Ootused müügiinimesele vs reaalsus tööturul

Müügigurud, müügitöötajad, müügiassistendid, müügiesindajad, müügijuhid, müügispetsialistid, müügikonsultandid – nimekiri tööturul pakutavate müügiiniimeste positsioonidega võib jätkuda. Kahtlemata kõlab müügiinimestest rääkides kuldreeglina tõsiasi, et töötaja peab ise uskuma teenustesse, toodetesse, mida müüb. Kui mängu tuleb aga palganumber, võivad käärid aga töötasu ootuse ja pakkumise vahel suured olla.

CV-Online Estonia värbamistiimil on aastatepikkune kogemus, millest nad teevad nüüd ülevaate, kui lihtne või keerukas on leida sobivat müügiinimest ettevõtesse ning miks kukuvad mõnikord müügivaldkonna kandideerimiskonkursid läbi. Millise profiiliga müügitöötajat on tööjõuturult viimasel ajal kõige lihtsam leida?

 

CV-Online’i värbamisjuht Maris Martin: Kõige lihtsamini leiavad töö varasema töökogemusega (ka aktiivmüügikogemusega) ja keeleoskustega kandidaadid, kes on tulemustele orienteeritud ning on valmis edu nimel pingutama. Läbi löövad kandidaadid, kellel on olemas ettevõtlik suhtumine. Samas on väga oluliseks eduka inimese leidmisel ettevõtte enda pakkumine: töö sisu selgus, toodete/teenuste kvaliteet, mida müüa soovitakse ning tööandja enda usaldusväärsus.

 

Ärikliendihaldur Anzelika Ruubel: Kõige lihtsam on leida töötajaid, kelle nõudmised ja kompetentsid on madalamad. Ent tõepoolest ilmneb viimasel ajal ka trend, et ka müügijuhte ehk kõrgemate kompetentsidega inimesi on kergem leida, kui müügikonsultanti. Tõsist ja head müügitöötajat oli juba kakskümmend aastat tagasi keerukas leida ja on ka tänasel päeval. Iga müügipositsiooni puhul on kandideerimisprotsessi juures suureks abiks ka praktilised testid ning kohapealsed müügisimulatsioonid.

 

Kui suured on käärid müügiinimeste palganumbri ootuse ja pakkumise vahel?

 

Maris Martin: Tuginen reaalsetele Eestis töötavatele müügiinimeste palganumbritele – käärid töötasu ootuse ja pakkumise vahel on palgad.ee-nimelise tööriista kohaselt ligikaudu 10-20%. Väiksemate “kääride” puhul on suurem tõenäosus saada kandidaadiga kokkuleppele, kuid suuremate puhul võibki kokkulepe saavutamata jääda. On näha, et inimesed küsivad suuremat palka ka läbi sihtotsingu ja otsepakkumiste töökoha vahetamise korral.

 

Ärikliendihaldur Iris Weinberg: Näen tööandjate tagasiside põhjal, et kandidaatide ootusteks on suurem põhipalk ja väiksem tulemuspalga osakaal. Seeläbi teeb müügiinimene oma tööd suurema stressita ja rõõmsamalt.

 

Anzelika Ruubel: Kandidaatide ootusi arvestades – ootused tööle on madalad. Soovitakse vähem teha, kulutada vähem energiat, eelistatakse kodukontoreid ning osalist tööaega. Hoolimata kodukontori trendidest tööandjad siiski väga ei usu, et kodukontoris töötamine on efektiivne. Usun, et koos tööandjatega peaksime viima ennast Z-generatsiooni põlvkondadega ühele lainele – mõistma nende arusaamasid ja mõtteid paremini. Tuleb mõista, et kõikidele ei pruugi sobida kodukontor, ent mõnele töötajale on see kõige efektiivsem tööaeg, eriti kui tööle keskendumine on parem just individuaalselt töötades. Rääkides töötasust, siis on ka organisatsioone, kes ei väärtusta head töötajat – töömahud on suured, ent palganumber madal, seega tööpanus ja sellest saadud väärtus ei ole võrdsed. Ei puudu ka tähelepanek, et enamjaolt vaatavad kandidaadid just niinimetatud turupalka, ent kandideerija peaks ka ise analüüsima, mida on tal võimalik tööandjale pakkuda ning võtma töötasu osas arvesse kõiki individuaalseid aspekte.

 

Hoolimata kodukontori trendidest tööandjad siiski väga ei usu, et kodukontoris töötamine on efektiivne. Teisalt, aga tuleks arvestada noorema põlvkonna vajaduste ja soovidega ning pakkuda paindlikkust – mõnel inimesel sujub kodukontoris töö just palju efektiivsemalt. Foto: Unsplash

 

Millised on tüüpprobleemid, mille tõttu müügitöötajate konkursid ikkagi läbi kukuvad?

 

Maris Martin: Lisaks ettevõtte enda pakkumisele on oluline ka motiveeriv boonussüsteem. Müügitöötajate konkursid kukuvad vahel läbi ka ebamotiveeriva boonuspaketi ning liiga madala põhipalga taseme tõttu, mis rakendub sisseelamisperioodiks – inimene ei pruugi esimestel kuudel sissetulekuga hakkama saada, kui boonustasusid ei lisandu. Siin tasuks võimalusel mõelda mõne erilahenduse peale, mis teeks kandidaadile ülemineku uude töökohta veidi sujuvamaks ja inimene suudaks oma igapäevakulud siiski katta. Samuti ei toimi need konkursid, kus ettevõte näitab ennast kui tööandjat, töökohta või tooteid paremas valguses, kui tegelikkuses on. Kandideerija võib tihtipeale just seetõttu loobuda kandideerimisest pärast ettevõtte taustinformatsiooni uurimist. Seetõttu tasub ka tööandjal anda reaalseid lubadusi, nii nagu tööandja ise eeldab, et tulevane töötaja oma müügivõimekusest ja kogemustest õige pildi maalib. Kindlasti tasub uskuda ka kandidaatide õpivõimesse! Kui inimene on müünud kümme aastat ühte ja sama toodet, siis vaevalt, et ta edasipüüdliku inimesena soovib sedasama teha ka järgmised kümme aastat. Anna võimalus ka teisest valdkonnast tulnud säravatele müügiinimestele, kelle jaoks uus valdkond on lisaks müügitegemise võimalustele lisaväljakutseks. Ära unusta, et müügiinimesed elavadki väljakutsetest! Sellisel viisil võid saada endale pikemaks ajaks motiveeritud müügiinimese, kes leiab oma töös piisavalt põnevust ning toob kasu ka Sinu ettevõttele.

 

Iris Weinberg: Kui kandidaatidel puudub aktiivsus, julgus ja sära silmis, siis ongi tegelikult konkursid läbikukkumise äärel. Ei ole just palju ime-müügiinimesi, kes suudavad olla väga head müügigurud igas valdkonnas, mistõttu ei pruugi ka eeltoodud profiiliga inimene koheselt teise ettevõttesse sobida. Müügitöötaja peab ise uskuma teenustesse ja toodetesse, mida müüb, seega ettevõte peab esmalt ise väga hästi müüma enda toodet või teenust kandidaatidele.

 

Anzelika Ruubel: Tihtipeale inimesed lahkuvad ettevõtte konkurendi kõrgema pakutud palganumbri pärast. Hiljem avastatakse, et lahkumine oli siiski emotsioonide ajendil – ei tutvutud piisavalt uue tööandja brändiga ja töökeerukusega või ei oodata nii suurt töökoormust. Staažika ärikliendihaldurina julgen öelda, et väga hea töötaja leidmiseks on kuulutuse vormistamine väga oluline. Võiks öelda, et see on värbamisel esmatähtis ning säästab lõppude lõpuks ka aja- ning raharessurssi, tuleb võtta piisavalt aega, et vormistada korrektne töökuulutus, mis oleks vastavuses tööandja visiooni ja soovidega, millist töötajat soovitakse leida.

 

5 sammu eduka konkursi korraldamiseks

 

1. Mõelge läbi, millise profiiliga müügiinimest Teie ettevõttesse on vaja ning milline konkreetne müügipositsioon on tarvis täita. Kas Teie ettevõtte müügiinimesel on lisaks headele veenmis- ja müügioskustele tarvis ka näiteks tehnilist taibukust tulenevalt Teie toodetest või teenustest? Müügiinimese värbamisel võta arvesse ka kandidaadi sobivust tiimi. Tunnetage kandidaatide energiat ning mõelge enda praeguste töötajate loodud tööatmosfäärile ja tiimitundele – kas need võiksid omavahel klappida?

 

2. Pea meeles, et head töökuulutust ei moodusta vaid tekstiread. Selleks, et töökuulutus kõnetaks just Teie ettevõttele sobilikke kandidaate tuleb panustada aega töökuulutuse vormistamisesse. Mõtle läbi, milline visuaal võiks kõnetada aktiivset müügiinimest ning kaasa vajadusel protsessi ka sarnase profiiliga kaastöötajaid. Ei saa salata, et müügiinimesele on oluline töötasu ja motivatsioonipakett, mistõttu proovi neid kajastada ka töökuulutuses.

 

3. Müü enda toode/teenus kandidaatidele maha, ent tee seda realistlikkuse piires. Hea müügiinimene peab uskuma tootesse, mida ta müüb. Aita kandidaate sel teekonnal ning tee enda tooted, teenused neile atraktiivseks juba kandideerimisprotsessi käigus. Ent pea meeles, et kõik peab piirduma siinkohal reaalsusega – presenteerige enda tegemisi täpselt niiviisi nagu need tegelikkuses on.

 

4. Tee kandidaaditega kohtumised interaktiivsemaks lisategevuste näol. Müügiinimeste tööintervjuu puhul võite julgelt mõelda kastist välja erilahendusi! Selleks, et selgitada välja kandidaadi oskused korraldage praktilisi teste ning kohapealseid müügisimulatsioone.

 

5. Ole valmis oma uude töötajasse panustama ja tema panustab Sinu ettevõttesse samaväärselt või rohkemgi veel! Anna talle selle jaoks tuge ja võimalused ning see tasub end ära!

Sobiva töötaja otsinguil: kuus nippi tulemuslikuks värbamiseks andmebaasiotsingu teel

Ei ole saladus ega ka uudis, et tulemuslikuks värbamiseks peab rakendama enamat kui lihtsalt kena väljanägemisega töökuulutus. 2017. aasta märtsikuus CV-Online’i tehtud uuringu tulemusena otsis viimase 30 päeva jooksul aktiivselt tööd 43% tööealisest elanikkonnast, kellest ainult viiendik jõudis kandideerimisotsuseni. Üha enam panevad inimesi uut ja arendavamat tööd otsima ootus kõrgemale töötasule ning ihalus uue väljakutse järele. Tööandja võimuses on käia eeltoodud trendidega kaasas ja vastavalt nendele kavandada enda värbamistegevus võimalikult tulemuslikult. Tööriistu tulemuslikuks värbamiseks on aga mitmeid ja nende oskuslik kasutamine on omaette meistriklass.

 

CV.ee värbamisjuht Maris Martin

Tulemusliku värbamise tööriistakasti üheks töövahendiks on andmebaasiotsing, mis on võimas instrument, kui ettevõte soovib kandidaati väga konkreetsest valdkonnast või organisatsioonist. Andmebaasiotsing on kasulik lahendus just sellisel juhul, kui soovite leida kandidaate, kes vastavad täpselt teie ettevõtte kriteeriumitele. Sellise otsingu teel aitab personaliagentuur jõuda ettevõttel soovitud inimesteni, kes ei ole praegu tööturul aktiivsed, ent kellele võib julgelt otsepakkumisi teha. CV-Online’i värbamisjuht Maris Martin jagab tööandjale kuus nippi selleks, et andmebaasiotsing oleks tõeliselt tulemuslik.

 

1. Esmalt mõelge läbi kõik kriteeriumid, millele teie potentsiaalne töötaja võiks vastata. Milline on tema hariduskäik, töökogemused, soovitud töö asukoht ja muud tingimused. Nii vähendate töötaja otsinguil sobimatute kandidaatide hulka. Kui tulemuseks on eeltoodud kriteeriumitega siiski rohkearvuline inimeste hulk, proovige sisestada mõnda kriteeriumit, mis on teile vähemoluline, aga siiski kasuks tulev tingimus.

 

2. Avastage ja kasutage julgelt märksõnaotsingut. Märksõnadena saab kasutada nii sobiva taustaga ettevõtete nimesid, teie ettevõtte tegevusvaldkonna märksõnu, tootenimetusi kui ka muid tunnussõnu.

 

3. Kui teie tulemus on kriteerumite lisamise tagajärjel vastupidiselt nullilähedane, siis lähenege loomingulisemalt ja laiendage otsingut julgemalt. Proovige kasutada asukohajärgset kriteeriumit ja ainult mõnda märksõna, mille abil võite leida just sobivad kandidaadid.

 

4. Mõelge läbi enda ettevõtte tublide töötajate taust. Analüüsige ja mõtestage lahti enda usinate töötajate tausta (läbitud haridustee, eelnevad töökogemused ja muu). Nii leiate ka õigeid märksõnu, mille teel uusi sobivaid kandidaate leida.

 

5. Kui andmebaasiotsingu tulemus on käes, siis kasutage avalike CV-de korral julgesti ka kandidaatidele helistamise võimalusi. Pea meeles, kui te ise ei helista heale kandidaadile, siis teeb seda keegi teine!

 

6. Kui kasutate kandidaadile kandideerimisest märku andes e-kirja võlusid, siis tehke seda oskuslikult – olge otsepakkumist tehes oma e-mailis positiivne ja eristuv. Arvestage sellega, et sarnaseid e-kirju saab kandidaat tõenäoliselt veelgi. Seega mõelge läbi, mis paneks teid ennast tööpakkumisele vastama ja kuidas kandidaadile atraktiivne tunduda.

 

Maris Martini lisasoovitus kõlab järgmiselt: „Kui saate eitavaid vastuseid või mõni kandidaat jätab vastamata, siis ärge heitke meelt. Proovige kontakti saanutelt uurida ka tagasisidet, mis võimaldab teil järgmises kõnes, e-kirjas või tööpakkumises midagi muuta ja täiendada, et olla värbamistegevuses tulemuslikum.“

Ettevõtete edulood tuginevad ikka inimestele

Rain Resmeldt Uusen
CV-Online Estonia turunduse ja meediasuhtluse juht

 

Kuigi ettevõtted tähendavad paljuski äriideid ja -riske, keerulisi lepinguid, põhjalikke eelarveid, finantssüsteeme ja ohtralt muid ettevõtte-spetsiifilisi tegevusi, on iga ettevõtte keskmes ikkagi inimesed oma elude, uskumuste ja lootustega. Ettevõtte edu sõltub juhist kui inimesest, aga ka sellest, kuidas iga töötaja isiksusena ettevõttesse panustab ja teistega koostööd teha saab ja soovib. Seetõttu tuleb värbamise põhimõtted ettevõttes läbi kaaluda ja paika loksutada võimalikult varakult ning kõigile mõistetavalt – kuidas rikastab inimeste elusid minu ettevõte?

 

Seoseid inimeste valimise ja teadliku juhtimise ning äriedu vahel võib leida ettevõtluse igas etapis ja protsessis. Ettevõtte juht on isiksus, kes toob kaasa oma elukombed, uskumused ja mured ning rõõmud. Iga töötaja, kes aitab ettevõte teenust või toodet turule viia, on inimene oma isiklike soovide, vajaduste ja lootustega tulevikule. Samuti on inimesed kõik kliendid ja koostööpartnerid. Miks seda on aga oluline teadvustada?CV-Online’i värbamiskonsultandid puutuvad iganädalaselt kokku kümnete värbamisväljakutsetega, et peilida suure hulga inimeste hulgast ettevõtetesse õigeid töökäsi ja -päid tegema sobivat tööd innuga ning pühendunult. Ja nad on märganud, et aina enam otsustavad inimesed just nende ettevõtete kasuks, kus töö- ja suhtluskultuur on inimeste vajadustega arvestav ning paindlik töövõimaluste suhtes.
 CV-Online’i värbamisspetsialist Reili Purkas soovitab töötajate leidmisel keskenduda pigem pehmetele väärtustele ja paindlikkuse võimaldamisele.

Millises ettevõttes sooviksin ise töötada?

 

CV-Online Estonia värbamisspetsialist Reili Purkas

CV-Online Estonia värbamisspetsialist Reili Purkas

Ettevõtete töö, kaup, teenused ja müügi- ning tootmisprotsessid on kõik väga erinevad ja üldistusi teha on siin pea võimatu. Samas kehtib viimse kui ettevõtte puhul üks kuldreegel – seal töötavatel inimestel peab hommikul ärgates olema sisemine soov ja säde end voodist üles ja uksest välja ajada, et minna tööle. Tööl käimine peab nende elu kuidagi rikastama ja järjest enam otsitakse kuupalga kõrvale ka midagi enamat – ettevõtte kultuuri (omavaheline suhtlemine, ühised tegevused, hobide toetamine), võimalusi täiendavaks arenguks, uusi väljakutseid ja särtsu.

„Kui kohe ettevõtluse algfaasis on vajalik palgata töötajaid, siis juba enne ettevõtluse alustamist tasuks mõelda läbi, kas ja kuidas on võimalik ettevõtte tegutsemispiirkonnast inimesi leida,“ selgitab CV-Online’i värbamisspetsialist Reili Purkas. „Alustavad ettevõtted on tööotsija jaoks riskantsemad ning piirkondades, kus tööpakkujate valik on lai, ei pruugi uue ettevõtte pakkumine soovitud inimestele silma jäädagi. Seega tuleb kuidagi eristuda.“

Nii soovitab Purkas oma värbamiskogemustele tuginedes keskenduda töötajate leidmisel pigem pehmetele väärtustele ja paindlikkuse võimaldamisele. CV-Online’i kevadine uuring kinnitas, et kolmandik töötajatest soovib alaliselt või vahelduseks töötada kodust – kui tööiseloom seda võimaldab, siis miks mitte arvestada kaugtöö kultuuri juurutamisega juba kohe ettevõtet luues. „Parim töökoht kodukontori-sõpradele!“ võiks näiteks olla sinu ettevõtte hüüdlause uute töötajate värbamisel. „Muuda maailma paremaks, tehes tööd sulle sobivatel kellaaegadel,“ võiks olla üleskutse sellistes ettevõtetes, mille töö sisuks ei ole kellast kellani teenindus, vaid loominguline töö.

 

„Olenevalt ettevõtte spetsiifikast on võimalik võib olla pakkuda osalist tööaega, pärast kooli tööd, kodus töötamise võimalust,“ nimetab Reili Purkas valikuvõimalusi, kuidas olla värbamisturul töötajatele enam avatud ja neid ligi meelitada vajaduspõhiselt. „Suurettevõtete stamp-pakkumistega nagu “stabiilne töösuhe”, “hea palk”, “kaasaegsed töövahendid ja meeldiv töökeskkond” ning “ühisüritused ja toredad töökaaslased” pole alustaval ettevõtjal ilmselt võimalik kohe võistelda, sest määramatust on veel liiga palju ning kõige kaasaegsemat tehnikat tihti ei suudeta kohe soetada,“ selgitab ta, et sellisel juhul peabki olema ettevõtte töökultuuri ja värbamissõnumite ülesehitamisel avatum, loomingulisem ja julgem. „Alustaval ettevõtjal on alati lihtsam pakkuda töötajale suuremat otsustamisvabadust ning võimalust oma häid ideid realiseerida.“

 

Väga oluline on mõelda läbi värbamise protsess -

Väga oluline on mõelda läbi värbamise protsess – kuidas kandidaadiga suhelda, milliseid kandideerimisvoore peab ta läbima, olgu selleks videointervjuu või praktilise simulatsiooni lahendus. Foto: Unsplash

Ole paindlik ja mõtle ka tulevikule

 

Alustav ettevõtja peab arvestama tööturul valitseva reaalsusega ning mõistma, et enamasti pole võimalik värvata ideaaltöötajat, kes oskaks kolme keelt, finantsjuhtimist ning teeks ära ka tootmistöö ning õhtuse koristamise. „Sellised inimesed on enamasti ise juba ettevõtjad, seega tuleb oma nõudmistega alustada madalamalt ning pakkuda perspektiivikale töötajale arenguvõimalust,“ soovitab Reili Purkas olla realistlik, aga optimistlik. „Uut kolleegi ise koolitades ning vastavalt tema tugevustele ühele või teisele positsioonile n-ö järelkasvuks planeerides lood tugeva motivatsioonisüsteemi ja töötaja hakkab väärtustama nii saadud kogemusi kui ka ettevõtet – nii on suurem tõenäosus, et ta ei tahagi saadud teadmistega kohe edasi liikuda, vaid näiteks asuda ettevõtte kasvades koolitama hoopis järgmisi kolleege. Inimesed soovivad mõista ja tunda, et neil on väärtus ettevõtte silmis.“

Purkase sõnul ei saa näiteks tootmisettevõtetes pakkuda küll nii palju vabadust, aga saab värbamispõhimõtteid üles ehitada paindlikkusele. „Kui toodad näiteks hetkel väga populaarseid marjarulle, siis ei saa sa seda teha küll kodus, vaid pead minema veterinaar- ja toiduameti heakskiidetud ruumidesse, kuid tavapärase 8–17ni tööpäeva asemel saaksid pakkuda võib-olla hoopis osalist tööaega 15–19ni kahele inimesele, kes õpivad päevasel ajal kutsekoolis näiteks toidutehnoloogiat, aga võivad olla ettevõtte kasvades sinu tulevased tootmis- või ekspordijuhid.“

Tulemuslikku värbamist planeerides soovitavad CV-Online’i värbamis­spetsialistid leida mõistlik tasakaal palgataseme, esitatud nõudmiste ja paindlikkuse võimaldamise vahel ja pakkuda juurde ka vau-emotsiooni, mille kaudu jääks teiste hulgast ettevõte silma.

Tulemuslikkuse all pole siinkohal mõeldud pelgalt kellegi tööle saamist, vaid sedagi, et tööle palgatud inimene näeb end osana ettevõttest ja mõistab, millist panust saab ta oma töö kaudu ettevõtte äritulemustele anda ja kuidas isiksusena ettevõtte tulemusi ning igapäevast töökultuuri rikastada.
CV-Online’i kevadine uuring näitas, et peaaegu pooled tööturul hõivatud inimestest on otsinud endale aktiivselt uusi väljakutseid ja kaaluvad töökoha vahetamist, et jõuda töö- ja isikliku elu parema tasakaaluni. Nende motivatsioon liituda just sinu ettevõttega toitub võimalustest planeerida oma tööaega ise, saada suuremat vastutust ning panustada end suurte ja põnevate eesmärkide teostamisel.

Töötajale palgapakkumist tehes mõtle järele, millise palga eest oleksid ise nõus seda tööd tegema ja millised on need argumendid, miks just sellist töötasu maksta. Kuna töötuse määr on väike, pole tööandjad tööturul enam jõupositsioonil, vaid võrdsed partnerid läbirääkimiste laua taga.

Võimalused värvata just praegu oma alustavasse ettevõttesse häid inimesi on avarad, aga kogu värbamistööd ei tasu ainiti enda õlule võtta, kui ettevõte vajab ka juhtimist. Küsi ikka vajadusel nõu ja abi ka.

Allikas: CV-Online Estonia, värbajate kogemused ja uuringute tulemused

CV.ee ja TahanPuhata.ee küsitlus puhkuseharjumuste kohta

CV.ee ja TahanPuhata.ee eesmärgiks on uurida, millist puhkust inimesed eelistavad ning kas neil tuleb puhkuse ajal ka tööd teha.

 

tahanpuhata

 

Seepärast palume Teil täita väikese küsitluse ja oma arvamust jagada. Üks vastajatest võidab TahanPuhata.ee vautšeri hotelli L’Ermitage, Tallinnas, väärtusega 110 eurot.

Küsitlus toimub kuni 02. oktoobrini 2017. Võitja valitakse loosi teel kõigi küsitlusele täielikult vastanute vahel 03. oktoobril 2017.

Kui soovite võita, kirjutage küsitluse lõppu kindlasti oma e-posti aadress ja telefoninumber! Konkursil osalemisega nõustute, et CV.ee ja TahanPuhata.ee võivad kasutada Teie andmeid turunduse eesmärgil.

Täname Teid!

Eesti ihaldusväärseim tööandja Tallinna Lennujaam jagab nippe, kuidas olla atraktiivne tööandja tööturul

Tööandja brändingu agentuuri Instari ja CV-Online’i koostööna läbiviidud kevadise uuringu tulemusena selgus, et Eesti atraktiivseimad ettevõtted on Tallinna Lennujaam, Eesti Energia ja Skype. Uuring oli viidud läbi ligi 1000 töötava inimese hulgas. Vastanute näol oli tööandja brändingu agentuuri Instari esindaja Kersti Vannase sõnul tegemist kirju seltskonnaga erinevatest vanusegruppidest, kelle keskmiseks vanuseks tuli 39 eluaastat. Tallinna Lennujaama personalijuht Katrin Kelder jagas siirast rõõmu tunnustuse eest #Töövahetusraadio 11. saates: „Uhke tunne on! Kui uudis hakkas levima, siis hakati ka organisatsiooni sees sellest rääkima.“ Katrinile oli positiivseks üllatuseks: „Lennujaam on suuresti populaarne noorte seas – noortele meeldib reisida, lennata, avastada uusi kohti ja maid. Teisalt on aga Tallinna Lennujaama positiivne kuvand ka keskmise töötajaskonna seas järelikult väga välja kandnud, nagu uuringu tulemustena ka selgus.“ Mis on toonud Tallinna Lennujaamale Eesti ihaldusväärseima tööandja tiitli ning mida küll töötajad ühelt atraktiivselt tööandjalt ootavad?

 

Tallinna Lennujaam on kui sümbol, Eesti ühenduspunkt välismaailmaga ja inimestele vaieldamatu esimene kokkupuute koht koduga pärast avastusretki. Küsimusele, millega ihaldusväärseima ettevõtte personalijuht Katrin on pidanud tegelema, vastas Katrin järgmiselt: “Tallinna Lennujaamas on meie kõigi jaoks alati hästi oluline, et iga töötaja tööl on mõte, tähendus ja missioon. Tõsi on see, et Tallinna Lennujaam, mis kannab ka Lennart Meri nime, on märgilise tähendusega organisatsioon, mis paneb meile töötajatena ka suuremad kohustused, kuna klientide ootused on meie suhtes kõrgemad. Oleme väga tähelepaneliku pilgu all.” Katrin jagab töötajatelt ja sisekliimast peegelduvaid muljeid, et Lennujaamas on lahe töötada! Mitte ainult kõrvaltvaataja jaoks, vaid ka nendele, kes on tulnud ja jäänud organisatsiooni. „Tallinna Lennujaama töötajatena hoolime sellest tööst, mida teeme ning tunneme rõõmu kui oleme hästi toime tulnud. Inimeste keskmine tööperiood meie organisatsioonis on ligi kümme aastat, mis ei ole päris tavapärane tänases töömaailmas.” Kersti Vannas jagab Tallinna Lennujaama puudutavaid uuringu tulemusi: „Uuringust ilmnes, et 29% vastanutest sooviksid Lennujaamas töötada ning 47% on Lennujaamas töötamisest huvitatud.“ Selline tulemus tuleneb ettevõtte seestpoolt väljapoole kiirgamisest. „Kui me räägime tööandja brändingust, siis tegelikult see algabki ettevõtte seest. Vaid ilusate loosungite välja ütlemine ei töö ühelegi ettevõttele pikaajalist edu,“ tõdeb Vannas.

 

Mida töötajad ootavad ühelt healt, atraktiivselt tööandjalt?

Tallinna Lennujaama personalijuht Katrin Kelder

 

Kersti jagab tulemusi numbrites: “Üks oluline faktor on kindlasti paindlikkus. Küsisime inimestelt, millist tööd nad sooviksid teha: kas tegutseda avalikus sektoris, erasektoris või ettevõtjana.“ Selgus, et 20% vastanutest sooviksid olla ettevõtjad ehk iseenda aja peremehed. Iseseisev aja ja tervikuna töö planeerimine tuli ilmsiks ka töökoha valikut kriteeriumite juures – „tööandja paindlikkuse all ei mõelda ainult seda, et töötajal oleks võimalus kodus töötada, vaid ka võimalust töögraafiku juures kaasa rääkida.” Instari esindaja võtab kokku, et töökoha valiku kriteeriumite puhul on eespool töötajate võrdne ja aus kohtlemine – 81% vastanutest pidasid seda väga oluliseks faktoriks. Töökoha valikul on inimestele oluline ka töökoha stabiilsus ning organisatsiooni pikaajalisem konkurentsivõimelisus.

 

Ent Tallinna Lennujaam on töös 24 tundi ööpäevas ning organisatsioonis töötab ligi 600 inimest. Lennujaama kogukond on aga veelgi suurem – meiega kokku ligi 2000 inimest. Kas sellest aspektist hoolimata on Tallinna Lennujaamas kõik eeltoodud valiku kriteeriumid olemas? Lennujaama personalijuhina kostab Katrin Kelder: “Jah, me oleme paindlikud. Meil on üsna palju töötajaid, kes õpivad ja töötavad aasta eriperioodidel erineva koormusega, seega püüame loomulikult olla paindlikud.“ Katrin arvab ka, et on hästi oluline mõlemad osapoole vastastikune austus. „Me saame töötajatega alati läbirääkida ning leida koos lahendusi. Austav ja väärikas suhtlemine, hea mikrokliima on meile väga olulised.“ Tallinna Lennujaamas on viidud läbi ka organisatsioonisisest uuringut, mis sisaldas lisaks muudele aspektidele ka  küsimusi õigluse tajumise ning konfliktsuse taseme osas. „Uurisime töötajatelt, kuidas nad saavad kolleegidega ja juhtidega läbi ning tulemused olid väga positiivsed.“ Katrin lisab, et Lennujaama kogukonnas ei pea järgima põhimõtet, mis keelaks kellegi poole otse pöörduda või piiraks enda arvamuse avaldamist, „see on väga oluline aspekt.“

 

Kuidas alustada teekonda, et saada tööturul atraktiivseks tööandjaks?

 

Igapäevaselt on näha tööturul ettevõtteid, kes otsivad endale töötajaid, ent vahel ei ole piisavalt huvilisi, kandideerijaid või väljavalitud töötajad jäävad ettevõttesse vaid lühiajaliselt. Kersti Vannas jagab nõu, kuidas saada mõnusaks tööpaigaks töötajatele: „Tööandja atraktiivsuse aluseks on 2 komponenti – on oluline olla enda sihtrühmas tuntud ning lisaks tuntusele on oluline see, et ettevõtte sihtrühm sooviks seal ettevõttes töötada.“ Kersti selgitab Eesti näitel, et on ettevõtteid, kes on inimestele tuntud, ent seal ei taheta töötada ning on ka atraktiivseid ettevõtteid, kellest ei teata tööturul väga palju. Instari kui tööandja brändingu agentuuri soovitus tööandjatele on teada, kes on Sinu ettevõtte sihtrühm ning millised on sihtrühma soovid. See annab tööandjale teadmise, mida tööturul pakkuda ja aitab luua ka värbamissõnumit. Katrin Kelder kergitab edu võtit, et Lennujaama eelis on võimalus pakkuda erakordset kliendikogemust. „Sama oluline kui see, et meie kliendid saavad meid külastades positiivse kliendikogemuse, on ka see, et inimesed meie organisatsioonis tunnevad ennast olulise ja väärtuslikuna.  Näiteks valdame me siseveebis alati positiivse tagasiside, mida kliendid meiega jaganud, ja meil on pidevalt, mida jagada. “

 

Ettevõte võiks ka arvestada, et inimene usaldab eelkõige enda või enda lähedase kogemust. Lennujaam töötab selle nimel, et inimestel oleks just nimelt suurepärane kogemus ja lennujaamas töötavad inimesed tahaksid seda luua . „Need on vahetevahel ka pisikesed  igapäevased asjad, kas või see, et meil on kombeks kõiki kogukonna liikmeid tervitada, aga märkamine ja tunnustamine loovad meie kultuuri ja seda, et inimesed tahaksid meiega meie missiooni jagada.“

 

Kuula #Töövahetusraadio saatelõiku koos Tallinna Lennujaama personalijuhi Katrin Kelderiga siit:

Kaugtöö supernaine Tatjana Kõrver ehk töö marsruudil Tallinn-Milano-Tallinn

Eestis ühe mainekama suka- ja pesutoodete e-poe Sukamaailma turundusjuht särasilmne Tatjana Kõrver on ideaalne näide sellest, kuidas toimib kaugtöö mitmetuhande kilomeetri kauguselt. Tallinn-Milano-Tallinn on vaieldamatult kujunenud välja tema lemmikmarsruudiks. Mis ajendas Tatjanat kolima Itaalia väikekülla ning millised on tema nipid efektiivseks kaugtöö toimimiseks? „Minu kollektiiv on tõepoolest väga hea ja meeldiv. Vahel aga kulus 20% minu päevast inimestega töövälistel teemadel rääkimisele ja väikeste probleemide lahendamisele. Ühtegi minutit ei peaks kaotama ebavajalikule,“ sõnab Tatjana.

 

Äripisik turgatas juba noores eas

 

Sukamaailma turundusjuht Tatjana Kõrver

„Ma ei saa lihtsalt koduperenaine olla. Ma soovin aega iseenda jaoks ning pean selle alles silmas enesearengut,“ sõnab kindlameelne Tatjana Kõrver. Omandatud Ärikorralduse ja ärijuhtimise kõrgharidusest Tatjanale ei piisanud, kuna lisaerialana sai lõpetatud ka Turunduse eriala. Tudengina leidis ta tee investeerimisfirmas, kust sai märkimisväärse töökogemuse. Tatjana leiab, et igapäevases elus on edasiviivaks jõuks just koolitused, kus ta ei pelga osalemast – alustades turundusalaste koolitustega ja lõpetades raamatupidamise ning inglise ärikeele õppimisega.

 

Tatjana ei morjendu ka siis, kui vahel asjad ei õnnestu nii nagu oleks lootnud: „Tee nii hästi, kui oskad ja suudad. Ei pea muretsema, kui asjad esimesel korral ei õnnestu – kõike tuleb võtta kui õppimisprotsessi ning teha järgmisel korral paremini. See on asjade loomulik kulg.“ Üks asi viis teiseni ning koos abikaasaga sai loodud Sukamaailma e-poe kontseptsioon, mis sai inspireeritud ka sellest, et Tatjana on väga suur e-poodide sõber. „Kui on vaja midagi osta, siis ma ei pea kahe väikse lapsega mööda poode käima, vaid just laste uneajal saan valida e-poodides vajalikud asjad välja. Üldjuhul ei lubata ka poes sukkpükste pakendeid lahti teha, seega miks peaks naine kulutama aega poes ringi jooksmisele pärast pikki tööpäevi? Internetiäri on asukohast sõltumatu ja samuti ei ole piire, millisel turul seda äri teha,“ jagab Tatjana.

 

Itaalia väikelinnast sai uus kodu

 

Tatjana tegutseb Sukamaailma e-poe juures juba 7 aastat.  Tatjana Kõrveril oli juba alguses väga kindel visioon ja siht silme ees: pakkuda tänapäeva kiire elutempoga naisele lihtsat ja mugavat ostukeskkonda, seda kodust lahkumata ja rikka valikuga. Itaalia väikelinn, kus Tatjana koos kahe pisitütre ja abikaasaga elab, on aga valitud põhjusega. Eesotsas kleitide ja seelikute armastajatele tuntuks saanud brändide Bellissima ja Pompea tootmised on just Itaalias ning mõnekümne kilomeetri kaugusel Tatjana kodust. „Mida rohkem ma ettevõttega tegelen, seda rohkem suureneb minu enda armastus sukkpükste vastu,“ tunnistab Tatjana, kes jagab meiega kogemusi, et tänasel päeval on Itaalias tootmine üsna haruldane. Enamus tehaseid on viinud enda tootmised just Itaaliast välja. Näiteks Eestis vägagi tuntud bränd Golden Lady ei ole enam “Made in Italy”, vaid toodetud Serbias. 

 

Tatjana sõnab, et teda motiveeribki igapäevaselt tegutsema positiivne tagasiside klientidel või blogijatelt ning kui ostja muutub püsikliendiks. Tatjanat inspireerib ka moepealinn Milano,  itaalia õhk, ülistiilsed, trendikad, rõõmsad ja erksavärvilised Itaalia naised. „Sukkpüksid on nagu pereliikmeteks juba saanud,“ naerutab Tatjana. Itaalias elades on ta saanud ka ise rohkem teada materjalitehnoloogiast, tootmismasinatest ja isegi tootmisel kasutavatest niitidest.

 

Mida rohkem enda tegevusvaldkonda süvened, seda enam suureneb armastus tegevusala ja brändide vastu. Foto: Unsplash

 

Distsipliin kaugteelt töötades

 

Tatjanal on peale iseenda töö ja vaba aja balansi korraldamisele ka indu pidevalt uuteks väljakutseteks ja enesearenguks. Killukest uut nii töö- kui ka eraelus toob talle iga uus päev ning rikastavaks edasiviivaks jõuks on abikaasa ning kaks pisitütart. Distsipliinist kaugteel töötamisel ei ole Tatjana Kõrveril puudus: „Kaugtöö toimib väga lihtsalt. Kui on Internet olemas, siis ei ole mingeid piire. Kodukontori pluss on see, et aja planeerimine on väga paindlik ning ajaline kokkuhoid suur.“ Tatjana tõdeb, et esmalt võtsid kodukontoris töötades kodutööd väga palju aega, ent lõpuks loksus ajaline planeerimine paika: hommikuti saadab Tatjana lapsed lasteaeda ning alustab kodus tööpäeva. „Oluline on lõpetada töö, mida oled planeerinud ära teha. Kodus tunnen, et töö on palju efektiivsem,“ ütleb Kõrver.

 

Piirkond, kus perekond Kõrver elab on armas turismipiirkond: Garda järv, kivist majad, vanaaegsed lossid. Selline malbe ümbrus aitab keskendumisele tegelikult kaasa, kuna Tatjana armastab ülekõige ka jooksmist järveäärsel promenaadil. Positiivsusest pakatav Tatjana jagab: „Terves kehas, terve vaim! Just sportides tekib mul kõige rohkem uusi ideid ning saan värskendava laengu edasiseks tegutsemiseks. Endas tuleb leida see energiaallikas, tegevus, mis aitab kaugteelt töötades päeva keskel end värskendada.“Tatjana lisab kaugteelt töötavatele inimestele julgustuse: „Üks pea on hea, ent mitu pead veel parem – kommunikatsioon on kaugteelt töötades väga oluline.“ 

Milleeniumilapsed: 80ndatel sündinute ja 90ndatel sündinute finantskäitumine

Y generatsioon on andnud märkimisväärse panuse tööturgu viimase 20 aasta jooksul. Ent tänasel päeval toovad noored täiskasvanud tööprotsessidesse mitmeid uusi aspekte, mis manavad nii personalijuhtidele kui ka teistele juhtidele suure küsimärgi otsaette.  Sellest tulenevalt uuris rahvusvaheline palgauuringu keskkond Paylab tänasel päeval tööturul õitsevate milleeniumilaste finantskäitumise erisusi.

 

Milleeniumilapsed: 80datel sündinud vs 90ndatel sündinud

Milleeniumilapsed: 80datel sündinud vs 90ndatel sündinud

80ndatel sündinud (1980-1989 ehk vanuses 28-37)

 

Needsamad kolmekümnendates töögurud, kel juba vanust 30 on kukkunud, on parasjagu enda elu ühes produktiivseimas faasis. Karjääriküsimused on selgelt peas ning jahitakse üha atraktiivsemaid töökohtasid. Selle kõrval seistakse silmitsi ka tööväliste väljakutsetega: lahkumine perekodust ning iseseisva elamise ja perekonna loomine. 80ndate lapsed on selgelt saanud kätte enda esimesed töökogemused – mõned on seigelnud ühe tööandja juurest järgmiseni ning nende nägemus karjäärist on kui lõputu otsing millegi väärilise leidmiseks, et saavutada tasakaal tööelu ja töövälise elu vahel.

 

Lähenetakse kriitilisele vanusenumbrile, mil hakatakse analüüsima enda oskusi, põhiväärtusi – ka kauaoodatud karjääripöörded võivad saada siis reaalsuseks.

Paljude kogemuste pagas on täitunud seonduvalt madal-, kesk- või tipptaseme juhtimisega. Nende suund on nähtavasti saavutada liidri või mõjutaja staatus ühiskonnas. Ka need, kes on lähenemas vanusenumbrile 30 jõuavad nn. kriitilisse eluperioodi – alustatakse enda elu tähenduse ja põhiväärtuste analüüsimist. Seeläbi on nad teadlikumad, millised on nende head ja vead ning keskenduvad isiklikule arengule. Mõtted edutamisest ahvatlevad niisamuti milleniumilaste selle vanusegrupi esindajaid.

 

Selleks, et majapidamis ja pereeluga kaasnevad kohustused toimiksid on paljudel õlul ka laenukoorem, mistõttu jälgitakse väljaminekuid hoolikamalt. Rahaline sissetulek on sel eluperioodil kahtlemata oluline, ent mitte üksnes motivaator – elu keerdkäikudega ja töökoha vahetamisel on kõige olulisemaks tingimuseks just sobilik palganumber. Iga-aastaselt võrdleb PayLabi palgakeskkonnas üle 450 000 töötaja enda palganumbrit teiste inimeste töötasudega.

 

90ndatel sündinud (1990-2000 ehk vanuses 18-27)

 

90ndate lastel on parasjagu lõppemas koolitee ning hoogsalt ja agaralt asutakse uutele väljakutsetele, seda nii edasiste õpingute kui ka tööturule sisenemise näol. Suurel osal 90ndatel sündinutest on eluasemeks veel perekodu, mistõttu ei puuduta neid veel kohustused nagu: laste kasvatamine, eraldiseisva kodu loomine, majapidamisega kaasnevad kohustused, igapäevaste tarbekaupade soetamine. Nendele on kahtlemata olulised inimsuhted, sõprusringkond, mis kujundavad suurel määral ka selle, kuidas nad enda vaba aja veedavad. Töökoha valimisel on prioriteediks tööga rahulolu, mitte palganumber. See tuleneb sellest, et eeltoodud kohustused puuduvad ning üldjuhul kaasneb sellega ka vanemate finantsiline tugi.

 

Seiklused, välismaa, rahulolu pakkuv töökoht ning unistuste täitmine – millal siis veel, kui mitte praegu?

90ndatel sündinute silmad panevad särama uued ideed ning kiirelt tööturul kanda kinnitav start-up’indus. Ent ei piirduta vaid sellega – piirid on neile igas mõttes avatud ning töökogemusi minnakse jahtima ka välismaale. See on neile atraktiivne valikuvõimalus, kuna suuri kohustusi selles eluetapis veel ei kaasne.  Ent kaasnevad esimesed suuremad töötasud, mis leiavad enda tee kaua planeeritud ostudele. Heal juhul viiakse täide enda väiksemaid või suuremaid unistusi: lõbutsemine, hobid, moetrendid ning reisimine. Sellegi poolest on need noored milleeniumilapsed millegi enama otsinguil – nad püüavad selgitada välja enda edasise teekonna suunda. Paljud neist ei ole leidnud rakendust erialaselt ning on vabal tahtel suununud avastama uusi valdkondi ka tööturul.

 

Ettevõtetele on see vanusegrupp milleeniumilastest atraktiivsed, kuna neid saab koolitada ja treenida vastavalt töökeskkonnale ja ettevõtte vajadustele. Siin tuleb aga mängu ettevõtete murekoht, kuna sellelt sihtgrupilt on raske saada pikaaegset ja täielikku pühendumist ühele ettevõttele. Ettevõtete sõnul ei puudu nootel ka nutti, et uurida iseseisvalt välja väärilist palgainformatsiooni, ettevõtete poolt saadavaid hüvesid, seega Internet on seejuures tõeliseks abikäeks!

Kui kaugel me e-riiklusest tegelikult oleme? Tulevikutöökohad IT-valdkonnas: robotite hooldamine ja arendamine?

Mõnikord näib, et oleme inimestena rohkem IT-kuvandi tarbijad kui loojad. Huvitav, kui mitu korda on keskmine eestlane kuulnud väljendit “Eesti kui e-riik”? Esmapilgul näib, et juttu on sellest palju, ent kas on näha ka edasiarengut peegeldavaid samme? Kui kaugel me tegelikult e-riiklusest oleme ning milliseid töökohti võib IT-valdkond tulevikus pakkuda, kui robotid justkui teevad töö eest ära? Baasprogrammeerimisoskuse tarkvara väljatöötava start-up’i Cody eestvedaja Kaspar Kuus ütleb, et tegelikult teeb Eesti riik õigesti presenteerides end e-riigina – see on välisriikidele väga atraktiivne ning Eestit nähakse isegi kui suurt start-up’i. Siin nähakse võimalust teha asju lihtsamini, kuna probleeme ei pea lahendama vanaviisi.

 

Üks asi on panustada e-riikluse arengusse omandades teooriat, ent teine lugu on panustada juba täna enda tulevikku ning arendada analüüsivõimet ning seoste loomise võimet infotehnoloogia valdkonnas. Kui näib, et infotehnoloogia Sind ei puuduta, siis on omaette panus ka muutustega kaasas käimine ja IT-lahenduste omaks võtmine töökultuuris.

 

Telia Eesti peakontori fuajeesse sisse astudes leiab tervitava ja ‘tantsiva’ roboti Pepperi – administraatori tööpositsioon on kaetud tõhusalt tehnoloogiaga, mis toimib niisamuti väga efektiivselt. Foto: StockSnap

 

Vestlesime Tieto äriarendusjuhi Heiti Meringiga CV-Online’i #töövahetusraadio saates ka IT-turu kulgemisest. Heiti Mering kommenteeris, et vähe on neid, kes tõsimeeli koodi lugeda oskavad. Sellest tulenevalt tekib küsimus, mis on pärast baasteadmiste omandamist järgmine samm? Heiti ütleb, et olulisim on analüüsivõime – tuleb aru saada, miks iga koodirida oluline, mis põhjusel seda kirjutatakse ning millist probleemi sellega lahendatakse. Ent Heiti särab ka mõttega: „Eesti eripära, pluss on see, et me oleme väike. Me saame piisavalt kiiresti proovida uusi tehnoloogiaid ja neid kasutusele võtta. Võttes arvesse seda, et programmeerimine on valdkond, mis areneb nagu ka kõik teised, siis programmeerimisoskus võiks olla baaskirjaoskus nagu vene keel, soome keel ja inglise keel.“

 

Kui me räägime täna masinõppest ja robotite arendamisest, siis tahes tahtmata räägime ka sellest, et osa töökohti kaovad. Nende töökohtade asemele võivad tulla keerukamad ja rohkem programmerimisteadmist nõudvaid töökohti – näiteks robotite hooldamine, robotite arendamine. Värske start-up Cody eestvedaja Kaspar Kuus jagab meiega arvamust, et programmeerimist saab muidugi ka robotid panna tegema, aga teine asi on nende loomine.

 

Kui kaugel me tegelikult ideaalist oleme? Foto: StockSnap

 

– Mida arvata sellest, et oleme inimestena rohkem IT-kuvandi tarbijad kui loojad? Heiti arvab, et mida rohkem me tarbime, seda rohkem tekib isu ning vajadus ise luua. IT-valdkonnas on loomisprotsess tihtipeale taustaks – sellest ei räägita palju, ent kui uus IT-lahendus on juba valminud, siis alles pälvib suurt tähelepanu.

 

– Kui kaugel me tegelikult ideaalsest e-riigist oleme? Tieto esindaja Heiti Mering jagab, et tegelikult oleme me päris alguses. Tieto vaatevinklist oleme otsimas lahendusi – pöörame tähelepanu IT-haridusele, tehnoloogiale ning oleme hinnanud, kui palju spetsialiste Eestis võiks vaja olla. Ent oluline tähelepanek on sellel, et meil oleks tarvis rohkem koostööoskust ettevõtete vahel. Meid on siin Eestis nii vähe, et annaksime ühe korraliku suurettevõtte kokku, ent tihtipeale peame teineteist konkurentideks. Selleks, et konkureerida maailmas suurtega peame olema väljapaistvad ning seda saaksime koos teha.

Vanus ei ole puue – kehtib ka tööturul!

Tööandja brändingu agentuuri Instar EBC ja CV-Online Estonia koostöö-uuringule põhinevalt 73% vastajatest töötasid uue tööotsingu hetkel. Sellele järgnevalt jõudis kandideerimisprotsessini nendest vaid 15% inimestest. Faktoreid, miks inimesed ei astu otsustavat sammu on kindlasti rohkem, kui üks.  Üheks takistuseks võib pidada kasvavat vanusenumbrit, mis võib tekitada hirmu, nähes paljude ettevõtete orienteeritust noorte spetsialistide värbamisele.

 

Tööle asumiseks on nõutud töökogemus, ent pikk töökogemus annab tööandjale märguande ka kandideerija kõrgemast vanusenumbrist, mistõttu langeb valik tihtipeale ikkagi nooremapoolsetele, kel kogemust puudu. Teisalt ei ole tööpakkumiste kuulutuste sisu see, mis potentsiaalsele kandideerijale piiri seavad, vaid tihtipeale piiravad meid enese mõtted. Sellest tulenevalt ei ole antud hirm vanusenumbri ees ainult kandideerijal, vaid ka tööandjal. Öeldakse, et vanus ei ole puue. Vahel võib 20-aastane noor kogeda väsimust, elutüdimust, mille kõrval vanem inimene kogeb elurõõmu, ambitsiooni ja motivatsiooni, mis võikski ka tööandjale kõige olulisem olla – et töö saaks tehtud õige inimese poolt.

 

Vaid 15% tervelt 73%-st tööd otsinud inimestest astusid sammu ning reaalselt kandideerisid pärast tööotsingu protsessi. 

 

Tihtipeale võivad ka nooremaealised olla väsinumad kui vanemate põlvkondade esindajad. Kui paljusid potentsiaalikaid ja märkimisväärse töökogemusega inimesi jätavad ettevõtted pelgalt vanusenumbri tõttu ukse taha? Foto: StockSnap

 

 

Tööotsijale: millised on 5 sammu, et vabaneda mõttelistest piiridest tööturule sisenemisel või uute väljakutsete vastu võtmisel?

 

Ettevõtluskõrgkooli Mainor lektor, raamatu “Vabaduse hirmutav võimalus” autor, ettevõtja ja 4 aastat inspiratsiooniblogi pidanud Elari Tamm jagas mõtteid CV-Online’i #töövahetusraadio saates:

 

1. Tee alustav samm – motivatsioon kasvab tegutsedes. Keegi ei alusta midagi täiuslikult, seega kõige olulisem on julgus astuda mugavustsoonist samm väljapoole.

 

2. Mõista, et me kõik oleme inimesed. Ebaõnnestumine on inimlik ning tõenäoliselt ei suuda me ükski eksimustest ennast kunagi lõplikult ‘päästa’, mida ei olegi vaja teha, vaid tuleb omaks võtta.

 

3. Alusta sellega, mis on Sinule tähtis. Sea prioriteete, tööta nende eesmärkide nimel, mis on sulle tõeliselt olulised ning panusta energiat just sinna. Tee seda, mille jaoks Sa põled – tegevusala, milleks sa loodud oled.

 

4. Vaata oma tegevuste tahatuppa. Analüüsi enda praeguseid tegemisi, harjumusi. Vajadusel korrigeeri seda mustrit, mida iseendale räägid.

 

5. Lõpeta enda võrdlemine teistega. Näe pikka perspektiivi ning proovi ennast paigutada õpipoisi kingadesse ka vanemas eas. Kõigil on võimalik ennast arendada. Seejuures on oluline pidada meeles, et iga amatööri selja taga on palju libastumisi, eksimusi, millele järgnevad tõusuteed.

 

Tööandjale: millised on 5 sammu, et vabaneda vanuselistest piiridest ettevõtte värbamistegevuses?

 

Küsisime Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi esinaiselt Iris Pettailt, mida tema peab tööandja viie sammuliseks teekonnaks:

 

1. Teadvustage endale, et aeg on küps ka vanemate inimeste (50+, 60+, 70+) värbamiseks. Vanemaealiste värbamist ei maksa karta – varem või hiljem tulevad nad tööturule. Seda seetõttu, et 2040. aastaks on Eestis, aga ka mujal Euroopas peaaegu pool kogu rahvastikust ja ka pool tööealistest üle 50-aastased. Seega, mida varem alustate, seda parem.

 

2. Tõmmakem kriips eelarvamustele ja stereotüüpidele. Kui Teie ettevõttes suhtutakse eri vanuses inimestesse erinevalt, võib see lõppkokkuvõttes saada Teie ettevõttele saatuslikuks.

 

3. Õppige väärtustama vanemaealist tööjõudu. Teadke, kuidas vanemaealisi oma ettevõtte jaoks kõige paremal viisil rakendada. Küps iga ei tähenda vanadusnõtrust, see on pigem vanus, mille puhul on kogutud piisavalt elutarkust ja –kogemust, kuid ollakse veel täies elujõus ja enamasti ka oma teadmiste ja oskuste tipus.

 

4. Mõelge läbi, kas teie ettevõte on piisavalt atraktiivne, sõbralik ja usaldusväärne vanemaealistele. Mida peaksite rohkem rõhutama ja esile tooma, et tuua enda ettevõttesse potentsiaalikaid vanemaealisi?

 

5. Nähke vanemaealistes uut võimalust oma ettevõtte jaoks. Olge loomingulised ja ärge unsutage pakkuda vanemaealistele ka enesetäiendamise, arengu- ja karjäärivõimalusi.

 

Inspiratsiooniblogija ja ettevõtja Elari Tamme #töövahetusraadio värvikaid ja häid mõtteid saad kuulata siit:

 

 

Nädala väljakutse 1: stardilaeng erksa ja eduka töönädala nimel

Iga päev avaneb uus leht 365 päevaga raamatust. Iga pühapäeva õhtu valmistume juba eesootavaks töönädalaks ning mõnikord lausa soovime, et eesootav nädal tuleks edukas, kolleegid oleksid rõõmsad ning töö sujuks efektiivselt ja tulemuslikult. Milles seisneb eduka töönädala võti? Või kelles? Võib-olla oled proovinud erinevaid ülesannete sooritamise rakendusi ning väljakutseid, ent nimekirjad kisuvad tihtipeale tülikalt pikaks. Mis juhtuks, kui seekord alustad vaid ühe punktiga korraga ja ei püüaks kõiki seniseid rutiine korraga peapeale pöörata?

 

Suured muutused algavad ühest sammust. Seega alusta seniste harjumuste muutmist ühest sammust ning ära püüa vallutada maailma pöörates kõik enda senised rutiinid peapeale. Foto: Unsplash

 

Tõuse ja sära! Sinu nädala väljakutse on ärgata varem kui kunagi varem!

 

Mis on need 7 stiimulit, motivaatorit, mis võiksid isegi esmaspäevasel päeval panna varem ärkama?
Mis võiks toimuda inimesega nendel hommikutundidel, mil ülejäänud maailm veel magab?

 

1. Varasema ärkamisega Sa mitte ainult ei võida endale hommikusteks tegemisteks rohkem aega juurde, vaid aitad kaasa päeva efektiivsema sujumisele. Lisaks saad hommikutunnid sisse harjutada enda produktiivseimateks tundideks päeva jooksul üldse.

 

2. Kui armastad ekstreemsusi, siis on see väljakutse Sinule suurepärane – sea endale äratus näiteks hommikul kell 5! Kui oled õigeaegseks ärkamiseks puntras ning Sind on võimatu ülesse äratada, siis loo endale mängureeglid. Näiteks sea endale kolm järjestikust äratuskella ning lepi endaga kokku, et kolmandaga oled juba püsti.

 

3. Varasem ärkamine tagab selle, et ka hilised ärkajad, kes ei pruugi ajapuuduse ja kiirete hommikute tõttu hommikusööki süüa, siiski jõuavad seda teha. Sea endale kindel aeg, mille pühendad hommikusöögile.

 

4. Värskenda hommikul oma keha kohvi asemel sidruni, apelsini või muu kodutehtud maitseveega. Kasuta ära enda aiasaadusi või lisa veele külmutatud marju. Kui Sa oled dehüdreeritud, ei tunne Sa ennast kogu päeva vältelt energiliselt. Seega, tõuse ning joo hommikul klaasike jahutavat vett!

 

5. Kui Sul on raske varem tõusta ning soe voodi hoiab kinni, siis pane enda keha tasapisi liikuma: esmalt ringuta sügavalt, siruta, painuta ennast lamades – niiviisi on Sul palju kergem teha edasine samm ehk tõusta.

 

Asenda kohv värskendava kodutehtud maitseveega ning Sinu keha tänab Sind! Foto: Unsplash

Asenda kohv värskendava kodutehtud maitseveega ning Sinu keha tänab Sind! Foto: Unsplash

6. Leia ülesse endale sobiv meetod ja motivaator. Kui armastad ekstreemsusi, siis sea äratuskell endast veidi kaugemale – äratuskella kinni panemine lausa nõuab Sind püsti tõusma.

 

7. Hommikud on ideaalne aeg trenni tegemiseks! Kui pärast tööpäeva on tihtipeale tung minna koju puhkama ning muud kodused kohustused ootavad, siis hommikud võivad Sind päästa! Võta endale vähemalt pool tunnikest varu, et teha kiire trenn, mis paneb Su juba hommikul särama.

 

Lisaks soe soovitus: sea endale plaan järgmiseks hommikuks juba eelneval õhtul, et hoida ära kaootilist hommikut. Koosta endale mõtteis või kirjapildi teel kava, kui palju Sa soovitud tegevustele hommikul aega pühendad. Jäta kavasse ka puhveraeg ehk varu – teadagi võib just hommikuti tekkida väikeseid ootamatusi, mistõttu tuleb sellega arvestada.