C) - Vajalike dokumentide koostamine

Kuidas kandideerida C) - Vajalike dokumentide koostamine

C) - Vajalike dokumentide koostamineOlete leidnud huvitava tööpakkumise ning soovite sellele vastata. Sagedaseimad dokumendid, mida teilt konkureerimiseks soovitakse on CV ning kaaskiri. Môned firmad on välja töötanud avalduse vormi, mis vôimaldab lihtsamalt infot koguda ning analüüsida. Intervjuu käigus vôidakse teilt küsida soovitajaid,kes suudavad teie eelnevat ametikäiku adekvaatselt hinnata.

Kui kiiresti teil ônnestus oma dokumendid vormistada? Kas kogu info koondamine osutus lihtsaks? Kas olite oma eelnevate ametikohtade toimumisaja, kestuse, osaletud projektide märkimisel fakte unustanud? Kui info koondamisel oli teil raskusi, peaksite sisse seadma professionaali kalendri.

Kui soovite kandideerida kohale, mida pakuti Interneti kaudu, kasutage elektroonilise meedia vôimalusi ka vastamisel. Seda seetôttu, et tööandja plaanidekohaselt toimub vastuste analüüs elektrooniliselt ning paberkadjal saadetud avaldused häirivad nii planeeritud protsessi kui tööandjat ennast. Kui tööd soovite, siis kedagi enne intervjuule pääsemist vihastada on aga viimane, mida peaksite tegema.


Kaaskiri
CV
Avaldus
Soovituskiri
Motivatsioonikiri

Iga 4,7 minuti järel leiab üks inimene endale CV-Online'i kaudu töö

Vaata töökuulutust