid telefoniintervjuu vôi saatsid oma dokumendid töökuulutuse peale ning Sinu avaldus pakkus huvi, vôidakse Sind kutsuda tööintervjuule. Intervjuu viiakse läbi, et testida Sinu teadmisi, oskusi, isiksust, iseloomu ning selgitada Sinu karjäärialaseid eesmärke veendumaks, kas oled sobivaim kandidaat vaba töökohta täitma. Intervjuu teiseks eesmärgiks on tutvustada kompaniid ning tööpakkumist.
Mônikord viib esmase intervjuu läbi personalitöötaja ning seda vaadeldakse sissejuhatusena valiku järgmistesse faasidesse.

Läbinud selle intervjuu, pead osalema veel ka teisel vestlusel, mis keskendub Sinu teadmistele, oskustele ning teistele väärtustele ja ka vôimalikele kohustustele. Selle intervjuu viib tavaliselt läbi tulevane ülemus, keegi juhtkonnast ning/vôi personaliosakonna esindaja. Selle intervjuu käigus on eriti oluline jätta endast professionaali mulje – miski muu ei too inimesi paremini teineteiseni kui kahe asjatundja vestlus, mille lôpuks jôutakse ühiste järeldusteni.

Selle intervjuu kokkuvôtvas faasis arutletakse töötingimuste üle, nii et ole valmis rääkima palgast ning teistel sellega seonduvatel teemadel. Sageli tähendab antud faas värbamisprotsessi lôppu nii et Sulle kas pakutakse tööd vôi mitte. Mônikord ei anna firmad vastust kaua aega – enamasti tähendab see negatiivset otsust.

Mônikord viiakse läbi veel üks protseduur - hindamiskeskus.

Pärast värbamis- ning valikuprotseduuri, mis oma keerukuselt varieerub sôltuvalt ametikohast ning firmast saad kas negatiivse vastuse vôi nagu meie loodame pakutakse Sulle tööd.


Telefoniintervjuu
Tööintervjuu
Pärast intervjuud
Hindamiskeskus

Iga 4,7 minuti järel leiab üks inimene endale CV-Online'i kaudu töö

Vaata töökuulutust