Küsimused

Kuidas kandideerida D) - Hindamine ja valik Tööintervjuu Küsimused

Küsimused


Intervjuu kestel esitatakse Sulle arvukalt küsimusi. Alguses esitatavad on nö. soojendusküsimused, mis pole intervjuu kui sellisega seotud (‘Kas kabineti leidmine läks lihtsalt?,’ ‘Kas sooviksite midagi juua?’). Intervjueerija soovib Sinu pinget vähendada ning sundimatut ôhkkonda luua. Ära muutu liialt jutukaks - anna lühikesed, täpsed, ent lahked vastused. Sellele järgneb pôhiarutelu.

Alljärgnevalt leiad näidisküsimused, missuguseid vôidakse esitada. Kindlasti vôib olla veel teisigi, kuna igal värbamisspetsialistil on oma meelisteemad ning -küsimused.

Loodame, et meie nimekiri aitab Sul intervjuuks valmistuda, nii et teid küsimustega segadusse ei aeta. Isegi kui küsimused on teisiti formuleeritud, oleksid vôimeline kiireks, sundimatuks ning loogiliseks vastuseks.

  • Situatsiooni küsimused - näitavad vôimet planeerida tegevusi, organiseerimisoskust ning üldist tööstiili,
  • Küsimused oskuste ning töökogemuse kohta - taoliste küsimuste eesmärgiks on anda teie CVs kajastatu kohta lisainfot; Sulle annavad need küsimused vôimaluse mainida detaile, mis CVs oleks paistnud tähtsusetud vôi pealiskaudsed,
  • Küsimused, mis pole seotud ametialaste oskustega - neid esitatakse Sinust kui isiksusest tervikpildi saamiseks. Teemad hôlmavad elustiili, isiklikke väärtushinnanguid, hobisid jne., Küsimused, mis näitavad kandidaadi intelligentsust ning oskusi - nende küsimuste abil testitakse analüüsivôimet ning probleemide lahendamise oskust vôi loovust,
  • Küsimused, mis puudutavad kandidaadi isiksust, suhtumisi, iseloomu - need küsimused näitavad teie iseloomu, selle tugevaid ning nôrku külgi, ka suhtumisi (sh. valdkondade osas, mis ei ole seotud teie karjääriga).


Situatsiooniküsimused:
Oskusi ning töökogemust puudutavad küsimused:
Mitteametialased küsimused
Intelligentsust ning oskusi hindavad küsimused:
Isiksust ning suhtumisi näitavad küsimused:

Iga 4,7 minuti järel leiab üks inimene endale CV-Online'i kaudu töö

Vaata töökuulutust